215. การบริหารเวลา 24 ชั่วโมง

215. การบริหารเวลา 24 ชั่วโมง 

คอลัมน์   How to Heng 
6 พฤศจิกายน 2560

 “การบริการวิชาการสู่สังคมเป็นวิทยาทาน”

โดย

ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ
ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก ทวิปริญญา
Ph.D.  &  D.B.A. in Business Administration Program
Charisma University, Providenciales, TC
and Apollos University, Great Falls, Montana, USA

 

เพื่อนๆ นักขายครับ วันนี้จะนำเสนอ “ทฤษฎีเฮง” ในหัวข้อ “การบริหารเวลา 24 ชั่วโมง”  

ผมมีข้อสังเกตว่า คนสำเร็จ และคนล้มเหลว มีเวลาเท่ากันคือ 24 ชั่วโมง เมื่อตัดเวลานอน 8 ชั่วโมง และเวลาทำงานประจำออกไปอีก 8 ชั่วโมง คนสำเร็จและคนล้มเหลว ก็มีเวลาเท่ากันคือ 8 ชั่วโมง ซึ่งการจะสำเร็จหรือล้มเหลว “เวลา 8 ชั่วโมง” เป็นเครื่องตัดสิน “คนสำเร็จ” และ “คนล้มเหลว”
คนสำเร็จ ใช้เวลา 8 ชั่วโมงไปในการทำงานที่มี “แผนงาน” และ “เป้าหมาย” ชัดเจน และแบ่งเป้าหมายออกเป็นระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ค่อยๆ ไต่บันไดแห่งความสำเร็จขึ้นไปทีละขั้นตอนตามลำดับ ระหว่างทางก็ท่องในใจดังๆ ว่า “อึด อด อีกนิด พยายาม” สุดท้ายก็สามารถมีเงิน มีบ้าน มีรถ ได้กิน ได้เที่ยว มีอิสรภาพทางการเงิน ดั่งที่ใจคิด

ส่วนคนล้มเหลว ใช้เวลา 8 ชั่วโมงไปกับการพักผ่อน ดูหนัง ฟังเพลง เล่นไลน์ เล่นเฟซ เล่นเกม ดูทีวี ดูละคร พูดคุยเรื่องชาวบ้าน ใช้ชีวิตอย่างไร้เป้าหมาย ไม่มีอนาคต วนเวียนวกวนอยู่ในเขาวงกต สุดท้ายก็วนกลับมาที่เก่าที่เดิม นับหนึ่งใหม่ตลอดเวลา มุ่งสร้างอนาคตก็สะเปะสะปะ ไร้ทิศทาง
คนสำเร็จ ใช้เวลา 8 ชั่วโมง พิจารณาตนเอง ตักเตือนตนเอง แก้ไขตนเอง รู้จัก “ประโยชน์สุข” นั่นคือ ผลประโยชน์เกิดจาก “ความสุข” ในชาตินี้ ซึ่งมี 4 ข้อคือ ความสุขเกิดจากการมีเงินทองเก็บออมเหลือกินเหลือใช้ ความสุขเกิดจากการใช้เงิน ความสุขเกิดจากการทำงานที่เป็นสัมมาชีพ และความสุขเกิดจากการไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว  ส่วนคนล้มเหลว เอาดีใส่ตัว เอาชั่วโยนใส่คนอื่น แก้ไข แก้ตัว แก้ต่าง ตลอดเวลา กลัว ระแวง ขาดความมั่นใจที่จะทำงาน สุดท้ายก็เจอแต่สภาวะ “เจ๊ง เจ็บ จน”
คนสำเร็จ บริหารเวลา 8 ชั่วโมง ด้วยการคิดไป ทำไป สุดท้ายก็สามารถทำได้อย่างที่คิด และสามารถที่จะคิดได้อย่างที่ตั้งใจจะทำ
ส่วนคนล้มเหลว บริหารเวลา 8 ชั่วโมงไปเป็น ไม่ชอบวางแผน เกลียดการตั้งเป้าหมาย สุดท้ายทำ “เพ้อเจ้อ” “เพ้อฝัน” “จินตนาการ” อยู่เป็นประจำ แม้จะมีความคิดความอ่านที่ดี ก็เป็นคนที่คิดได้มาก แต่ทำได้น้อยกว่าที่พูด  พอ “คิดมาก” จน “ฟุ้งซ่าน” กล้าๆ กลัวๆ ลังเล ไม่แน่ใจ สุดท้ายก็ล้มเหลวตลอดเวลา

