215. การบริหารเวลา 24 ชั่วโมง

215. การบริหารเวลา 24 ชั่วโมง  คอลัมน์   How to Heng  6 พฤศจิกายน 2560  “การบริการวิชาการสู่สังคมเป็นวิทยาทาน” โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก ทวิปริญญา Ph.D.  &  D.B.A. in Business Administration Program Charisma University, Providenciales, TC and Apollos University, Great Falls, Montana, USA   เพื่อนๆ นักขายครับ วันนี้จะนำเสนอ “ทฤษฎีเฮง” ในหัวข้อ “การบริหารเวลา 24 ชั่วโมง”   ผมมีข้อสังเกตว่า คนสำเร็จ และคนล้มเหลว มีเวลาเท่ากันคือ 24 ชั่วโมง เมื่อตัดเวลานอน 8 ชั่วโมง และเวลาทำงานประจำออกไปอีก 8 […]

214. อิทธิปาฏิหาริย์

214. อิทธิปาฏิหาริย์ คอลัมน์   How to Heng  21 ตุลาคม 2560  “การบริการวิชาการสู่สังคมเป็นวิทยาทาน” โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก ทวิปริญญา Ph.D.  &  D.B.A. in Business Administration Program Charisma University, Providenciales, TC and Apollos University, Great Falls, Montana, USA   เพื่อนๆ นักขายครับ วันนี้จะนำเสนอ “ทฤษฎีเฮง” ในหัวข้อ “อิทธิปาฏิหาริย์”   ในพระไตรปิฎก “ปาฏิหาริย์” แปลว่า  “การกระทำที่ให้บังเกิดผลเป็นอัศจรรย์” มีทั้งหมด 3 ข้อ ข้อแรก คือ “อิทธิปาฏิหาริย์”  แสดงฤทธิ์ได้ ข้อที่ 2 “อาเทศนาปาฏิหาริย์” […]

213. อนุสาสนีปาฏิหาริย์

213. อนุสาสนีปาฏิหาริย์ “การบริการวิชาการสู่สังคมเป็นวิทยาทาน”  โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก ทวิปริญญา Ph.D.  &  DBA in Business Administration Charisma University, Providenciales, TC and  Apollos University, Great Falls, Montana, USA คอลัมน์   How to Heng หนังสือพิมพ์ “เส้นทางนักขาย”  11 ตุลาคม 2560 เพื่อนๆ นักขายครับ วันนี้จะนำเสนอ “ทฤษฎีเฮง” ในหัวข้อ “ปาฏิหาริย์” ที่คิด เชื่อ และทำตามแล้วจะบังเกิดผลตามมาคือ สำเร็จๆ  เฮงๆ  รวยๆ ในพระไตรปิฎก “ปาฏิหาริย์” แปลได้หลายนัย ในที่นี้จะระบุถึงเฉพาะ “การกระทำที่ให้บังเกิดผลเป็นอัศจรรย์” มีทั้งหมด 3 ข้อ […]

212. จริต ๖ กับคน Gen Y

จริต ๖ กับคนเจนวาย พิมพ์ครั้งแรก  วารสารทางเดิน กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๙ —————— อุทิส ศิริวรรณ* ————— *ป.ธ.๙, พ.ม., พธ.บ., ศษ.บ., อ.ม., MBA (USA), DIBA (USA) ศาสตราจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ และโครงการปริญญาเอกทวิปริญญาสาขาบริหารธุรกิจ ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแคริสมา เมืองโพรวิเดนเชียลส์ เกาะทีซี สหราชอาณาจักร กับมหาวิทยาลัยอพอลโล เมืองฮันติงตันบีช รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา   ——————————   วลีว่า “คนคอหยักๆ ก็สักว่าคน” เป็นคำคมคาย ท้าทายการจัดการในศตวรรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะในยุคที่ “โลกปรับ” ชาววัดต้องลุกชึ้นมา “เปลี่ยนแปลง” ตนเองและคำสอนในพระพุทธศาสนาให้ทันสมัย ฉบับนี้ ผมขอวิเคราะห์เปรียบเทียบคน ๑๔ อารมณ์กับคน ๓ ยุคให้อ่านกันเพลินๆ จริต ๖ […]

