20. แง่คิดจากการเดินทางไกลในต่างแดน

Update: 19/6/2555 แง่คิดจากการเดินทางไกลในต่างแดน รากฐานของตึกคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือการศึกษา รากฐานของการสร้างโอกาส คือตัวเราต้องมีโอกาส ไขว่คว้าโอกาส เมื่อสำเร็จแล้วก็นำโอกาสมาแบ่งปันกับเครือข่ายคนรอบตัว เพื่อสร้างความมั่นคง และมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ มนุษย์ทุกผู้ต้องการ Financial Freedom อยากมีอิสรภาพทางการเงิน หนทางเดียว “ทำธุรกิจ” ให้ “เงินต่อเงิน” แล้วนำเงินมาทำประโยชน์ทาง “เศรษฐกิจ” และ “สังคม” ข้อดีของความร่ำรวย : เงินมีหน้าสด ไปไหนมาไหน ใครก็อยากคบหาสมาคม ข้อเสียของความจน: เดินเข้าวัด หมายังรุ้แต่ไกลเลยว่าจน ขนาดหมาวัดยังรังเกียจ เหม็นสาบกลิ่นคนจน คนทั่วไป ไม่ต้องพูดถึง ข้อดีของคนมีความรู้: คนทั่วโลกยกย่องนับถือ ข้อเสียของคนรู้น้อย: ตกเป็นเบี้ยล่างตลอด หลบอยู่ในเงามืดตลอดกาล ข้อดีของคนมีพวก: รู้จักคนมาก ทำอะไรก็มีคนรุมล้อม รุมช่วย ทำการใดๆ ก็สำเร็จได้ง่าย ข้อเสียของคนมีพวก: มีพวกดี ก็พาไปทิศทางดี พาไปหาความสำเร็จ มีพวกไม่ดี ก็ซวย พาไปติดคุก ติดตาราง ขึ้นโรงพัก […]

19. กฎ 99:1

คอลัมน์    How to Win                                                         กฎ 99:1    ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ หนังสือพิมพ์เชียงใหม่ธุรกิจ สำหรับตีพิมพ์ในคอลัมน์วันพุธที่  13 มิถุนายน 2555   กฎ 99:1 ผมตั้งขึ้นเองจากการวิจัยโดยสังเกตความสำเร็จของคนต่างๆ ในสังคมแล้วสรุปเป็นกฎ  99:1 แปลความหมายได้ว่าทุก 100 คน มีเพียงแค่ 1 คน หรือคนเดียวเท่านั้นที่มีโอกาส “สำเร็จ”                 สักกี่คนที่จะทำและขายสาหร่ายแล้วรวยแบบ “เถ้าแก่น้อย” สักกี่คนทำขนส่งแล้วจะรวยแบบ “นิ่มซีเส็ง” สักกี่คนเล่นการเมืองแล้วจะดังแบบ “ทักษิณ” สักกี่คนทำสวนแล้วจะมีชื่อเสียงแบบ “สวนส้มธนาธร” ว่างๆ ลองเอากฎ 99:1 ของผม ไปคิดเล่นๆ แล้วจะพบวิถีแห่งชัยชนะที่ท่านเองก็ไม่อยากเชื่อว่า อยากชนะ อยากเข้าวิน จำเป็นต้องสร้างลู่วิ่งเลนพิเศษ ระบบที่เราสร้างเอง วิธีคิดเฉพาะตัว  ออกแบบให้วิ่งได้คนเดียว แข่งกับตัวเอง โดยไม่ต้องแข่งกับใครให้เหนื่อย ให้ปวดหัว แต่สำเร็จครับ!!! […]

18. คน Gen Y

คอลัมน์    How to Win                                                         คน GenY    ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ ผู้อำนวยการวิจัยโครงการปริญญาโท-เอก MBA/DBA Program, W.H. Taft University www.demingbusinessschool.com หนังสือพิมพ์เชียงใหม่ธุรกิจ วันพุธที่  6 มิถุนายน 2555   สมาคมบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ได้สำรวจสัดส่วนของประชากรในสังคมไทยทุกวันนี้ แล้วสรุปโดยย่อว่าสังคมไทยทุกภาคส่วน แบ่งออกได้เป็น 4 รุ่นตามหลักสากลว่าด้วยรุ่นทางประชากร รุ่นแรกเรียกว่า  “คนรุ่น Baby Boomers”  คือคนที่เกิดช่วงประมาณปี พ.ศ. 2489-2507 รุ่นที่ 2 “คนรุ่น Generation X หรือคนพันธุ์ GenX”  คือคนที่เกิดช่วงประมาณปี พ.ศ. 2508-2522 รุ่นที่ 3 “คนรุ่น Generation Y หรือคนรุ่น GenY” คือคนที่เกิดช่วงประมาณปี […]

