Slide 1
วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา เป็นคน ควรพยายาม จนกว่าจะประสบ ความสำเร็จ Try hard and harder until you achieve your goal

ข่าวประชาสัมพันธ์

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

Nov 23, 2016
——

Every Crisis is always Opportunity
ทุกๆ วิกฤต มักจะกลายเป็นโอกาสเสมอ

 

งานวิชาการล่าสุด
Upcoming Academic Activity
23_11_2559_Academic Activity

บทความล่าสุด

  • 212. จริต ๖ กับคน Gen Y

    จริต ๖ กับคนเจนวาย พิมพ์ครั้งแรก  วารสารทางเดิน กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๙ —————— อุทิส ศิริวรรณ* ————— *ป.ธ.๙, พ.ม., พธ.บ., ศษ.บ., อ.ม., MBA (USA), DIBA (USA) ศาสตราจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ และโครงการปริญญาเอกทวิปริญญาสาขาบริหารธุรกิจ ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแคริสมา เมืองโพรวิเดนเชียลส์ เกาะทีซี สหราชอาณาจักร กับมหาวิทยาลัยอพอลโล เมืองฮันติงตันบีช รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา   ——————————   วลีว่า “คนคอหยักๆ ก็สักว่าคน” เป็นคำคมคาย ท้าทายการจัดการในศตวรรรษที่ […]
  • 211. โชคดี โชคร้าย

    โชคดี โชคร้าย ดร. อุทิส ศิริวรรณ ศาสตราจารย์ประจำ  และผู้อำนวยการ  โครงการปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแคริสมา เมืองโพรวิเดนเชียลส์ สหราชอาณาจักร บทความวิชาการ ตีพิมพ์เผยแพร่ใน หนังสือพิมพ์เส้นทางนักขาย รายปักษ์ ๑๖ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   เพื่อนๆ นักขายครับ  นิสัย อุปนิสัย พฤติกรรม บุคลิก อารมณ์ และความรู้สึก มีส่วนสัมพันธ์กับโชคดี และโชคร้าย อยากให้ชีวิตประสบพบแต่โชคดี และความสำเร็จ พระท่านจึงแนะนำไว้สั้นๆ ว่า ข้อแรก อย่าคบคนพาล ซึ่งในโลกยุคดิจิตอล […]
  • 210. คู่มือปฏิบัติสมถวิปัสสนาฯ

    หนังสือ “คู่มือปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐาน  ๕ สาย” แจกฟรี เป็น  “ธรรมทาน”   เชิญกดอ่านที่ลิงก์นี้ VipassanaDhura สาธุ