Slide 1
วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา เป็นคน ควรพยายาม จนกว่าจะประสบ ความสำเร็จ Try hard and harder until you achieve your goal

ข่าวประชาสัมพันธ์

๑๘.๑.๒๕๖๐

๒๐ มกราคม – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร
และทำหน้าที่เป็น “ประธาน” (Chair)  รับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยจากนักวิจัยทั่วโลก
ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักรด้วย

18.01.2017
——

Invitation to do research work at University of Cambridge, UK

Cambridge_Invitation_as_Chair

Cambridge_InvitationLetter

บทความล่าสุด

  • 212. จริต ๖ กับคน Gen Y

    จริต ๖ กับคนเจนวาย พิมพ์ครั้งแรก  วารสารทางเดิน กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๙ —————— อุทิส ศิริวรรณ* ————— *ป.ธ.๙, พ.ม., พธ.บ., ศษ.บ., อ.ม., MBA (USA), DIBA (USA) ศาสตราจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ และโครงการปริญญาเอกทวิปริญญาสาขาบริหารธุรกิจ ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแคริสมา เมืองโพรวิเดนเชียลส์ เกาะทีซี สหราชอาณาจักร กับมหาวิทยาลัยอพอลโล เมืองฮันติงตันบีช รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา   ——————————   วลีว่า “คนคอหยักๆ ก็สักว่าคน” เป็นคำคมคาย ท้าทายการจัดการในศตวรรรษที่ […]
  • 211. โชคดี โชคร้าย

    โชคดี โชคร้าย ดร. อุทิส ศิริวรรณ ศาสตราจารย์ประจำ  และผู้อำนวยการ  โครงการปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแคริสมา เมืองโพรวิเดนเชียลส์ สหราชอาณาจักร บทความวิชาการ ตีพิมพ์เผยแพร่ใน หนังสือพิมพ์เส้นทางนักขาย รายปักษ์ ๑๖ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   เพื่อนๆ นักขายครับ  นิสัย อุปนิสัย พฤติกรรม บุคลิก อารมณ์ และความรู้สึก มีส่วนสัมพันธ์กับโชคดี และโชคร้าย อยากให้ชีวิตประสบพบแต่โชคดี และความสำเร็จ พระท่านจึงแนะนำไว้สั้นๆ ว่า ข้อแรก อย่าคบคนพาล ซึ่งในโลกยุคดิจิตอล […]
  • 210. คู่มือปฏิบัติสมถวิปัสสนาฯ

    หนังสือ “คู่มือปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐาน  ๕ สาย” แจกฟรี เป็น  “ธรรมทาน”   เชิญกดอ่านที่ลิงก์นี้ VipassanaDhura สาธุ