17.สถิติคนสำเร็จและคนล้มเหลว

สถิติคนที่สำเร็จและคนที่ล้มเหลว   แง่คิดวันนี้ 50% คือคนที่ไม่คิด แล้วไม่ทำ 20% คือคนที่ทำโดยไม่ได้มีเวลาคิด 25% คือคนที่มัวแต่คิด ดีแต่พูด แต่ไม่ได้ทำ 5% คือคนที่ไม่คิดอะไรมาก ไม่พูดอะไรมาก ทำจนสำเร็จ แล้วให้ผลงานพูด

16.บูรณาการไม่เป็น เชื่อมโยงไม่ได้ จะชนะได้อย่างไร?

บทความพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี บูรณาการไม่เป็น เชื่อมโยงไม่ได้ จะชนะได้อย่างไร?  Prof. Dr. Uthit Siriwan ภาพเป็นข่าว: ซ้าย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ป.ธ. ๗, พธ.บ. (ปรัชญา) เกียรตินิยมอันดับ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกิดที่ชัยภูมิ  ๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๑ : อายุ ๓๔ ปี) ขวา ท่าน ว. วชิรเมธี (พระมหาวุฒิชัย วรเมธี) ป.ธ. ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ, ศษ.บ. มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช (ในปีเดียวกัน), พธ.ม. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๖) (เกิดที่เชียงราย ๒๖ มกราคม ๒๕๑๖: อายุ ๓๙ […]

15.ทฤษฎีตะเกียบคู่ ทฤษฎีกรรไกรตัด

ทฤษฎีตะเกียบคู่ ทฤษฎีกรรไกรตัด คอลัมน์    How to Heng  หนังสือพิมพ์เส้นทางนักขาย ต้นฉบับ 4 มิถุนายน 2555                 แฟนคลับ www.druthit.com ที่เคารพทุกท่าน ผมได้วิจัยโดยทำ “การสนทนาระหว่างกลุ่ม” หรือ Focus Group กลุ่ม SMEs จำนวน 13 คนที่กำลังศึกษาวิชา “การจัดการความแตกต่างทางวัฒนธรรม” โครงการปริญญาโทการจัดการธุรกิจ SMEs คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา วันเวลาที่ทำวิจัยคือ 3 มิถุนายน 2555 ผลการวิจัยน่าสนใจอย่างยิ่ง จะทยอยนำมาเผยแพร่ทีละเรื่อง โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับ “ความเฮง” นักศึกษากลุ่มนี้ ได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยว “เกาหลี” ด้วย ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2555 สิ่งที่พบเห็นคือคนเกาหลี ไม่ชอบ “บริการ” ส่วนใหญ่ที่พบหน้างอ คอหัก เหมือนปลาทูแม่กลอง แต่ที่เกาหลีสร้างชาติจนสำเร็จได้ เพราะคนเกาหลีทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ ใช้ทฤษฎี “ตะเกียบคู่” […]

14.พุทธชยันตี

ข้อคิดดีๆ สำหรับนักธุรกิจ SMEs คนที่ทำธุรกิจ จะมีอยู่  ๒  อย่าง     คือ   พบความสำเร็จ   และ กำลังจะสำเร็จ คนที่ไม่ทำธุรกิจ จะมีอยู่  ๒  อย่าง คือ     สูญเสียโอกาส  และ  ล้มเหลวในชีวิต คนที่ รวย  คิด …….ลงมือ ทำ  ทำตามคนรวยทำ คนฝันรวย  คิด ……..ไม่ลงมือทำ  จน  โทษวาสนา   ทำตามคนจนทำ คนส่วนใหญ่ฝันที่อยากจะรวย   ไม่ยอมทำงาน กล่าวโทษฟ้าดิน แต่ไม่ยอมโทษตัวเอง   พุทธชยันตี    ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ วันพุธที่  2 มิถุนายน 2555   ห้วงเวลานี้ ชาวพุทธทั่วโลก กำลังเฉลิมฉลอง ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า มีคำสอนที่ “ยอดเยี่ยม” […]

