219. กุญแจไขประตูทองคำ

219. กุญแจไขประตูทองคำ คอลัมน์   How to Heng  7 มกราคม 2561  “การบริการวิชาการสู่สังคมเป็นวิทยาทาน” โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก ทวิปริญญา Ph.D.  &  D.B.A. in Business Administration Program Charisma University, Providenciales, TC and Apollos University, Great Falls, Montana, USA     เพื่อนๆ นักขายครับ วันนี้จะนำเสนอ “ทฤษฎีเฮง” ตอนว่าด้วย “กุญแจไขประตูทองคำ” เท่าที่สังเกต  การเสริมดวง เสริมบารมี ที่ได้ผลดีที่สุด คือ “เสริมดวงและหนุนดวงด้วยความคิด” จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว จิตที่สั่งกายได้ มีคำเรียกแทนกันคือ  จิต มโน วิญญาณ จิต […]

217. แรงอธิษฐาน กว่าร้าน 7-11 จะเปิดได้ครบ 10,000 สาขา

217. แรงอธิษฐาน กว่าร้าน 7-11 จะเปิดได้ครบ 10,000  สาขา  คอลัมน์   How to Heng  6 ธันวาคม 2560  “การบริการวิชาการสู่สังคมเป็นวิทยาทาน” โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก ทวิปริญญา Ph.D.  &  D.B.A. in Business Administration Program Charisma University, Providenciales, TC and Apollos University, Great Falls, Montana, USA     เพื่อนๆ นักขายครับ วันนี้จะนำเสนอ “ทฤษฎีเฮง” ในหัวข้อ “แรงอธิษฐาน” เจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นตัวอย่างที่น่าศึกษา กรณีที่ใช้เวลานานถึง 30 ปี กว่าจะเปิดร้านและ ขยายสาขาร้าน 7-11 […]

218. เปลี่ยนแปลงโลก เริ่มต้นจากที่นอน

218. เปลี่ยนแปลงโลก เริ่มต้นจากที่นอน คอลัมน์   How to Heng  21 ธันวาคม 2560  “การบริการวิชาการสู่สังคมเป็นวิทยาทาน” โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก ทวิปริญญา Ph.D.  &  D.B.A. in Business Administration Program Charisma University, Providenciales, TC and Apollos University, Great Falls, Montana, USA     เพื่อนๆ นักขายครับ วันนี้จะนำเสนอ “ทฤษฎีเฮง” แบบ “ทหารฝรั่ง” แนะนำให้เปิด “ยูทูบ” ฟัง จะได้อารมณ์และความรู้สึกคือ “พลังแห่งความหวัง” https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=pxBQLFLei70 พลอากาศเอก วิลเลียม แมคราเวน จากรัฐเท็กซัส เป็นผู้ซึ่งใช้เวลานานนับ 10 ปีศึกษากลยุทธ์ทางทหารอันยุ่งยากซับซ้อนที่จะ “ไล่ล่า” […]

216. ทศกร ทศกัณฐ์

216. ทศกร ทศกัณฐ์ คอลัมน์   How to Heng  23 พฤศจิกายน 2560  “การบริการวิชาการสู่สังคมเป็นวิทยาทาน” โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก ทวิปริญญา Ph.D.  &  D.B.A. in Business Administration Program Charisma University, Providenciales, TC and Apollos University, Great Falls, Montana, USA เพื่อนๆ นักขายครับ วันนี้จะนำเสนอ “ทฤษฎีเฮง” ในหัวข้อ “ทศกร ทศกัณฐ์” โลกยุคดิจิทัล  การเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้น ภายในเวลา 5 วินาที คนยุคใหม่  จึงต้องปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเกิดขึ้นจาก 5 ปัจจัยหลัก การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ จากเดิม เคยทำมาหากินแบบหยาดเหงื่อ […]

215. การบริหารเวลา 24 ชั่วโมง

215. การบริหารเวลา 24 ชั่วโมง  คอลัมน์   How to Heng  6 พฤศจิกายน 2560  “การบริการวิชาการสู่สังคมเป็นวิทยาทาน” โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก ทวิปริญญา Ph.D.  &  D.B.A. in Business Administration Program Charisma University, Providenciales, TC and Apollos University, Great Falls, Montana, USA   เพื่อนๆ นักขายครับ วันนี้จะนำเสนอ “ทฤษฎีเฮง” ในหัวข้อ “การบริหารเวลา 24 ชั่วโมง”   ผมมีข้อสังเกตว่า คนสำเร็จ และคนล้มเหลว มีเวลาเท่ากันคือ 24 ชั่วโมง เมื่อตัดเวลานอน 8 ชั่วโมง และเวลาทำงานประจำออกไปอีก 8 […]

