177. วัดโผกวงซาน ไต้หวัน

  คอลัมน์  How to Win วัดโผกวงซาน ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ Research Chair Ph.D. Program Faculty of Business, Charisma University, Turks and Caicos, UK www.charismauniversity.org Research Chair Doctor of Business Administration (DBA) in Managerial Science School of Business and Managerial Science, University of Atlanta, Georgia, USA www.uofa.edu Director of Asean Research Information Center and  Director of […]

176. คุยกันเรื่องสุขภาพ

updated! ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ คุยสบายๆ คุยเบาๆ ว่าด้วยเรื่องสุขภาพ ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ www.druthit.com ภาพนี้บันทึกที่ “วัดชลธาราสิงเห” พระอารามหลวง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ใต้สุดแดนสยาม เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ ขณะไปบรรยายที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส แนะนำ “การดูแลสุขภาพองค์รวม” ด้วยผลิตภัณฑ์ แม็กซิโมล โซลูชั่นส์ อาหารเสริมบำรุงเซลส์ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัย Made in USA พุทธพจน์ว่า “อาโรคยะปะระมา ลาภา” แปลว่า “ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ”   หลายท่านจะรู้สึกว่า พักนี้ผมเงียบหายไป นานๆ จะโพสต์สักครั้ง ส่วนหนึ่งต้อง “ซ่อม-เสริม-สร้าง” สุขภาพ ระยะหลัง สุขภาพไม่ค่อยดี สามวันดี สี่วันไข้ […]

175. ปรัชญา ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ

Prof.Dr. Uthit Siriwan’s Philosophy ปรัชญา ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ บานประตูแห่ง “โอกาส” มีหลายช่องทาง จะค้นพบหรือไม่ อยู่ที่ “วิธีคิด” “วิธีทำ” ทางออกแห่งปัญหาก็มีหลายช่องทาง คนที่มีปัญญา จะจัดเตรียม  “ทางออกแห่งปัญหา” ไว้หลายช่องทางเสมอ In reality, there are multiple gateways of what we called  “Opportunity” Whether you will find it or not, it depends on “How to think” and “How to Do” Meanwhile, there are […]

174. กลยุทธ์ 3 Ss (ตอน 3)

คอลัมน์  How to Win กลยุทธ์ 3Ss: Scale Scope Speed (ตอน 3) ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ ประธานบริหารโครงการปริญญาเอก Ph.D. Program Charisma University, Turks & Caicos, UK www.charismauniversity.org University of Atlanta, Georgia, USA www.uofa.edu 23 กันยายน 2557 “ถ้าการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกเร็วกว่าสภาพภายในองค์กรเป็นสัญญาณว่าใกล้ถึงสภาวะตกต่ำ” แจ็ก เวลช์, ซีอีโอ GE   เคยมีคนตั้งคำถามว่า ระหว่างแข่งกันด้วย “ขนาด” “กลุ่ม” และ “ความเร็ว” ตัวแปรใดที่นำไปสู่ “ชัยชนะ” ? คำตอบคือ ให้ดูจาก “ผลลัพธ์” ที่เกิดขึ้นกับองค์การต่างๆ รอบตัว วันนี้ […]

173. กลยุทธ์ 3 Ss (ตอน 2)

คอลัมน์  How to Win กลยุทธ์ 3Ss: Scale Scope Speed (ตอน 2) ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ 16 กันยายน 2557 “วิทยาศาสตร์ที่ไร้มนุษยศาสตร์” มหาตมะ คานธี   แวดวงการค้าระหว่างประเทศ หัวข้อสำคัญ ศึกษากันเป็นปี นั่นคือ  Scope  หรือการรวมกลุ่ม กลยุทธ์สู่ชัยชนะที่ยั่งยืน นอกจากดูเรื่องขนาดแล้ว การรวมกลุ่ม ก็เป็นเรื่องสำคัญ แนวคิด และวิธีคิดการรวมกลุ่ม เท่าที่รวบรวมได้ สรุปเป็น 4 วิธี วิธีแรกคือการสร้างเครือข่าย (Network) การมีเครือข่าย เป็นเรื่องที่คนที่ต้องการความสำเร็จ จะมองข้ามมิได้ โลกยุคใหม่ Know who  สำคัญไม่ด้อยไปกว่า Know how ผู้นำที่เก่งสามารถรวมกลุ่มคนได้ประมาณ  500-1,000  คนแค่นำสินค้าตัวเดียวมาขายในกลุ่มก็ทำยอดขายได้ถึงเดือนละกว่า 2 ล้านบาท หักต้นทุนแล้วเหลือเดือนละหลายแสน […]

172. กลยุทธ์ 3Ss: Scale Scope Speed (1)

คอลัมน์  How to Win กลยุทธ์ 3Ss: Scale Scope Speed (ตอน 1) ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ 10 กันยายน 2557 “ชิฆจฺฉาปรมา ทุกฺขา เศรษฐกิจฝืดเคือง ทำมาหากินลำบาก เป็นทุกข์อย่างยิ่ง” พุทธภาษิต, ขุททกนิกาย ธรรมบท   โลกธุรกิจ ที่น่าสนใจคือมี “พลวัต”  เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  และไม่ใช่เป็นวันเป็นปี แต่จะเปลี่ยนแปลงเร็วมาก นับเพียงแค่ วินาที นาที ชั่วโมง และต้องจับตาดูกระแสการเปลี่ยนแปลงนาทีต่อนาที กลยุทธ์สู่ชัยชนะที่ยั่งยืน มีประเด็นใดบ้างที่น่าสนใจในระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ ทุกคนสามารถเรียนรู้ธุรกิจได้จากนอกห้องเรียน ผ่านการเดินทาง ไปดู ไปรู้ ไปเห็นด้วยสายตา ได้ยิน ได้รับฟัง ได้ทราบ ด้วยสองหู ได้ซึมซับบรรยากาศ สถานการณ์ ที่เกิดขึ้นจริง ด้วยตนเอง กลยุทธ์สู่ชัยชนะสมัยใหม่ […]

