171. เหตุผล อารมณ์ จิต

เหตุผล อารมณ์ จิต คอลัมน์    How to Heng ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ Research Chair of DBA Program University of Atlanta, Georgia, USA Research Chair of Ph.D. Program Charisma University, Turks and Caicos, UK Research Professor M.Sc. in Mathmethiccal Finance, Xi’an Jiaotong – Liverpool University, Suzhou, China e-mail: druthit@druthit.com เพื่อนๆ นักขายครับ เคล็ดลับ ความสำเร็จ คนสำเร็จ มีอยู่ไม่กี่ข้อ ข้อแรก การใช้เหตุผล […]