82. สมการความสำเร็จ

“สมการความสำเร็จ”
กลั่นกรองจากชีวิตจริงของ
อุทิส ศิริวรรณ


 

ผมชอบพูด
ชอบสื่อสาร
ชอบเขียน
ให้กำลังใจ
ให้แรงบันดาลใจ
ให้คนรอบตัว
มีความคิด มีจินตนาการ
มีความฝัน มีความหวัง
ลุกขึ้นใช้วิริยะ
ทุ่มเท พากเพียร พยายาม มุ่งมั่น
มีเป้าหมาย มีแผน มีหลักการ
ที่จะสำเร็จ
สำเร็จ
สำเร็จ
ในใดๆที่คิดและทำ

นิยามความสำเร็จ
สำหรับผม
ความคิด คำพูด และการกระทำ
ที่สำเร็จ
เกิดจากสมการคือ

คิดบวก+ขยัน
+เดินหน้าเรื่อยไป ไม่หยุดยั้ง+
มีความคิดอ่าน+กล้าตัดสินใจ+
มีโชคมีชัย+มีทีมเก่งดีและจริง+
อดทนสูง+รอเวลาได้+
ลงมือทำในสิ่งที่ไม่ฝืนความจริง+ทำบุญประจำ+
เรียนรู้ตลอดเวลา+พัฒนาตนเองไม่หยุดนิ่ง+
ผิดพลาดแล้วรีบแก้ไขทันที+พ่ายแพ้เป็นบทเรียน
+ทำจากเล็กไปใหญ่+ไม่คิด ไม่ฝัน ไม่หวัง เกินจริง
+มีข้อมูลครบถ้วน+เน้นทำงานที่มีคุณค่าและมีคุณภาพ
+มีกลยุทธ์+มีการวางแผนที่ดี+มีเป้าหมายชัดเจน+
อัพเดตปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
+ทำทันทีทำทันใดทำทันใจถ้าโครงการนั้นๆ
มีความเป็นไปได้จริง+ทำแล้วจบลงเบ็ดเสร็จที่เรา
+อย่าหวังพึ่งพาคนอื่น+ไม่ประมาท=
ความสำเร็จ

สมการความสำเร็จโดยย่อ
ต้องฝึกหัดพัฒนาตนให้เป็น
“คนจริง”

คนที่จะสำเร็จยั่งยืน
ต้องฝึกฝน ฝึกอบรม
และพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา

Comments

comments