บทความทั้งหมด

๒๖๔. คำสอนหลวงตี่ย

๖.๕.๒๕๖๗ ข้ออรรถ ข้อธรรม “คำสอนหลวงเตี่ย วาระชาตกาล ๑๐๐ ปี พระธรรมราชานุวัตร วัดพระเชตุพน ๗ พฤษภาคม ๒๔๖๗” อุทิส ศิริวรรณ เขียน...

๒๖๒. ข้ออรรถ ข้อธรรม “ปฏิรูปเทสวาโส อยู่ในทำเลที่เหมาะสม”

๒๖.๔.๒๕๖๗ ข้ออรรถ ข้อธรรม “ปฏิรูปเทสวาโส อยู่ในทำเลที่เหมาะสม” อุทิส ศิริวรรณ เขียน ——– ต่อจาก ทีม – ทุน ก็ถึงทำเลที่ตั้ง ที่อยู่...

๒๖๑. ข้ออรรถ ข้อธรรม “บทสนทนา • หลวงพ่อธัมมชโย หลวงพ่อทัตตชีโว”

๑๙.๔.๒๕๖๗ ข้ออรรถ ข้อธรรม “บทสนทนา • หลวงพ่อธัมมชโย • หลวงพ่อทัตตชีโว” อุทิส ศิริวรรณ เขียน ======== เกริ่นนำ ” #ความห่วงใยลูกๆ...

๒๖๑. ข้ออรรถ ข้อธรรม “คำสอนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี”

๑๖.๔.๒๕๖๗ ข้ออรรถ ข้อธรรม “คำสอนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี” อุทิส ศิริวรรณ เขียน ———————— บันทึกจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงแต่ง...

๒๖๐. ข้ออรรถ ข้อธรรม “วันเวลาที่มืดมิด”

๑๕.๔.๒๕๖๗ ข้ออรรถ ข้อธรรม “วันเวลาที่มืดมิด” อุทิส ศิริวรรณ เขียน ————— ผม “สังเกต” ชีวิตทุกคนรอบตัว เวลาชะตาเป็น “ขาขึ้น” จะลืมนึกถึงหลัก โลกธรรม...

๒๕๙. ข้ออรรถ ข้อธรรม “อุดมคติ เรื่อง พุทธานุวัตร”

๑๔.๔.๒๕๖๗ ข้ออรรถ ข้อธรรม “อุดมคติ เรื่อง พุทธานุวัตร” อุทิส ศิริวรรณ เขียน   ——————-——– เกิดเป็นคน ควรมีอุดมคติ มีอุดมการณ์ มีปณิธาน...

๒๕๘. ข้ออรรถ ข้อธรรม “ทฤษฎีเอาตัวรอด ทฤษฎีนวัตกรรมเอาตัวรอด”

๑๓.๔.๒๕๖๗ ข้ออรรถ ข้อธรรม “ทฤษฎีเอาตัวรอด ทฤษฎีนวัตกรรมเอาตัวรอด” อุทิส ศิริวรรณ เขียน   ว่าง ผมจะเขียน เป็นธัมมทาน ลอกเลียนได้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ นำไปปรับใช้ได้...

๒๕๗. “๑๑ เมษายน ๒๕๓๗”

๑๑.๔.๒๕๖๗ ข้ออรรถ ข้อธรรม “๑๑ เมษายน ๒๕๓๗” อุทิส ศิริวรรณ เขียน บทความนี้ยาวถึง “สี่สิบหน้าเศษ” ขนาด A4 ผมตั้งใจเขียน เป็นวิทยาทานและธัมมทาน...

๒๕๖. ทฤษฎีแรงบันดาลใจ

๑๗.๑๐.๒๕๖๖ ข้ออรรถ ข้อธรรม “ทฤษฎีแรงบันดาลใจ” อุทิส ศิริวรรณ เขียน ———– แรงบันดาลใจ เท่าที่วิจัยโดยการสังเกต พบว่าเกิดจาก ๑. การอ่านคน ๒. การอ่านงาน...

๒๕๕. ข้ออรรถ ข้อธรรม “ทฤษฎีให้กำลังใจ” ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

๑๖.๑๐.๒๕๖๖ ข้ออรรถ ข้อธรรม “ทฤษฎีให้กำลังใจ” อุทิส ศิริวรรณ เขียน ———– ยืนยันความจริงว่า ที่ผมทำการต่างๆ ได้ลุล่วง เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทุก ๘๐% จาก...