211. โชคดี โชคร้าย

โชคดี โชคร้าย ดร. อุทิส ศิริวรรณ ศาสตราจารย์ประจำ  และผู้อำนวยการ  โครงการปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแคริสมา เมืองโพรวิเดนเชียลส์ สหราชอาณาจักร บทความวิชาการ ตีพิมพ์เผยแพร่ใน หนังสือพิมพ์เส้นทางนักขาย รายปักษ์ ๑๖ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   เพื่อนๆ นักขายครับ  นิสัย อุปนิสัย พฤติกรรม บุคลิก อารมณ์ และความรู้สึก มีส่วนสัมพันธ์กับโชคดี และโชคร้าย อยากให้ชีวิตประสบพบแต่โชคดี และความสำเร็จ พระท่านจึงแนะนำไว้สั้นๆ ว่า ข้อแรก อย่าคบคนพาล ซึ่งในโลกยุคดิจิตอล คนพาล มีลักษณะ นิสัย อุปนิสัย พฤติกรรม บุคลิก อารมณ์ และความรู้สึก สลับซับซ้อนยิ่งกว่าที่เคยนิยามในอดีต ส่วนมากคนพาลคิดลบ คิดร้าย คิดเล็ก คิดน้อย มองคนในแง่ไม่ดี […]

208. ประโยคโบราณวิชาแปลมคธเป็นไทย ป.ธ. ๖

๒๐๘. ประโยคโบราณ วิชาแปลมคธเป็นไทย ป.ธ. ๖   งานเพื่อบวรพระพุทศาสนา ในการสร้าง “ศาสนทายาท” สืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าของผมคือ “การทำคู่มือ” สนับสนุนให้การเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี สะดวก และคล่องตัว เรียนได้ง่าย เรียนได้เร็ว เรียนได้ดีกว่าเดิม โดยที่คุณภาพและมาตรฐานการเรียน ยังคงอยู่ในระดับสูง และระดับเดิมเช่นเดียวกับเมื่อหลายร้อยปีก่อน   ผมภาคภูมิใจที่ได้ทำงาน “เพื่อพระพุทธศาสนา”  แม้คนจะไม่เห็น แต่เทวดาก็ย่อมจะเห็น “ผลงาน” ของผมเป็นที่ประจักษ์ด้านนี้ เอกสารแนบคือ “แนวการอ่าน” ทบทวนข้อสอบ ประโยคโบราณ ตติยสมนฺตปาสาทิกา สำหรับผู้เรียนบาลีชั้น ป.ธ. ๖ หรือ บาลีศึกษาปีที่ ๖ เชิญดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ไฟล์แนบนี้ Selected Pali_PG6_MagadhtoThai   สำหรับผู้จะสอบ ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๙ นี้ ยังอ่านได้ทัน อนุโมทนาบุญกับทุกท่าน  สาธุ สาธุ ขอให้โชคดีสอบได้กันทุกท่านนะครับ    

206. บทความวิชาการพระพุทธศาสนา “ยุทธศาสตร์ในการบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ”

บทวิเคราะห์เชิงลึก “ยุทธศาสตร์ในการบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ” ฉบับ PDF click Download  ที่นี่ –> บทความวิชาการพระพุทธศาสนาFinal สถานที่   ระหว่างจาริกแสวงบุญ ณ บริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธคยา อินเดีย เมื่อ ๒,๕๐๐ ปีเศษ วิเคราะห์และนำเสนอโดย Prof.Dr. Uthit Siriwan* ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ* ป.ธ. ๙, พ.ม., พธ.บ. (มหาจุฬาฯ), ศษ.บ. (มสธ.), อ.ม. (ภาษาบาลี-สันสกฤต) จุฬาฯ, MBA (USA), DIBA (USA), PhD (UK) ตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งบริหารด้านต่างๆ (ปรับปรุงล่าสุด ๑๒/๑๒/๒๕๕๘) ศาสตราจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ* Full Professor, Faculty of Business Charisma University, […]

205. Case Study: Social Entrepreneurship, Thailand, Xanthip Gold Brand

205. Case Study : Social Entrepreneurship, Thailand Xanthip Gold Brand http://www.xanthipgold.com **เชิญแนะนำบุคคลและกิจการที่น่ารู้จัก ผมยินดีสัมภาษณ์และนำมาเขียนเผยแพร่เป็น Case Study เป็น “วิทยาทาน” ฟรี   เงื่อนไข ๑. เป็นกิจการที่มีผลงานและผลสำเร็จต่อเนื่อง ๒. เป็นกิจกรรมที่ได้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและเศรษฐกิจเป็นรูปธรรม ๓. เจ้าของกิจการ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีน้ำใจช่วยเหลือส่วนรวม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จำนวนหนึ่ง และระดับหนึ่ง แนะนำได้ที่ e-mail:  druthit@druthit.com     ภาพ:  พันโทไพโรจน์ พนารินทร์ ผู้ก่อตั้ง ผลิตภัณฑ์ น้ำดื่มมังคุดสกัด ตราแซนทิพย์โกลด์ กับรางวัลความสำเร็จ รถเบนซ์สปอร์ต  3กฐ 5    ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘   คนดี และกิจการที่น่ารู้จัก พันโทไพโรจน์ […]

1 3 4 5 6 7 26