13. เพื่อนยามยากของเจ้าตาก

เพื่อนยามยากของเจ้าตาก ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ ปรับ ปรุง ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ปรับปรุงล่าสุด ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ทหารคู่พระทัยทั้งสี่ หรือเพื่อนยามยากของเจ้าตากมีใครรู้จักบ้าง? เชื่อว่ามีคนที่รู้น้อยแทบจะนับนิ้วได้ เพราะบ้านเมืองเราไม่ค่อยเชิดชูบุคคลที่ทำประโยชน์ให้ชนในชาติกันเท่าใดนัก เชิดชูกันอยู่ได้เฉพาะคนที่มั่งมีเงินทอง ขอให้มีเงินมีทองเป็นหมื่นล้านเป็นพันล้านบาท แถมยังเชิดชูกันแบบถวายหัว เป็นเสียอย่างนี้แหละเมืองไทยเรา อย่างเช่น พระนเรศวร องค์ดำ มีคนอ้างว่าตนเป็น “พระองค์” กลับชาติมาเกิด บางคนเป็นถึงอดีตรัฐมนตรีหลายสมัย รองนายกฯ ก็เคยเป็น บางคนเป็นถึงนักวิทยาศาสตร์ระดับ “ดร.” บางคนเป็น “นักร้อง” ก็ยังแอบอ้างหน้าตาเฉย บางคนเป็น “นักทำนายทายทัก หมอดู หมอเดา” ก็เอากับเขาด้วย บางคนเป็น “อธิการบดี” มหาวิทยาลัยเอกชนกลางทะเลทราย กันดารเวิ้งว้าง สุดหูสุดตา ไกลลิบโลก โกงสะบัด ตีหน้าเศร้า เล่าความเท็จ อ้างตนเป็น “องค์ดำ” หน้าตาเฉย จากการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์พบว่าองค์ดำตัวจริง เป็นคนพูดจริง […]

12. สัมมา อะระหัง

สัมมาอะระหัง ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ คอลัมน์    How to Heng ต้นฉบับ 19 พฤษภาคม 2555 เพื่อนๆ นักขายครับ ความเฮงของคนเรา อยู่ที่ระดับความนิ่งของจิต คนที่เฮงคือคนที่ฝึกจิต ทำสมาธิตลอดเวลา จะสำเร็จหรือล้มเหลว ขึ้นอยู่กับความเข้าใจ “ธาตุ” ฉบับนี้ขอนำเสนอวิธีเฮงผ่านการภาวนา “สัมมาอะระหัง” และพระของขวัญวัดปากน้ำทั้ง 3 รุ่น ในภาพคือ ฐานที่ 7 ประกอบด้วยศูนย์ 5 ศูนย์ 1.ศูนย์กลาง(อากาศธาตุ) 2.ศูนย์ข้างหน้า(ธาตุน้ำ) 3.ศูนย์ข้างขวา (ธาตุดิน)  4. ศูนย์ข้างซ้าย (ธาตุลม) 5. ศูนย์ข้างหลัง (ธาตุไฟ) เครื่องหมายใสสะอาด คือ ช่องอากาศ ตรงนั้นเรียกว่า “ศูนย์” ทำไมถึงเรียกว่า “ศูนย์” ? เฉลยว่าตรงนั้น เวลาสัตว์ไปเกิดมาเกิดแล้วก็มาอยู่ในที่สิบ อยู่ในกลางดวงนั้น กายละเอียดอยู่ในกลางดวงนั้น […]

11.Learn to Live and Live to Learn

Learn to Live &Live to Learn ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ติดต่อ พูดคุย แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นด้วยมิตรภาพได้ที่ e-mail: druthit@druthit.com                                                        งานบริการวิชาการเพื่อสังคม   ชีวิตและงานการเมืองของผม ทำงานมาแล้วหลายกระทรวง ตั้งแต่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงไอซีที กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ ล่าสุดกระทรวงคมนาคม ห้วงเวลานี้ ได้นั่งทำงานตำแหน่งเล็กๆ  “ประธานที่ปรึกษา” ของท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการฯ คือท่าน ดร. สถิรพร นาคสุข ที่ทำงานก็อยู่แถวถนนราชดำเนิน จอดรถยาก แต่ก็มีที่จอดทุกครั้ง รปภ. มีน้ำใจ ชะตาชีวิต ก็เลยต้องพบปะกับกลุ่มผู้รับเหมา บริษัทที่ปรึกษา คอนซัลท์  โปรเจกต์ โครงการต่างๆ ได้รู้ ได้เห็น ได้อยู่เพื่อเรียนรู้ และได้เรียนรู้เพื่อจะอยู่กับโครงการต่างๆ ในกระทรวงคมนาคม ทั้งขนาดใหญ่-กลาง-เล็ก มีโอกาส […]

1 23 24 25 26