184. โปเตโตฟาร์ม ปูยักษ์ฮอกไกโด เบียร์ซัปโปโร

  คอลัมน์  How to Win โปเตโตฟาร์ม ปูยักษ์ฮอกไกโด เบียร์ซัปโปโร   ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ 25 พฤศจิกายน 2557 始めが大事  “เริ่มต้นได้ เป็นสิ่งสำคัญ”  สุภาษิตญี่ปุ่น         เกาะเหนือของญี่ปุ่น เป็นอีกบรรยากาศที่ไปแล้วประทับใจ อยากกลับไปเยือนซ้ำ กี่ครั้งก็ไม่เบื่อ!                ซัปโปโร ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงภาคเหนือของญี่ปุ่น คล้ายกับมหานครเชียงใหม่ เป็นเมืองอันยิ่งใหญ่แห่งภาคเหนือของไทย การเดินทางจากสนามบินเปิดใหม่สู่เมืองซัปโปโร ค่อนข้างไกล ญี่ปุ่นชอบสร้างสนามบินไว้ไกลๆ เมือง อย่างมหานครโตเกียว สนามบินนาริตะ ก็อยู่ห่างไกลจากเมือง ซัปโปโร อยู่ค่อนข้างห่างไกลจากมหานครโตเกียว โดยการบิน ใช้เวลายาวนานกว่า 2 ชั่วโมง บินจากกรุงเทพฯ ก็เกือบถึงสิงคโปร์เลยทีเดยว ตอนนี้ญี่ปุ่นเดินทางไปมาสะดวก  ใครไม่เคยเดินทางไป แนะนำให้รีบไป เพราะต่อไปอนาคตข้างหน้า ไม่รู้จะเป็นอย่างไร? สนามบินฮอกไกโด มีมันฝรั่งอบกรอบแบบไร้สารท้องถิ่นวางขาย ขนมดังกล่าวกำลังเป็นของฝากที่นิยมทั้งในหมู่ชาวญี่ปุ่น […]

183. สวนหิน โชกุน นครเกียวโต

คอลัมน์  How to Win สวนหิน โชกุน นครเกียวโต   ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ 19 พฤศจิกายน 2557 “先んずれば人を制す  “เริ่มก่อน ได้เปรียบผู้อื่น” สุภาษิตญี่ปุ่น สถานที่ซึ่งผมรู้สึกประทับใจ อยากกลับไปเยือนอีกครั้งคือสวนหินแห่งวัดเรียวอันจิ วัดพุทธ นิกายเซน สายรินไซ นครเกียวโต                วัดนี้สร้างแต่เมื่อปี พ.ศ. 1993 ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ซึ่งทรงฝากผลงานไว้หลายเรื่อง อาทิ ศักดินา มหาชาติคำหลวง ลิลิตพระลอ  รวมถึงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านและกำนัน ก็เกิดในยุคนี้ และตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าติโลกราช พระมหากษัตริย์ล้านนาแห่งราชวงศ์มังรายพระองค์ที่ 9 พระโอรสองค์ที่ 6 ในพญาสามฝั่งแกน ผลงานที่โด่งดังของพระองค์ท่านคือการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลกในปี 2020 ที่วัดเจ็ดยอด และการแผ่พระบรมเดชานุภาพขยายอาณาจักรออกไปถึงจีน พม่า ลาว และสยามประเทศบางส่วน ทรงได้รับยกย่องจากสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง เป็นมหาราชแห่งล้านนาที่น่าสนใจ วัดเรียวอันจิ […]

182. ปัจจัยแห่งความสำเร็จแบบญี่ปุ่น

    คอลัมน์  How to Win ปัจจัยแห่งความสำเร็จแบบญี่ปุ่น หาอ่านได้ตามจุดสำคัญทั่วไปในเมืองเชียงใหม่ แจกฟรี !!!   ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ 12 พฤศจิกายน 2557 人に勝たんと欲する者は必ず先ず自ら勝つ “คนที่อยากเอาชนะผู้อื่น ต้องเริ่มต้นที่เอาชนะตนเองให้ได้ก่อน” สุภาษิตญี่ปุ่น วิถีแห่งชัยชนะแบบญี่ปุ่น เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนำมาเล่าสู่กันฟัง ครั้งนี้ ผมเดินทางทั่วญี่ปุ่น นับจากเกาะเหนือคือฮอกไกโด ซึ่งมีเมืองสำคัญคือซัปโปโรและโอตารุ เอโอโมริ มีเมืองใกล้เคียงคือฮิโรซากิ แหล่งปลูกลูกพลับและแอปเปิลยักษ์ญี่ปุ่น รวมถึงปราสาทฮิโรซากิ ตำนานซามูไรที่สั่นสะเทือนบัลลังก์มหาจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น โตเกียว เมืองใกล้เคียงคือโยโกฮามา กามะกูระ หลวงพ่อโต 1 ใน 2 องค์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น เกียวโต เมืองหลวงเก่า เมืองสำคัญใกล้เคียงคือโอซาก้า โกเบ นารา และไม่ไกลนักก็คือฮิโรชิมา ฟูกูโอกะ เมืองหลักเกาะใต้ เมืองใกล้เคียงคือ ดาไซฟุ ซึ่งมีศาลเจ้าดาไซฟุที่โด่งดังเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้มีศรัทธาเดินทางมากราบไหว้ขอพรเรื่องงานเรื่องการศึกษา ตลอดระยะเวลาเดินทางกว่าสิบวัน ผมพยายามเก็บข้อมูลและสารัตถะที่เป็นประโยชน์จากการไปดู ไปรู้ […]

181. กล้าคิด กล้าฝัน กล้านำ กล้าทำ

  คอลัมน์  How to Win     กล้าคิด กล้าฝัน กล้านำ กล้าทำ ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ 5 พฤศจิกายน 2557   “ตัวเราเหมือนคลอง ความรู้เหมือนน้ำ ขุดคลองให้เก็บน้ำได้มากเท่าไหร่ ก็เหมือนเราหาความรู้ เป็นเกราะป้องกันชีวิตมากขึ้นเท่านั้น” ตัน ภาสกรนที, ชีวิตในทางตัน อิง ภาสกรนที                ผมเคยแต่เดินทางผ่านญี่ปุ่น แต่ไม่เคยแวะเที่ยวเป็นเรื่องเป็นราว                สายการบินที่เดินทางไปนิวยอร์ก เมืองที่ผมอาศัยและทำงานอยู่  สายการบินส่วนใหญ่ชอบแวะจอด ไม่ว่าจะเป็น แจแปนแอร์ไลน์ ออลนิปปอนแอร์ ยูไนเต็ดแอร์ นอร์ธเวสต์แอร์ไลน์ ห้วงสัปดาห์นี้ ผมยังคงอยู่ที่ญี่ปุ่น ครั้งนี้ ผมใช้ชีวิต เดินทาง ทำงาน สำรวจ เจาะลึกญี่ปุ่นตั้งแต่เกาะใต้คือฟูกูโอกะ เกาะกลางคือเกียวโต และโตเกียว รวมถึงเกาะเหนืออันได้แก่เมืองซัปโปโรหมู่เกาะฮอกไกโด มีหลายเรื่องดีๆ ที่ผมเห็นแล้วอยากนำมาเล่า เพื่อนำไปใช้เป็นแง่คิด […]

180. ยิ่งใหญ่ ยิ่งทำตัวให้เล็ก

  คอลัมน์  How to Win ยิ่งใหญ่ ยิ่งทำตัวให้เล็ก   ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   “คนดีมีความสามารถมีศีลธรรมคุณธรรม จะไม่กร่าง ยโสโอหัง เบ่งหรือข่มผู้อื่น ผู้ที่ยิ่งเก่งแล้วยิ่งถ่อมตน” วิกรม กรมดิษฐ์,  หนังสือคาถาชีวิต 2 สัปดาห์นี้ ผมได้พบปะเจอะเจอกับคนดี คนเด่น คนดังมากมาย หลากหลายวงการ คนแรกคือ “วิกรม กรมดิษฐ์” คนๆ นี้ น่าสนใจ เพราะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จระดับสูง มีอำนาจวาสนาเอามากๆ ชื่อเสียงดี เด่น ดัง มีชื่อติดโผรัฐมนตรีทุกรัฐบาล แต่ไม่ยอมรับตำแหน่ง กลยุทธ์การดำเนินชีวิต ของคุณวิกรม น่าสนใจ เพราะชายคนนี้ยึดหลัก “ยิ่งเป็นใหญ่เป็นโต” ยิ่งมีสถานะสูงส่งเพียงใด ยิ่งต้องทำตัวให้เล็กลง อ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นกันเอง ทำให้คุณวิกรม กรมดิษฐ์เป็นที่รักของทุกคนที่มีโอกาสเข้าใกล้   ดาราอีกคนที่ผมพบในสัปดาห์นี้ก็เป็นอีกคนที่นิสัยดี นั่นคือ เอส-กันตพงษ์ […]

