11.Learn to Live and Live to Learn

Learn to Live &Live to Learn

ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ติดต่อ พูดคุย แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นด้วยมิตรภาพได้ที่ e-mail: druthit@druthit.com

                                                      

งานบริการวิชาการเพื่อสังคม

 

ชีวิตและงานการเมืองของผม ทำงานมาแล้วหลายกระทรวง ตั้งแต่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงไอซีที กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ ล่าสุดกระทรวงคมนาคม

ห้วงเวลานี้ ได้นั่งทำงานตำแหน่งเล็กๆ  “ประธานที่ปรึกษา” ของท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการฯ คือท่าน ดร. สถิรพร นาคสุข ที่ทำงานก็อยู่แถวถนนราชดำเนิน จอดรถยาก แต่ก็มีที่จอดทุกครั้ง รปภ. มีน้ำใจ

ชะตาชีวิต ก็เลยต้องพบปะกับกลุ่มผู้รับเหมา บริษัทที่ปรึกษา คอนซัลท์  โปรเจกต์ โครงการต่างๆ

ได้รู้ ได้เห็น ได้อยู่เพื่อเรียนรู้ และได้เรียนรู้เพื่อจะอยู่กับโครงการต่างๆ ในกระทรวงคมนาคม ทั้งขนาดใหญ่-กลาง-เล็ก

มีโอกาส มีบุญ มีวาสนา ได้รู้จักกับ SMEs และ Public Company บริษัทมหาชนอีกหลายกลุ่ม

ในส่วนของข้าราชการกระทรวงคมนาคมเท่าที่ผมเห็น มีงานสำคัญเกี่ยวกับการบริการ 4 ด้าน

  1. บริการประชาชน 2) บริการภาครัฐ 3) บริการข้าราชการ 4) บริการภาคเอกชน

งานท่านผู้ช่วยฯ ต้องช่วยรัฐมนตรีว่าการฯ กำหนดนโยบาย+บูรณาการ+กำกับ+ติดตามกรมต่างๆ ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับทางหลวง ทางหลวงชนบท ทางหลวงพิเศษ รถไฟ รถไฟฟ้า คมนาคมทางน้ำ คมนาคมทางอากาศ คมนาคมทางถนน คมนาคมระบบราง รวมถึงจราจรและขนส่ง

วันนี้ หากต้องการชัยชนะที่ยั่งยืน สูตรสำเร็จ SMEs อุตสาหกรรม และบริการด้านการก่อสร้างรวมถึง SMEs อื่นๆ คือ “การสร้างเครือข่าย” ท่านจักต้องมีพวกพ้อง มีพวกมาก มีเส้น มีสายให้มากๆ

การมีพวกพ้อง การมีเครือข่าย การมีเส้นสาย ในกรมที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมเจ้าท่า ฯลฯ เป็นเรื่องจำเป็นถ้าต้องการได้งาน ได้เงิน ได้ผลสำเร็จเป็นรูปธรรม

ในขณะเดียวกัน คุณสมบัติเช่น การขึ้นทะเบียน รวมถึงเครือข่ายผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง เหล็ก หิน ปูน ทราย คอนกรีต ยางมะตอย ฯลฯ ก็เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ และเรียนรู้เพื่อจะอยู่รอดให้ได้

คนเราเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตจำ พลัดพรากจากวงการหรือแวดวงที่คุ้นเคย สำคัญที่สุด ต้องรีบปรับตัวให้ได้ ปรับตัวให้ทัน เตรียมตัวเตรียมใจไว้รับสถานการณ์ที่พลิกผัน เกิดอุบัติเหตุฉับพลัน

การอยู่แวดวงอื่นๆ ที่เราไม่ถนัด ไม่คุ้นเคย ไม่เคยชิน จะทำให้ปรับตัวลำบาก ถ้าพยายามเข้ากับคน เข้ากับระบบ ไม่ต่อต้านในใจ ไม่เกิดแรงต้าน คิดว่าได้เรียนรู้ สนุกกับงาน/คน ก็จะทำงานได้สนุกมีความสุข

แง่คิดจากการเมืองคือ “กินแบ่ง” อย่า “กินรวบ” และต้อง “ซื่อสัตย์” คนพูดจริง ทำจริง อยู่วงการไหนก็ปรับตัวได้ครับ

Comments

comments