Category Archives: Articles & Research

 • 211. โชคดี โชคร้าย

  Posted on 19/11/2016 by uthit in Articles & Research. โชคดี โชคร้าย ดร. อุทิส ศิริวรรณ ศาสตราจารย์ประจำ  และผู้อำนวยการ  โครงการปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแคริสมา เมืองโพรวิเดนเชียลส์ สหราชอาณาจักร บทความวิชาการ ตีพิมพ์เผยแพร่ใน หนังสือพิมพ์เส้นทางนักขาย รายปักษ์ ๑๖ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   เพื่อนๆ นักขายครับ  นิสัย อุปนิสัย พฤติกรรม บุคลิก อารมณ์ และความรู้สึก มีส่วนสัมพันธ์กับโชคดี และโชคร้าย อยากให้ชีวิตประสบพบแต่โชคดี และความสำเร็จ พระท่านจึงแนะนำไว้สั้นๆ ว่า ข้อแรก อย่าคบคนพาล ซึ่งในโลกยุคดิจิตอล คนพาล มีลักษณะ นิสัย อุปนิสัย พฤติกรรม บุคลิก อารมณ์ และความรู้สึก สลับซับซ้อนยิ่งกว่าที่เคยนิยามในอดีต ส่วนมากคนพาลคิดลบ คิดร้าย คิดเล็ก คิดน้อย มองคนในแง่ไม่ดี […]
 • 210. คู่มือปฏิบัติสมถวิปัสสนาฯ

  Posted on 18/05/2016 by uthit in Articles & Research. หนังสือ “คู่มือปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐาน  ๕ สาย” แจกฟรี เป็น  “ธรรมทาน”   เชิญกดอ่านที่ลิงก์นี้ VipassanaDhura สาธุ
 • 208. ประโยคโบราณวิชาแปลมคธเป็นไทย ป.ธ. ๖

  Posted on 30/01/2016 by uthit in Articles & Research. ๒๐๘. ประโยคโบราณ วิชาแปลมคธเป็นไทย ป.ธ. ๖   งานเพื่อบวรพระพุทศาสนา ในการสร้าง “ศาสนทายาท” สืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าของผมคือ “การทำคู่มือ” สนับสนุนให้การเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี สะดวก และคล่องตัว เรียนได้ง่าย เรียนได้เร็ว เรียนได้ดีกว่าเดิม โดยที่คุณภาพและมาตรฐานการเรียน ยังคงอยู่ในระดับสูง และระดับเดิมเช่นเดียวกับเมื่อหลายร้อยปีก่อน   ผมภาคภูมิใจที่ได้ทำงาน “เพื่อพระพุทธศาสนา”  แม้คนจะไม่เห็น แต่เทวดาก็ย่อมจะเห็น “ผลงาน” ของผมเป็นที่ประจักษ์ด้านนี้ เอกสารแนบคือ “แนวการอ่าน” ทบทวนข้อสอบ ประโยคโบราณ ตติยสมนฺตปาสาทิกา สำหรับผู้เรียนบาลีชั้น ป.ธ. ๖ หรือ บาลีศึกษาปีที่ ๖ เชิญดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ไฟล์แนบนี้ Selected Pali_PG6_MagadhtoThai   สำหรับผู้จะสอบ ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๙ นี้ ยังอ่านได้ทัน อนุโมทนาบุญกับทุกท่าน  สาธุ สาธุ ขอให้โชคดีสอบได้กันทุกท่านนะครับ    
 • 207. Research Article presented at Harvard University May 2015

  Posted on 14/01/2016 by uthit in Articles & Research. A CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS OF THE EMOTIONAL QUOTIENT MANAGEMENT MODEL Presented at International Journal of Arts & Sciences Conference Harvard Medical School, Harvard University, Boston May 26-30, 2015 It was submitted to The International Journal of Arts & Sciences on July 31, 2015 it was accepted to publish in the International Journal of Arts & […]
 • 206. บทความวิชาการพระพุทธศาสนา “ยุทธศาสตร์ในการบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ”

  Posted on 13/12/2015 by uthit in Articles & Research. บทวิเคราะห์เชิงลึก “ยุทธศาสตร์ในการบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ” ฉบับ PDF click Download  ที่นี่ –> บทความวิชาการพระพุทธศาสนาFinal สถานที่   ระหว่างจาริกแสวงบุญ ณ บริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธคยา อินเดีย เมื่อ ๒,๕๐๐ ปีเศษ วิเคราะห์และนำเสนอโดย Prof.Dr. Uthit Siriwan* ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ* ป.ธ. ๙, พ.ม., พธ.บ. (มหาจุฬาฯ), ศษ.บ. (มสธ.), อ.ม. (ภาษาบาลี-สันสกฤต) จุฬาฯ, MBA (USA), DIBA (USA), PhD (UK) ตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งบริหารด้านต่างๆ (ปรับปรุงล่าสุด ๑๒/๑๒/๒๕๕๘) ศาสตราจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ* Full Professor, Faculty of Business Charisma University, […]
 • 205. Case Study: Social Entrepreneurship, Thailand, Xanthip Gold Brand