179. จอ บอ พอ จงบอกเพื่อน

  คอลัมน์ประจำ  How to Win   เผยแพร่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์เชียงใหม่ธุรกิจ     “จอ บอ พอ จงบอกเพื่อน” ท่านอาจารย์ สัญชัย พรหมฤาษี นักบรรยายธรรมะ Crown Diamond Ambassador คนแรกของประเทศไทย NEWAYS INTERNATIONAL นักธุรกิจ MLM ผู้ไม่เคย “ขายตรง”       “จังหวะ เวลา และการตัดสินใจ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจ” สุชัญญา ธนาลงกรณ์,  ประธานมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ และกรรมการ บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด (มหาชน)                เรื่องราวคนสู้ชีวิตทั้งหลายในโลก มีความเหมือนกันอยู่เรื่อง นั่นคือ “พลังแห่งศรัทธา”                คนจะสำเร็จหรือล้มเหลว […]

178. รถไฟความเร็วสูง สายการบินต้นทุนต่ำ เทคโนโลยีสารสนเทศ

คอลัมน์  How to Win ตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ เชียงใหม่ธุรกิจ ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ประธานคณะกรรมการสอบโครงการวิจัยระดับปริญญาเอก DBA & Ph.D. Program W.H. Taft University, Colorado, USA University of Atlanta, Georgia, USA Charisma University, Turks & Caicos, UK   15 ตุลาคม 2557 “ขอบคุณทุกคนที่ทอดทิ้งกันในยามยาก เพราะท่านสอนให้ผมคิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้ที่จะพึ่งตัวเอง” อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์                วิถีแห่งชัยชนะที่น่าสนใจ คือการติดต่อ และการสื่อสาร ทั้งการเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูง สายการบินต้นทุนต่ำ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เกาะไต้หวัน มีเมืองสำคัญ 3 เมืองคือ ไทเป ไถจง และเกาสง […]

177. วัดโผกวงซาน ไต้หวัน

  คอลัมน์  How to Win วัดโผกวงซาน ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ Research Chair Ph.D. Program Faculty of Business, Charisma University, Turks and Caicos, UK www.charismauniversity.org Research Chair Doctor of Business Administration (DBA) in Managerial Science School of Business and Managerial Science, University of Atlanta, Georgia, USA www.uofa.edu Director of Asean Research Information Center and  Director of […]

176. คุยกันเรื่องสุขภาพ

updated! ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ คุยสบายๆ คุยเบาๆ ว่าด้วยเรื่องสุขภาพ ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ www.druthit.com ภาพนี้บันทึกที่ “วัดชลธาราสิงเห” พระอารามหลวง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ใต้สุดแดนสยาม เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ ขณะไปบรรยายที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส แนะนำ “การดูแลสุขภาพองค์รวม” ด้วยผลิตภัณฑ์ แม็กซิโมล โซลูชั่นส์ อาหารเสริมบำรุงเซลส์ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัย Made in USA พุทธพจน์ว่า “อาโรคยะปะระมา ลาภา” แปลว่า “ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ”   หลายท่านจะรู้สึกว่า พักนี้ผมเงียบหายไป นานๆ จะโพสต์สักครั้ง ส่วนหนึ่งต้อง “ซ่อม-เสริม-สร้าง” สุขภาพ ระยะหลัง สุขภาพไม่ค่อยดี สามวันดี สี่วันไข้ […]

175. ปรัชญา ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ

Prof.Dr. Uthit Siriwan’s Philosophy ปรัชญา ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ บานประตูแห่ง “โอกาส” มีหลายช่องทาง จะค้นพบหรือไม่ อยู่ที่ “วิธีคิด” “วิธีทำ” ทางออกแห่งปัญหาก็มีหลายช่องทาง คนที่มีปัญญา จะจัดเตรียม  “ทางออกแห่งปัญหา” ไว้หลายช่องทางเสมอ In reality, there are multiple gateways of what we called  “Opportunity” Whether you will find it or not, it depends on “How to think” and “How to Do” Meanwhile, there are […]

1 6 7 8 9 10 26