Slide 1
วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา เป็นคน ควรพยายาม จนกว่าจะประสบ ความสำเร็จ Try hard and harder until you achieve your goal

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

๘ กันยายน ๒๕๕๙
เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.

เอกสารประกอบการบรรยาย คลิกดาวน์โหลดได้ ที่ลิงก์นี้

 

NewMedia_01

16

 

 

พระเดชพระคุณ “พระพรหมวชิรญาณ”
กรรมการมหาเถรสมาคม วัดยานนาวา กรุงเทพฯ
มอบหมาย “พระครูปลัดสุวัฒนวชิรญาณ”
เชิญบรรยายถวายความรู้ โครงการ 

 

หัวข้อเรื่อง “การสื่อสารธรรมะด้วยสมรรถนะสื่อสมัยใหม่”

 

———————————–

๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
บันทึกกิจกรรมวิจัยระดับนานาชาติ
Harvard IJAS Conference 2016
เก็บไว้พิมพ์ตอนอายุ๕๕ปี

ลงไว้เป็นแรงบันดาลใจ
สำหรับแวดวงนักวิชาการและนักวิจัยเท่านั้น
เก็บไว้รวมพิมพ์ตอนอายุ ๕๕ ปี

ภาพเล็กก็ขยายดูได้ครับ

———

เวลาบ่ายๆ ของบอสตัน
เวลาไทยคือตี 3 กับ 10 นาที
ผมยังนอนไม่ได้

ผมต้องทำงานแข่งกับเวลา
เสนอรายชื่อทีมวิจัย หัวข้อวิจัย ที่จะนำเสนอ
ซี่งทาง Harvard IJAS Conference 2016
กำหนดและตอบรับแล้วเป็นวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
ปีนี้เร็วกว่ากำหนด คือวันที่ 2 จาก5วันและจัดเวลาขึ้นนำเสนอผลงานตอนบ่ายโมงเศษ

แท้ที่จริงงานนี้ เป็นงานสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย
มีผลต่อการยกระดับ “ดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขัน”
ด้านบริหารจัดการของประเทศไทย
การมีคนคุณภาพ 1 คน มีผลต่อการยกระดับประเทศ
จาก “ด้อยพัฒนา” “กำลังพัฒนา” สู่ “ประเทศพัฒนาแล้ว”

ยิ่งไทยมีคนเรียนสูงๆ ระดับนานาชาติ จบ ดร.
และต้องมีผลงานวืจัยใหม่ๆทุกปีไปนำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติยอมรับกันมากๆ

ประเทศก็ยิ่งได้รับการยอมรับในระดับโลกมากยิ่งขึ้น

ถ้าสังเกต จะพบว่าตอนนี้ จีน – เวียดนาม – เขมร –
สิงคโปร์ – ฮ่องกง – ไต้หวัน – ญีปุ่น – อเมริกัน และนานาชาติ
รวมถึงประเทศยุโรปตะวันออกอย่าง “โปแลนด์”

วันนี้เน้น “คนเรียนสูงๆ” และเน้นให้ออกไปนำเสนอ
วิจัยนานาชาติต่อเนื่อง

แต่บังเอิญเมืองไทยเป็นประเทศที่สนใจ “กีฬา” มากกว่า “สติปัญญา”

เวทีวิจัยแห่งนี้ เป็น 1 ในไม่กี่เวทีวิจัยนานาชาติ
ที่มหาวิทยาลัยหลักในกลุ่มไอวีลีกรับรอง
ซึ่งประกอบด้วย Brown University, Columbia University, Cornell University, Dartmouth College, Harvard University, the University of Pennsylvania, Princeton University, and Yale University

ในแวดวงวิชาการอเมริกาเหนือ ยุโรป และประเทศต่างๆ
ทั่วโลก

จะรู้กันดีว่า “ผลงานวิจัย” ที่ได้รับการนำเสนอ
ในเวทีวิจัยฮาร์วาร์ด เมื่อถึงต้นปีหน้า ได้รับการตอบรับ
ให้เผยแพร่ฉบับเต็มในฐานข้อมูลวารสารวิจัยระดับนานาชาติ ก็นำไปใช้ขอตำแหน่ง ผศ., รศ., ศ. ได้

