ทฤษฎี แนวคิด ปรัชญา นวัตกรรมการจัดการและการตลาด

รวมทฤษฎีแนวคิดปรัชญานวัตกรรม การจัดการและการตลาด ที่ ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ
นำเสนอผ่านสื่อต่างๆ ในห้วงทศวรรษที่ผ่านมา

แนวคิด 4ท รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลดฉบับเต็มได้ที่นี่

แนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่

พลังอำนาจทั้ง 6 และต้นแบบการทำโครงการระดับประเทศให้สำเร็จลุล่วง
6 Powers & Deal Maker
ตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านนิตยสาร MBA ฉบับเดือนมกราคม 2553

รายละเอียดฉบับเต็ม คลิกดาวน์โหลดอ่านฟรีได้ที่นี่

http://www.druthit.com/uploads/files/6Powers.DealMakerModel.pdf

Comments

comments