214. อิทธิปาฏิหาริย์

214. อิทธิปาฏิหาริย์ คอลัมน์   How to Heng  21 ตุลาคม 2560  “การบริการวิชาการสู่สังคมเป็นวิทยาทาน” โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก ทวิปริญญา Ph.D.  &  D.B.A. in Business Administration Program Charisma University, Providenciales, TC and Apollos University, Great Falls, Montana, USA   เพื่อนๆ นักขายครับ วันนี้จะนำเสนอ “ทฤษฎีเฮง” ในหัวข้อ “อิทธิปาฏิหาริย์”   ในพระไตรปิฎก “ปาฏิหาริย์” แปลว่า  “การกระทำที่ให้บังเกิดผลเป็นอัศจรรย์” มีทั้งหมด 3 ข้อ ข้อแรก คือ “อิทธิปาฏิหาริย์”  แสดงฤทธิ์ได้ ข้อที่ 2 “อาเทศนาปาฏิหาริย์” […]

213. อนุสาสนีปาฏิหาริย์

213. อนุสาสนีปาฏิหาริย์ “การบริการวิชาการสู่สังคมเป็นวิทยาทาน”  โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก ทวิปริญญา Ph.D.  &  DBA in Business Administration Charisma University, Providenciales, TC and  Apollos University, Great Falls, Montana, USA คอลัมน์   How to Heng หนังสือพิมพ์ “เส้นทางนักขาย”  11 ตุลาคม 2560 เพื่อนๆ นักขายครับ วันนี้จะนำเสนอ “ทฤษฎีเฮง” ในหัวข้อ “ปาฏิหาริย์” ที่คิด เชื่อ และทำตามแล้วจะบังเกิดผลตามมาคือ สำเร็จๆ  เฮงๆ  รวยๆ ในพระไตรปิฎก “ปาฏิหาริย์” แปลได้หลายนัย ในที่นี้จะระบุถึงเฉพาะ “การกระทำที่ให้บังเกิดผลเป็นอัศจรรย์” มีทั้งหมด 3 ข้อ […]

212. จริต ๖ กับคน Gen Y

จริต ๖ กับคนเจนวาย พิมพ์ครั้งแรก  วารสารทางเดิน กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๙ —————— อุทิส ศิริวรรณ* ————— *ป.ธ.๙, พ.ม., พธ.บ., ศษ.บ., อ.ม., MBA (USA), DIBA (USA) ศาสตราจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ และโครงการปริญญาเอกทวิปริญญาสาขาบริหารธุรกิจ ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแคริสมา เมืองโพรวิเดนเชียลส์ เกาะทีซี สหราชอาณาจักร กับมหาวิทยาลัยอพอลโล เมืองฮันติงตันบีช รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา   ——————————   วลีว่า “คนคอหยักๆ ก็สักว่าคน” เป็นคำคมคาย ท้าทายการจัดการในศตวรรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะในยุคที่ “โลกปรับ” ชาววัดต้องลุกชึ้นมา “เปลี่ยนแปลง” ตนเองและคำสอนในพระพุทธศาสนาให้ทันสมัย ฉบับนี้ ผมขอวิเคราะห์เปรียบเทียบคน ๑๔ อารมณ์กับคน ๓ ยุคให้อ่านกันเพลินๆ จริต ๖ […]

211. โชคดี โชคร้าย

โชคดี โชคร้าย ดร. อุทิส ศิริวรรณ ศาสตราจารย์ประจำ  และผู้อำนวยการ  โครงการปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแคริสมา เมืองโพรวิเดนเชียลส์ สหราชอาณาจักร บทความวิชาการ ตีพิมพ์เผยแพร่ใน หนังสือพิมพ์เส้นทางนักขาย รายปักษ์ ๑๖ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   เพื่อนๆ นักขายครับ  นิสัย อุปนิสัย พฤติกรรม บุคลิก อารมณ์ และความรู้สึก มีส่วนสัมพันธ์กับโชคดี และโชคร้าย อยากให้ชีวิตประสบพบแต่โชคดี และความสำเร็จ พระท่านจึงแนะนำไว้สั้นๆ ว่า ข้อแรก อย่าคบคนพาล ซึ่งในโลกยุคดิจิตอล คนพาล มีลักษณะ นิสัย อุปนิสัย พฤติกรรม บุคลิก อารมณ์ และความรู้สึก สลับซับซ้อนยิ่งกว่าที่เคยนิยามในอดีต ส่วนมากคนพาลคิดลบ คิดร้าย คิดเล็ก คิดน้อย มองคนในแง่ไม่ดี […]

1 2 3 4 5 25