ฟังไว้เป็นเกร็ดความรู้ว่า

ความฝันอาจารย์ฝรั่งเมืองนอกคืออยากเป็น “ศาสตราจารย์ประจำ” ที่ผมเป็น

เพราะรู้กันในวงการว่าได้ยาก

เงินซื้อเอาไม่ได้มีแต่ได้เงินเพิ่ม

Professor แบบ Full Professor ต้องสังกัดมหาวิทยาลัย UK หรือ USA ที่รัฐบาลอังกฤษหรืออเมริการับรองวิทยฐานะเท่านั้นจึงจะนับว่าขลังและมีพลังอำนาจดลบันดาลให้ผลงานวิชาการเป็นไปได้

ใครที่ใช้ตำแหน่งวิชาการชั้นต่างๆแล้วไม่มีชื่อมหาวิทยาลัยที่ตนทำงานสังกัดอยู่
ตรวจสอบแล้วไม่พบต้นสังกัด

สันนิษฐานไว้ก่อนว่าพิมพ์ขึ้นเอง

สารขัณฑ์มีนักวิชาการเทียมและเก๊เยอะแยะ
ดร.เทียมและเก๊ก็มาก

นักวิชาการมีตำแหน่งทางวิชาการจริง
คลิกกูเกิลก็ตรวจพบมหาวิทยาลัยที่สังกัดล่าสุด

วกเข้าเรื่องผลตอบแทน
ต้องยอมรับว่า “รายได้”
จากตำแหน่ง “ศาสตราจารย์ประจำ ระดับนานาชาติ” ดีกว่าระดับในประเทศจริง

วันนี้อัตราเงินค่าตอบแทนตำแหน่ง “ศาสตราจารย์ประจำ” ระดับนานาชาติ
ที่ดีที่สุด อยู่ที่มหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศซาอุดิอาระเบีย ไม่ปรากฏใน Google
แต่รู้กันในวงการว่า “สุดยอด”

รู้กันในแวดวง “บริหารธุรกิจ” ว่า ถ้าใช้ “วุฒิ” และ “ตำแหน่ง” ทางวิชาการระดับนานาชาติเป็น

คิดแล้วคลิกก็จะมีรายได้ดีมากอีกหลายเท่าตัวทันตาเห็น

แต่ต้อง “เก่ง” ระดับนานาชาติจริง

เพราะถ้าเก่งแล้ว งานที่ปรึกษา งานบริหารโครงการ และงานอื่นๆ จะตามมาเยอะแยะมากมาย

ถึงเวลานั้น ก็อาจต้องพลิกชีวิต อยู่ทาวน์เฮาส์ คอนโดมีเนียมไม่ได้แล้ว วาสนาจะกลับ ชะตาจะพลิก ไม่อยากอยู่ก็ได้อยู่คฤหาสน์
ไม่อยากขับเบนซ์ก็จะได้ขับ
ไม่อยากนั่งเฟิร์สต์คลาส
บิซซิเนสคลาสก็จะได้นั่ง
เป็นตำแหน่งอัจฉริยะน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก
ใครก็ยากจะเลียนแบบหาคนเลียนแบบยาก

ที่เล่ามาคือ “ความจริง” ไม่ได้พูดเล่น พูดเวอร์ ก็เลยยกตัวอย่างตารางแสดงรายได้ต่อปีเป็นเงินปอนด์ของ
“ศาสตราจารย์ประจำนานาชาติ” ในต่างประเทศแถบอังกฤษเท่าที่พอหาได้

ให้ดูเล่นๆ ว่ารายได้ดีจริงๆ สมกับที่เรียนสูงๆ

แต่ในประเทศสารขัณฑ์ ให้ค่าตอบแทน
ศ.โปรดเกล้าฯแค่สายสะพาย

ให้แค่เกียรติแต่ไม่ให้เงิน

ใช้หากินอินเตอร์ไม่ได้อัพเกรดอัพค่าตัวไม่ได้

ค่าตอบแทนดีกว่าแรงงานพม่าไม่มาก

ที่พูดมาคือความจริง

บอกตรง ในแถบสารขัณฑ์ อย่ามาเป็นอย่ามาทำงานประจำให้เสียค่าวิชาที่เรียนมาแพงๆ เลย

ไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนครับ !

ขอแสดงความยินดีกับทีมงานอีก 3 ท่าน
ที่ยอมเสียสละ ทุ่มเท อดทน เพื่อผลประโยชน์ของชาติ

คนไม่เห็น เทวดาก็ย่อมมองเห็นผลงาน ไม่เร็วก็ช้า

——————–

ดีใจและภาคภูมิใจอย่างหนึ่ง ปีนี้ได้นำชื่อ “มหาจุฬาฯ” ไปแนะนำ
สร้างชื่อให้มหาจุฬาฯ โด่งดังในระดับโลก บนเวทีวิจัย Harvard2016

ปีนี้ผมมีบทบาทสำคัญคือได้รับคัดเลือกให้เป็น Speaker ด้วย
ใน Session เกี่ยวกับ Business ที่ผมถนัดและชำนาญการ
มากพอๆ กับความสนใจ “พระพุทธศาสนา” ในเชิงวิชาการ

น่าภูมิใจสำหรับแวดวงวิจัยประเทศไทยครับ

——————

อ่าน “สุนทรพจน์” ที่ผมแนะนำตัวและมหาวิทยาลัยที่สังกัด

รวมถึงแนวคิดการมีเครือข่ายวิจัยนานาชาติ

นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษกันเล่นๆ
ฝึก “อ่าน” อังกฤษแบบอเมริกันครับ

Dear All Researchers,
Let me introduce myself shortly. My name is Uthit Siriwan. Currently, I hold academic title as “Full Professor” at Faculty of Business, Charisma University. When you meet me at Harvard 2016 Conference, simply call me as “Prof. Siriwan”.

My highest degree is Doctor of International Business (DIBA) from Nova Southeastern University, Fort Lauderdale, Florida. My Middle Degree is Master of Business Administration (MBA) in Finance and Insurance, from The School of Risk Management, Insurance and Actuarial Science (SRM), St. John’s University Peter J. Tobin College of Business, Manhattan, New York City, New York. My primary degree is B.A. in Educational Administration from Mahachulalongkorn Rajavidyalaya University, Bangkok, Thailand.

My university name is Charisma University. It is located at the Providenciales, Turks and Caicos, down from Miami, Flolida. It takes about 1 hour and 43 minutes by airplane.

My research interest includes International Business, Innovation, Global Leadership, Business Research and Advanced Statistics, Buddhist Management, Entrepreneurship, SMEs Management and Marketing.

Additionally, I also interest in both arts and science research topic. I love to listen, read, think, imagine and learn more from your research expertise.

I also serve as Research Director of Dual Degree Program: DBA in Business Administration and Ph.D. in Business Administration between Apollos University, Huntington Beach, California and Charisma University, Providenciales, Turks and Caicos.

I glad to be partner of our strong researchers from major global universities and organizations. At Harvard IJAS Conference 2016, I hope to see all of you and expect we can gain more network, more relation, more connection, more synergy, and absolutely more fun with global researchers. I glad to be your global research team in the future with the same interest.

Anything I can work with, don’t hesitate to contact me. You can reach me at this email address: druthit@druthit.com.

Very warm welcome to hear up-to-date research news from all of you!

Prof. Dr. Uthit Siriwan
Faculty of Business
Charisma University
Turks and Caicos
05/05/2016

 

DRUthit

HARVARD2016.DRUTHIT.02

DRUthit02

DRUthit03DRUthit04HARVARD2016.3

บทความล่าสุด

  • 300. คู่มือปฏิบัติสมถวิปัสสนาฯ

    หนังสือ “คู่มือปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐาน  ๕ สาย” แจกฟรี เป็น  “ธรรมทาน”   เชิญกดอ่านที่ลิงก์นี้ VipassanaDhura สาธุ
  • 208. ประโยคโบราณวิชาแปลมคธเป็นไทย ป.ธ. ๖

    ๒๐๘. ประโยคโบราณ วิชาแปลมคธเป็นไทย ป.ธ. ๖   งานเพื่อบวรพระพุทศาสนา ในการสร้าง “ศาสนทายาท” สืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าของผมคือ “การทำคู่มือ” สนับสนุนให้การเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี สะดวก และคล่องตัว เรียนได้ง่าย เรียนได้เร็ว เรียนได้ดีกว่าเดิม โดยที่คุณภาพและมาตรฐานการเรียน ยังคงอยู่ในระดับสูง และระดับเดิมเช่นเดียวกับเมื่อหลายร้อยปีก่อน   ผมภาคภูมิใจที่ได้ทำงาน “เพื่อพระพุทธศาสนา”  แม้คนจะไม่เห็น แต่เทวดาก็ย่อมจะเห็น “ผลงาน” ของผมเป็นที่ประจักษ์ด้านนี้ เอกสารแนบคือ “แนวการอ่าน” ทบทวนข้อสอบ ประโยคโบราณ ตติยสมนฺตปาสาทิกา สำหรับผู้เรียนบาลีชั้น […]
  • 207. Research Article presented at Harvard University May 2015

    A CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS OF THE EMOTIONAL QUOTIENT MANAGEMENT MODEL Presented at International Journal of Arts & Sciences Conference Harvard Medical School, Harvard University, Boston May 26-30, 2015 It […]