171. เหตุผล อารมณ์ จิต

เหตุผล อารมณ์ จิต คอลัมน์    How to Heng ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ Research Chair of DBA Program University of Atlanta, Georgia, USA Research Chair of Ph.D. Program Charisma University, Turks and Caicos, UK Research Professor M.Sc. in Mathmethiccal Finance, Xi’an Jiaotong – Liverpool University, Suzhou, China e-mail: druthit@druthit.com เพื่อนๆ นักขายครับ เคล็ดลับ ความสำเร็จ คนสำเร็จ มีอยู่ไม่กี่ข้อ ข้อแรก การใช้เหตุผล […]

170. นักวิชาการจริง นักวิชาการ (ตู้)

คอลัมน์  How to Win   Place: International Universities China Campus, Suzhou, Cnina  Date Taken: 26 Aug 2557 (2014) นักวิชาการจริง นักวิชาการ (ตู้)   ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ Research Chaiman Ph.D. Program in Business Administration Faculty of Business, Charisma University, Turks and Caicos, UK www.charismauniversity.org 27 สิงหาคม 2557 “สิ่งที่ผมสนใจมากที่สุดเกี่ยวกับสื่อเพื่อสังคมออนไลน์นี้ก็คือการทำให้โลกเปิดกว้างมากขึ้น” มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก, ผู้ก่อตั้ง Facebook                  สองสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคม ผมมีภารกิจการนำเสนองานผลงานวิจัยในเวทีวิจัยระดับนานาชาติ […]

169. ฮาลองเบย์ ฮานอย เวียดนาม

คอลัมน์  How to Win ฮาลองเบย์ ฮานอย เวียดนาม ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ Research Chair Ph.D. Program in Business Administration, Social Science and Humanities Faculty of Business, Charisma University, Turks and Caicos, UK www.charismauniversity.org 20 สิงหาคม 2557 “เกิดมามีทรัพย์สินเงินทอง แต่ไม่เผื่อแผ่ทำบุญให้ทาน ก็เหมือนคนที่ตายทั้งเป็น” หิโตปเทศ                  ผมไม่เคยเดินทางมาแถบเวียดนามเหนือ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิต ที่เดินทางมาเยือนกรุงฮานอย  เมืองหลวงของเวียดนามที่รุ่งเรืองยาวนานนับพันปี เพิ่งฉลองครบรอบหนึ่งพันปีแห่งการสถาปนากรุงฮานอยไปเมื่อปี 2553 หลังจากตกลงเรื่องรถเช่าจากสนามบินนานาชาติ เดินทางสู่อ่าวฮาลอง หรือที่คนไทยคุ้นเคยในนามฮาลองเบย์ ผมก็อยู่ในสภาวะหลับๆ ตื่นๆ ตลอดระยะทางเพียงแค่ 170 กิโลเมตรเศษ […]

168. กลยุทธ์อาเซียน

คอลัมน์  How to Win กลยุทธ์อาเซียน ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ 12 สิงหาคม 2557 “คนหนึ่งๆ มีหน้าที่หลายอย่าง เมื่อเรารู้จักหน้าที่ของตนดีอยู่และปฏิบัติให้เหมาะแก่หน้าที่ ก็จะรักษาไว้ได้ ทั้งบ้าน ทั้งเมือง ทั้งศาสนา ทั้งตนเอง ทั้งผู้อื่น” สมเด็จพระญาณสังวร                  สัปดาห์นี้ ผมมีภารกิจสอนหนังสือมหาวิทยาลัยนานาชาติ Foreign Trade University กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ชีวิตคนเราก็เหมือนความฝัน ! เป็นไปดังที่ใจคิดและฝันวาดหวังว่าจะสอนในระดับนานาชาติ และแล้วก็ได้สอนดังที่ใจคิด! มหาวิทยาลัยการค้าระหว่างประเทศ เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ด้านการค้าระหว่างประเทศแห่งเวียดนาม มีนักศึกษานานาชาติจากทั่วโลกเดินทางมาเรียนที่นี่ ทั้งจีน-แขก-ฝรั่ง-เกาหลี-ญี่ปุ่น ฯลฯ เวียดนามให้ความสำคัญแก่การศึกษาอาเซียนเป็นพิเศษ ท่านคณบดีที่นี่และคณาจารย์ต่างๆ ตื่นเต้นและดีใจที่ได้มาเจอผมซึ่งเป็นคนไทยแต่สอนมหาวิทยาลัยฝรั่ง ผมบอกคณาจารย์ต่างๆ ว่า สมัยนี้โลกเปลี่ยน ผมเองก็ต้องปรับตัว จะคิดแบบเดิม X เดิม กลายเป็น Y เดิม […]

1 7 8 9 10 11 27