  Posted on 07/12/2015 by uthit in Articles & Research. 205. Case Study : Social Entrepreneurship, Thailand Xanthip Gold Brand http://www.xanthipgold.com **เชิญแนะนำบุคคลและกิจการที่น่ารู้จัก ผมยินดีสัมภาษณ์และนำมาเขียนเผยแพร่เป็น Case Study เป็น “วิทยาทาน” ฟรี   เงื่อนไข ๑. เป็นกิจการที่มีผลงานและผลสำเร็จต่อเนื่อง ๒. เป็นกิจกรรมที่ได้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและเศรษฐกิจเป็นรูปธรรม ๓. เจ้าของกิจการ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีน้ำใจช่วยเหลือส่วนรวม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จำนวนหนึ่ง และระดับหนึ่ง แนะนำได้ที่ e-mail:  druthit@druthit.com     ภาพ:  พันโทไพโรจน์ พนารินทร์ ผู้ก่อตั้ง ผลิตภัณฑ์ น้ำดื่มมังคุดสกัด ตราแซนทิพย์โกลด์ กับรางวัลความสำเร็จ รถเบนซ์สปอร์ต  3กฐ 5    ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘   คนดี และกิจการที่น่ารู้จัก พันโทไพโรจน์ […]
 • 204. ภาพกิจกรรม International Conference: Beijing Conference 2015

  Posted on 26/11/2015 by uthit in Articles & Research. ประมวลภาพกิจกรรมเกี่ยวกับการวิจัยระดับนานาชาติที่ได้รับเกียรติให้ไปเป็นประธานมอบรางวัลนักวิจัยผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น 5 ท่าน จาก 5 ประเทศ เป็นงานที่ “นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยอเมริกา” แต่่ “เชื้อชาติและสัญชาติไทย” ได้รับเกียรติจากเวทีวิจัยระดับโลก ในฐานะนักวิจัยผู้มีผลงานตีพิมพ์ใน วารสารระดับนานาชาติต่อเนื่อง ให้เป็นผู้มอบรางวัล และได้รับเชิญให้พูดให้กำลังใจแก่นักวิจัยทั่วโลก   ผมเลือกที่จะนำเสนอ MF4s Model  ไว้ว่างๆ จะแปล “สุนทรพจน์” ให้ฟังกัน ตอนนี้ เชิญอ่านบทความวิจัยที่เป็นภาษาอังกฤษไปพลางๆ ก่อน ประสบการณ์ไปนำเสนอผลงานวิจัยทั้งที่ทำด้วยตนเอง ชักชวนทีมช่วยกันทำ ตั้งแต่สมัยเป็นนักวิจัยใหม่ๆ เมื่อสิบกว่าปีก่อน สั่งสมประสบการณ์วิจัยเรื่อยมา จนถึงวันที่ได้รับเกียรติให้เป็นประธานผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับเกียรติเชิญให้เป็นผู้มอบรางวัลแด่นักวิจัยจากทั่วทุกมุมโลก มีแง่คิดเล็กๆ น้อยๆ ที่อยากฝากถึงนักวิจัยชาวไทยทุกท่านดังนี้ ๑. ภาษาอังกฤษ เป็นข้อบังคับหลัก โดยเฉพาะภาษาเขียนที่ต้องผ่านเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ ผู้ที่คิดจะทำผลงานวิชาการระดับ ผศ, รศ, ศ ไม่ว่าจะในหรือต่างประเทศ ต้องวางแผน วางระบบ และบริหารจัดการโครงการวิจัยให้อยู่ “เหนือ” เกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ ๒. ภาษาอังกฤษ ในแง่ภาษาพูด ไม่ต้องตกอกตกใจ หรือวิตกกังวลประเด็นนี้มาก สังเกตดูได้จากเวทียูเอ็น […]
 • 203. Know Who & Know How ลาว