คนที่สำเร็จใช้เวลา 8 ชั่วโมงในการเลือกที่จะ “อ่าน” หนังสือที่ควรอ่าน เลือกที่จะคบหาและเชื่อฟัง “ทีม” ที่ควรคบ มี “ทัศนคติ” เชิงบวก คบหา “คนจริง” ละทิ้ง “อบายมุข” ทุกชนิด และมุ่ง “ทำดี” เป็นนิสัย ฝึกหัดจนมีจิตใจและความคิดที่ “ตรงไปตรงมา” จึงเห็น “สัจธรรมชีวิต” ที่แท้จริงว่า คนเรามีทั้งคนดี คนไม่ดี อาศัยอยู่ปะปนกัน มีทั้งสิ่งที่ให้คุณ ให้โทษ และเป็นกลาง เมื่อ “อ่าน” หนังสือแตก “คบ” ทีมที่มีทัศนคติเชิงบวก ก็ “เข้าใจ” สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี สุดท้ายก็ปรับตัวเข้าได้กับทุกสถานการณ์ มีความยืดหยุ่นสูง ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา

ส่วนคนที่ล้มเหลว ใช้เวลา 8 ชั่วโมงไปกับ “ทัศนคติ” เชิงลบ ไม่ขวนขวาย ไม่อัพเดต “อ่าน” และ “เรียนรู้” องค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและปรับเปลี่ยนตลอดเวลา มอง “โลก” ในแง่ร้าย มีทัศนคติเชิงลบเชิงร้ายตลอดเวลา สุดท้าย ด้วย “ทัศนคติเชิงลบ” ก็มีผลชักจูงชักนำให้เจอแต่คนที่คิดลบคิดร้าย ชอบจับผิด กลายเป็น “แรงดึงดูด” เอาพลังคนที่คิดลบคิดร้ายมาเข้าพวกกลายเป็นทีมเดียวกัน มักจะชักชวนกันมองเห็น “โอกาสดี” “โอกาสทอง” ที่เข้ามาสู่ชีวิตว่าเป็น “วิกฤต” “วิบัติ” “หายนะ” จึงล้มเหลวตลอดเวลา เพราะ “ทัศนคติเชิงลบ”
คนที่สำเร็จ จะใช้เวลา 8 ชั่วโมงที่เหลือบริหาร “เวลา” ให้คุ้มค่าด้วยการจัดการ “อารมณ์” คือสร้างอารมณ์ที่ดี สร้างความรู้สึกที่เป็นมิตรกับคนรอบข้าง มีอารมณ์สุนทรี มองโลกในแง่ดี  สร้างอารมณ์ที่ควรสร้าง เสพอารมณ์ที่ควรเสพ ควบคุมอารมณ์ที่ควรควบคุม รักษาอารมณ์ที่ควรรักษา  ลด ละ เลิก สลายอารมณ์ที่ควรลดละเลิกสลาย ทำตัวเป็น “นาย”  ใช้ “เหตุผล” อยู่เหนือ “อารมณ์” และ “ความรู้สึก”

แตกต่างจากคนที่ล้มเหลว จะใช้เวลา 8 ชั่วโมง จมอยู่กับอารมณ์ที่รู้สึกท้อแท้ หดหู่ สิ้นหวัง เจ้าคิด เจ้าแค้น อาฆาต พยาบาท ฉุนเฉียว โกรธง่าย โมโหง่าย เอาแต่ใจตัวเอง เก่งคนเดียว ดีคนเดียว ไม่รับฟังความคิดใคร เป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียว ควบคุม ระงับอารมณ์ และความรู้สึกไม่ได้ ตกเป็นทาสของอารมณ์ และความรู้สึกใฝ่ต่ำ สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะฟันฝ่าเอาชนะอารมณ์และความรู้สึกใฝ่ต่ำได้ เลยประสบพบพานกับความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า

คนที่สำเร็จ ใช้ชีวิตอย่างคนไม่ประมาท ใช้เวลา 8 ชั่วโมงแบ่งไปนั่งสมาธิ สวดมนต์ แผ่เมตตา เจริญภาวนา อยู่กับตนเองเงียบๆ ฟังคนมาก คิดรอบคอบ ทบทวนไปมา  ปลูกฝัง “สติ” ให้ระลึกได้ และ “สัมปชัญญะ” รู้สึกตัว ตื่นตัวตลอดเวลา พร้อมที่จะแก้ไขปัญหา และปรับเปลี่ยนสไตล์การทำงานเชิงรุกแบบว่าทันที ทันใด ทันใจ ส่วนคนที่ล้มเหลว พอสำเร็จระดับหนึ่ง ก็คิดว่ามีเงิน มีความสำเร็จ คิดว่า “ช่างมัน” ยึดติดใน “ความสำเร็จ” ที่มีชั่วครั้งชั่วคราว สุดท้ายก็ผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่า

เพื่อนๆ นักขายครับ ว่างๆ ลองจัดเวลาว่าง อ่านหนังสือที่น่าอ่าน คุยคนที่น่าคุย อยู่คนเดียวเงียบๆ สวดมนต์ ภาวนา ทำสมาธิ เมื่อจิตสงบ ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกได้ ใช้ชีวิตอย่างคนไม่ประมาท มีสติตื่นอยู่ตลอดเวลา ก็จะเฮงๆ รวยๆ ทันที ทันใด ทันใจ โดยไม่ยากเกินไป  ทดลองทำดูครับ !

Comments

comments