90. ทฤษฎีเฮง Grade 4

คอลัมน์ ฮาวทูเฮง

 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ ได้รับเชิญให้ไปออกอากาศสด พูดคุยเรื่อง “ทฤษฎีเฮง”

ผมนำเสนอในรายการว่า เฮง ๔ อย่างที่ต้องมี ต้องเป็นคือ

๑. เฮงระดับดี Good

๒. เฮงระดับยิ่งใหญ่ Great

๓. เฮงระดับ “ดีเยี่ยม” Excellence

๔. เฮงระดับ “ดีที่สุด” The Best

 

พิธีกรคือ ท่าน ดร. สุรชัย โฆษิตบวรชัย ถามผมว่า มิผิดหลัก “พอเพียง” “พอเหมาะ” “พอควร” “พอประมาณ” หรือ?

ผมตอบว่า สิ่งที่เราต้อง “พอเพียง” คือ “ความโลภ” ทุกคนต้องบริหารความโลภให้เป็น อย่าโลภมาก อย่าอยากได้ ใคร่ดี อยากมี อยากเป็น จนเกินตัว

แต่ “ความเฮง” หรือ “ความดี” เราจะต้องเพิ่มพูน ด้วยการ “ฝึกอบรม” และ “พัฒนา” กายและจิตต่อเนื่องตลอดเวลา

อย่าหยุดยั้งที่จะ “เฮง” จะ “รวย” จะ “สำเร็จ”  อย่าติดกับดักแห่งความสำเร็จ

หลายคนพอสำเร็จถึงระดับหนึ่งแล้ว เกิดความรู้สึก “พอเพียง” คิดเช่นนี้ผิดหรือไม่?

ผมตอบได้ทันทีเลยว่า “ผิด” คนเราเมื่อเฮง เมื่อรวย เมื่อสำเร็จ ก็ปล่อยให้ความสำเร็จเดินหน้าต่อไป และสมควรจะพากเพียรพยายามเืี่รื่อยไป จนกว่าจะประสบความสำเร็จ

Stay Hungry Stay Foolish จงหิวโหย จงกระหายตักตวงความรู้ พัฒนาตนเองตลอดเวลา นี่คือคำพูดของสตีฟ จ็อปส์

คนเราอย่าหยุดยั้ง อย่าเพียงพอในการพัฒนาตนเอง

จบปริญญาตรีแล้วก็ต้องขวนขวายเรียนต่อปริญญาโท

จบปริญญาโทแล้วก็ต้องหาทางเรียนต่อปริญญาเอก

จบปริญญาเอกใบที่ ๑ แล้ว ก็จงขวนขวายเรียนต่อปริญญาเอกใบที่ ๒-๓-๔-๕

เช่นเดียวกัน

มีเงินแสน ก็ต้องขวนขวายให้ได้เงินล้าน

มีเงินล้านก็หาทางให้ได้เงินสิบล้าน

มีสิบล้านแล้วก็ต้องต่อสู้เรื่อยๆ จนกว่าจะได้ร้อยล้าน

ได้เงินมาแล้ว ก็เอามาทำบุญ ทำกุศล ทำประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม

แต่ต้อง “บริหาร” ความโลภ ให้เป็น อย่าได้เงินด้วยการ ฉ้อ ฉล คด โกง

หลอกลวง คนอื่น โดยวิธีทุจริต คิดคดในข้อ งอในกระดูก

จงหากินเลี้ยงชีพด้วยหลักคิด หลักทำ หลักธรรมะ ที่กอปรด้วยสุจริต

อย่าหยุดยั้งในการพัฒนาตนเอง

อย่าหยุดความเฮงไว้แค่ที่นี่ และเดี๋ยวนี้

จงพัฒนาตนเอง จงเรียนรู้แนวทาง วิถีทาง แปลก ใหม่ แตกต่าง เพื่อความเฮง ความรวย และความสำเร็จ ตลอดไป

 

Comments

comments