  Posted on 26/11/2015 by uthit in Articles & Research. Know Who & Know How ลาว   สถานที่ :  อนุสาวรีย์ ประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอล์น กรุงวอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ เขียน 26 พฤศจิกายน 2558 “คนอเมริกันที่เดินทางไปต่างประเทศครั้งแรก จะรู้สึกช็อกเมื่อรู้ว่า ถึงแม้ว่าอะไรๆจะก้าวหน้ากว่าเมื่อ 30 ปีที่แล้ว แต่คนต่างชาติก็ยังคงพูดภาษาต่างชาติเหมือนเดิม” เดฟ แบร์รี, หนังสือ “ทำน้อยแต่รวยมาก” แม้ว่าผมจะเดินทางต่างประเทศค่อนข้างบ่อย เนื่องจากงานส่วนใหญ่ในชีวิต เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ แต่การเดินทางไปเยือนอีสานและลาว เกิดขึ้นน้อยครั้งมากในชีวิต และรู้จักลาวน้อยมาก สัปดาห์นี้ เมื่อกระแสโลกาภิวัตน์กับกระแสอาเซียนมาเยือน ผมเลยมีภารกิจสำคัญไปเจรจาการค้ากับกลุ่มนักธุรกิจในลาว โดยใช้เส้นทางบิน กรุงเทพฯ-อุดรธานี และต่อรถอีก 2 ชั่วโมงไปเยือนนครเวียงจันทน์ ลาววันนี้ ไม่ไกล สามารถเดินทางไปกลับได้ภายในวันเดียว เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและทำได้จริง ! เมื่อพรมแดนอาเซียนเปิด การค้าชายแดนคึกคัก คนไทยคนลาวจะค้าขายกันระเบิดระเบ้อ […]
 • 202. ชะตาชีวิตที่ดี

  Posted on 05/09/2015 by uthit in Articles & Research.   ชะตาชีวิตที่ดี  ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ๕ กันยายน ๒๕๕๘ *ในภาพคือปราสาทฮิเมะจิ (ญี่ปุ่น: 姫路城 Himeji-jo, Himeji Castle ?) เป็นปราสาทญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในเมืองฮิเมะจิ จังหวัดเฮียวโงะ เป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่เหลือรอดมาจากการทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ฮันชิง พ.ศ. 2538ปราสาทฮิเมะจิได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกและสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นเมื่อเดือนธันวาคมปี พ.ศ. 2536 ถือว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น โดยอีก 2 แห่งคือ ปราสาทมะสึโมะโตะ และปราสาทคุมะโมะโตะ และยังเป็นปราสาทที่มีผู้มาเยี่ยมชมมากที่สุดในญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นนิยมเรียกในชื่อว่า ปราสาทนกกระสาขาว ซึ่งมีที่มาจากพื้นผิวปราสาทภายนอกซึ่งมีสีขาวสว่าง ในปัจจุบันปราสาทฮิเมะจิได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นและมรดกโลก ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/ปราสาทฮิเมะจิ     วันนี้ อยากพูดคุยเรื่อง “ชะตาชีวิตที่ดี” ซึ่งประกอบด้วย  การใช้ชีวิตให้เป็น ใช้ชีวิตให้คุ้ม และใช้ชีวิตให้ความสุข โดยมีสุขภาพกายที่แข็งแรง และสุขภาพใจที่ดี ผมเอง เพลิดเพลินกับการทำงาน ทำงานหามรุ่งหามค่ำ ทำงานหนักมาทั้งชีวิต จนอายุย่างเข้าเลข […]
 • 201. วิธีการพัฒนาศักยภาพกายและจิตแบบง่าย

  Posted on 05/09/2015 by uthit in Articles & Research. คอลัมน์  How to Win วิธีการพัฒนาศักยภาพกายและจิตแบบง่าย ดร. อุทิส  ศิริวรรณ ศาสตราจารย์ประจำ โครงการปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ Ph.D. in Business Administration Charisma University, Turks & Caicos, UK Territaries www.charismauniversity.org 5 กันยายน 2558 “ความเคารพ ความถ่อมตน ความสันโดษ ความกตัญญู และการฟังธรรมะประจำ นั่นคือมงคลอันสูงสุด” พุทธภาษิต, มงคลสูตร ขุททกปาฐะ พระไตรปิฎก ชัยชนะที่นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต ประมวลเป็น 4 ด้านหลัก ประการแรก คือการปกครอง นำคน หรือองค์กรไปสู่เป้าหมายหรือพันธกิจที่วางไว้ ประการที่ 2 คือการจัดการเงินประกอบด้วยทรัพย์สิน หนี้สิน การบัญชี และการลงทุน รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยน ทองคำ หุ้น และพันธบัตร ประการที่ […]