๒๕๔. ข้ออรรถ ข้อธรรม “วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา เป็นคนควรพยายามจนกว่าจะประสบความสำเร็จ”

๒๐.๖.๒๕๖๖ ข้ออรรถ ข้อธรรม “ วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา เป็นคนควรพยายามจนกว่าจะประสบความสำเร็จ” อุทิส ศิริวรรณ เขียน =========== ปกติ...

๒๕๓. พุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์

  ความเรียง “พุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์” อุทิส ศิริวรรณ เขียน ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ***** ผมเป็นคนชอบ “สงสัย” และ “ตั้งคำถาม”  ตั้งแต่เด็กๆ...

๒๕๒. ไม่ว่าเราเชื่ออะไร สุดท้ายอะไรที่เราเชื่อนั้นจะกลายเป็นความจริงตามที่เราเชื่อ

๒๕๒. ไม่ว่าเราเชื่ออะไร สุดท้ายอะไรที่เราเชื่อนั้น จะกลายเป็นความจริงตามที่เราเชื่อ อุทิส ศิริวรรณ เขียน  ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ —— “เทวานุภาพ” นอกเหนือจาก “พระรัตนตรัย” ผมยัง...

๒๕๑. “จาก ๑๑ เมษายน ๒๕๓๗ ถึง ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เริ่มต้นชีวิตใหม่จากศูนย์”

“จาก ๑๑ เมษายน ๒๕๓๗ ถึง ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เริ่มต้นชีวิตใหม่จากศูนย์” เรื่องเล่าคนสู้ชีวิตที่ล้มเหลวในบั้นต้น และสำเร็จในบั้นปลาย เรื่องราวคนที่เดินขึ้นหุบผาสูงชัน และหล่นลงเหวลึกเจียนอยู่เจียนตายมาแล้ว แคล้วคลาดปลอดภัยภัยอันตรายมาได้ เพราะคำว่า...

๒๕๐. ชีวิตเราเป็นผู้เลือก เราเป็นผู้เขียนเส้นทางเดินชีวิตเรา

๒๕๐. ชีวิตเราเป็นผู้เลือก เราเป็นผู้เขียนเส้นทางเดินชีวิตเรา อุทิส ศิริวรรณ เขียน เสาร์ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦     ในสังคมทั่วไป ถ้าค่อยๆ...

๒๕๐. ชะตากรรมของพระพิมลธรรมสมัยแผ่นดินกรุงธนบุรี

ชะตากรรมของพระพิมลธรรม สมัยแผ่นดินกรุงธนบุรี อุทิส ศิริวรรณ เขียน ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ———   สืบเนื่องจากเดินทางไปร่วมงานสมาคมศิษย์วัดพระเชตุพน เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔...

๒๕๐. สมถะและวิปัสสนาตามนัยแห่งเปฏโกปเทสปกรณ์

๒๕๐. สมถะและวิปัสสนาตามนัยแห่งเปฏโกปเทสปกรณ์   อุทิส ศิริวรรณ เขียน ๘ เมษายน ๒๕๖๔     ผมสนใจค้นคว้า “พระไตรปิฎก” และคัมภีร์บริวารต่างๆ เพื่อประกอบการวิจัยพุทธศาสนาชั้นสูง...

๒๔๙. ผลการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่โพสต์ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ผลการสอบบาลีสนามหลวงประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ เครดิตข้อมูลจาก “พระธรรมราชานุวัตร” วัดโมลีโลกยาราม เป็นไฟล์  PDFดาวน์โหลดได้ฟรี ตามคลิกนี้ สถิติประโยค ป.ธ. ๙...

๒๔๘. ปราชญ์บาลีฝรั่งกับผลงานทำพจนานุกรมบาลี

“ปราชญ์ฝรั่งกับผลงานทำพจนานุกรมบาลี” ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ แต่งแปลเรียบเรียงเป็นภาษาไทย ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ****** จิตสัทธา เขียนไว้เพื่อบูชาพระคุณบุรพาจารย์ครูบาลียุโรป ที่โลกลืม เนื่องในวาระสำคัญที่อีก ๓...

๒๔๗. บทความวิจัย “สถานการณ์พุทธศาสนาในโลกตะวันตก”

บทความวิจัย “สถานการณ์พุทธศาสนาในโลกตะวันตก”ตีพิมพ์ในวารสารธรรมธารา ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ คลิกดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์นี้https://www.tci-thaijo.org/index.php/dhammadhara/article/view/160787/115929 คลิกอ่านจากวารสารธรรมธาราออนไลน์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/dhammadhara/article/view/16078 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine