73. การแผ่ส่วนบุญและอธิษฐานขอพรสมัยใหม่

คำอธิษฐาน การแผ่ส่วนบุญ สมัยใหม่

ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ

วันที่เริ่มแต่ง

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ที่มา: หลายคนปรารภกับผมว่า น่าจะมี “คำอธิษฐาน” เนื้อหาครอบคลุมทั้งการอุทิศส่วนกุศล และการอธิษฐานขอพรที่ตนประสงค์ โดยอยู่บนพื้นฐาน “ความจริง” ที่เหมาะกับ “ยุคสมัย” ปัจจุบัน  ดังนั้น จึงได้เรียบเรียงขึ้นไว้ เหมาะสำหรับผู้ที่สวดมนต์แล้ว ในตอนท้าย จะได้ตั้งจิตอธิษฐาน เพื่อได้รับ “พร” ประเสริฐ เป็นพรที่ดี เพื่อชีวิตที่มีความสุขตลอดไปสมแก่ฐานะ และอัตภาพของแต่ละบุคคล
 

ฟรี สามารถดาวน์โหลด “การแผ่ส่วนบุญ และการอธิษฐานขอพร”
ไปใช้ได้ เอาไปดัดแปลงแต่งเติมได้ตามใจชอบ “ไม่สงวน” ลิขสิทธิ์

คลิกดาวน์โหลด File “การแผ่ส่วนบุญ และการอธิษฐานขอพร” ในรูปแบบ PDF  ฉบับเต็มได้จากลิงก์ข้างล่างนี้

http://www.druthit.com/uploads/files/Goodness_Distribution_and_Wishes.pdf
หลังไหว้พระ สวดมนต์เสร็จแล้ว ขอให้ “ตั้งจิต” ให้สงบ และกล่าวคำ “อุทิศส่วนกุศล” และ “อธิษฐานขอพร” ดังนี้

อิมินา ปุญญกัมเมนะ ด้วยบุญและกรรมที่สร้างมานี้

พุทธานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า ธัมมานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม สังฆานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ เทวานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งเทพยดาฟ้าดินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปุพพการีนุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งบุรพการี อาจริยานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งครูบาอาจารย์ สุตานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งการฟัง จินตานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งความคิด ภาวนานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งการบำเพ็ญภาวนา สงบจิต คิดทบทวนบุญกุศลที่ทำมา ที่ได้สั่งสม บำเพ็ญมา ในภพชาตินี้ก็ดี ในภพชาติที่ล่วงแล้วก็ดี ขอ บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงนี้จงสำเร็จแก่ตัวของลูก และทุกคนในครอบครัว ตลอดจนผู้ร่วมโมทนาบุญนี้ทุกท่าน จงมีแต่ความสุข สุขภาพร่างกายปลอดภัยแข็งแรงสมบูรณ์ พ้นจากอุปสรรคทั้งปวง คลายจากความทุกข์ ความโศก ความขุ่นข้องหมองใจ มีความเจริญทั้งทางโลก การเงิน การงานและทางธรรมด้วยเทอญ

 

ด้วยอำนาจ พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยอำนาจ ของพระธรรมคำสอน ด้วยอำนาจ ของพระอรหันต์และอริยสงฆ์เจ้า ลูกขอแผ่ส่วนบุญที่ลูกได้ทำมาตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงปัจจุบันชาติอันประกอบพร้อมแล้วด้วยกุศล อานิสงค์ ผลทาน ศีล และการปฏิบัติภาวนารวมถึงบุญที่เกิดจากทำบุญในครั้งนี้ ขอส่งบุญกุศลนี้ถวายแด่เทพเทวาที่รักษาตัวของลูก และ เทพเทวาที่รักษา ทุกคนในครอบครัว เจ้าราหู เจ้าชะตา ท่านเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือน ทุกกิจการ ทุกร้านค้าของครอบครัว เจ้ากรุงพาลี พระแม่ธรณี พญาครุฑ พญานาค เทพเทวดาที่ปกปักดูแลรักษาวัตถุธาตุกายสิทธิ์ทุกพระองค์ และวัตถุธาตุกายสิทธิ์ขอให้ทุกท่านมีฤทธิ์ อำนาจ บารมี มีอาหารทิพย์อาหารแก้วที่อุดมสมบูรณ์มีอาภรณ์เครื่องนุ่งห่มที่สวยงาม มีที่พักพาอาศัยเป็นศาลาวิหารหลังใหญ่โต มีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปด้วยเทอญ

 

และลูกขอส่งบุญ กุศลนี้ถวายแด่ ท่านเจ้ากรรมนายเวรที่ลูกได้เคยล่วงเกินเอาไว้ทั้ง กาย วาจา ใจ วิญญาณ บุรพการีตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ และเครือญาติในโลกทิพย์ ขอให้ทุกท่านมีอาหารทิพย์อาหารแก้วที่อุดมสมบูรณ์มีอาภรณ์เครื่องนุ่งห่มสวย งามมีที่พักพาอาศัยเป็นศาลาเป็นวิมานใหญ่โต มีความสุขความเจริญ และเกิดอยู่ในภพภูมิที่สูงยิ่งๆขึ้นไปด้วยเทอญกรรมใดๆที่ลูกได้เคยล่วงเกิน ต่อท่านเจ้ากรรมนายเวรทุกๆท่าน ด้วย กาย วาจา ใจ บัดนี้ ลูกได้สำนึกผิดแล้วในสิ่งที่ได้ทำในอดีตขอท่านเจ้ากรรมนายเวรทุกๆท่านได้ โปรดยกโทษ อโหสิกรรมต่อลูกด้วยเทอญลูกกราบขอบคุณทุกท่านที่ได้โปรดยกโทษให้แก่ลูก ขอทุกท่านจงพ้นจากกองทุกข์ ทั้งปวง และอวยพรให้ลูกเจริญรุ่งเรืองด้วยลาภ ยศ สุข สรรเสริญ ได้ ดี มี เป็นในตำแหน่งอันสูงสุด มั่งมีเงินทอง หลักล้านบาท หลักสิบล้านบาท หลักร้อยล้านบาท หลักพันล้านบาท ยิ่งๆ ขึ้นไป คำว่า “ไม่มี” คำว่า “ขาดแคลน” คำว่า “ตกต่ำ” อย่าได้บังเกิดมี

 

ขอให้ลูกมี ฐานะมั่นคง การเงินแข็งแกร่ง สุขภาพแข็งแรง ทันที ทันใด ทันใจ ที่นี่ และเดี๋ยวนี้ ลูกจะทำกิจการใดๆ  อย่าได้เจ๊ง อย่าได้เจ็บ อย่าได้จน อย่าได้พบปะ ข้องแวะ สนทนา วิสาสะ คุ้นเคย รู้จัก มักคุ้น ถูกล่อ ถูกหลอก ถูกลวงให้ไปทำกิจการใดๆ โครงการใดๆ กับเหล่าคนพาล คนไม่ดี คนอิจฉา คนริษยา คนมารยา คนเจ้าเล่ห์เพทุบาย คนมีเหลี่ยม มีคู มีชั้น มีเชิง คนเค็ม คนเหนียว คนเขี้ยว คนเบี้ยว คนคดในข้อ งอในกระดูก คนฉ้อฉล คนยักยอก คนฉ้อโกง คนพูดความจริงไม่หมด คนหลอก คนลวง คนปลิ้นปล้อน คนตลบตะแลง คนต่อหน้าพูดอย่าง ลับหลังพูดอีกอย่าง คนหน้าไหว้หลังหลอก คนมารยาสาไถย คนนักเลง คนนักเล่น คนเป็นมาเฟีย คนชักชวนในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ คนแอบอ้าง คนอวดอ้าง คนคุยโว คนโอ้อวด คนขี้โม้ คนขี้คุย คนขี้โกง คนขี้ขอ  คนขี้บ่น คนขี้งอน คนขี้น้อยใจ คนดื้อ คนด้าน คนรั้น คนเก่งเกิน คนฉลาดเกิน คนหลงตัวเอง คนที่คิดว่าตัวเองดีคนเดียว เก่งคนเดียว คนนักจับผิด คนชอบใส่ร้าย คนชอบปั้นเรื่อง คนชอบสร้างสถานการณ์ คนชอบยุ คนชอบแหย่ คนชอบเสียดสี คนพูดเท็จ คนพูดปด คนพูดส่อเสียด คนพูดเพ้อเจ้อ ขอคนทุรยศ คนกาลกิณี คนอัปรีย์ คนเสนียด คนจัญไรเหล่านี้ อย่าได้เฉียดกรายใกล้ ที่มาแล้ว ขอให้จาก ขอให้พ้นไปโดยเร็ว โดยพลัน โดยทันที โดยทันใด โดยทันใจ

 

ขอให้ผลบุญกุศลชักนำให้ลูกได้พบแต่คนดี คนคิดบวก คนพูดบวก คนทำดี คนนิสัยดี คนจิตใจดี คนสปอร์ต คนมีน้ำใจ คนมีเงิน คนมีฐานะมั่นคง คนมีความมั่งคั่ง คนใจกว้างเป็นแม่น้ำ คนใจใหญ่ คนซื่อ คนเก่ง คนมีธรรมะ คนตรง คนไม่มีเล่ห์ คนไม่มีเหลี่ยม คนไม่เอารัดเอาเปรียบ ที่ยังไม่มา ก็ขอให้มา ขอกุศลผลบุญ จงดลจิต จงดลใจ จงดึงคนดีเหล่านี้ให้เข้ามาเป็นพรรค เข้ามาเป็นพวก เข้ามาทำงานร่วมกัน เข้ามาอยู่ร่วมกัน ที่ยังไม่มา ก็ขอให้มา ที่มาแล้ว ก็ขอให้ชักนำคนดีๆ เข้ามาให้มากยิ่งๆ ขึ้นไป ขอให้คนดีเหล่านี้ จงดึงเครือข่ายบริวารพวกพ้องที่ดีๆ เข้ามาสนับสนุน ส่งเสริม อุปถัมภ์ ค้ำจุน ซึ่งกันและกัน ชักนำกันไปสู่ยศถาบรรดาศักดิ์ สู่ตำแหน่งที่เป็นใหญ่เป็นโต ครองบ้าน ครองเมือง ชักชวนไปร่วมกันทำโครงการดีๆ สร้างผลงานที่ดี ดีกว่า ดีที่สุด และยอดเยี่ยม

 

ขอให้ลูกแคล้วคลาดปลอดภัย จากคดีอาญา คดีแพ่ง คดีแรงงาน คดีเด็กและเยาวชน คดีการเมือง คดีลิขสิทธิ์ คดีพิเศษ  คดีมโนสาเร่  แต่นี้ต่อไปอย่าได้บังเกิดมีผู้หนึ่งผู้ใดสร้างเรื่อง สร้างราว สร้างความเท็จ สร้างสถานการณ์ ใส่ร้าย ใส่ความ นำเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมาให้ เดินทางไปแห่งหนตำบลใด ขอให้สำเร็จ ลุล่วง ราบรื่น ในทุกสิ่งที่คิด ในทุกโครงการที่ลงมือกระทำ ในทุกผลงานที่พูด ขอให้พูดแล้วจงทำได้ ขอให้ลูกอย่าได้เกิดมิจฉาทิฐิ หลงตัวเอง ได้ดีแล้วลืมตัว อย่าได้เป็นคนอกตัญญู ไม่รู้คุณคน อย่าได้เป็นคนข้ามคน อย่าได้เป็นคนเหยียบย่ำคน อย่าได้เป็นคนฉกฉวย หยิบฉวย ชุบมือเปิบ เอาผลงานคนอื่นมาเป็นของตัว อย่าได้หลงผิด อย่าได้มีศรัทธาวิปริต เห็นผิดเป็นถูก ขอให้ลูกเป็นคนซื่อ คนตรง คนกตัญญู รู้คุณพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ไม่ทำร้ายครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณทั้งต่อหน้า และลับหลัง ไม่พูดให้ร้ายคน ใส่ร้ายคนอื่น ดูถูกคนอื่น ดูหมิ่นคนอื่น เหยียบย่ำคนอื่น เหยียดหยามคนอื่น

 

ขอให้ลูกมีเมตตา เห็นอกเห็นใจคนอื่น มีกรุณา สงสารคนอื่น อยากให้เขาหรือเธอได้ดิบ ได้ดี ได้มี ได้เป็น ทัดหน้า เทียมตาคนอื่น มีมุทิตา ไม่หมั่นไส้คนอื่น ไม่อิจฉาคนอื่น ไม่ริษยาคนอื่น ที่ได้ ที่ดี ที่มี ที่เป็น ที่รุ่งเรืองด้วยลาภยศสุขสรรเสริญ มีอุเบกขา มีวิจารณญาณ มีสติ ใคร่ครวญ ตระหนัก ยอมรับความจริงว่า วันนี้ได้ วันหน้าอาจต้องสูญเสีย วันนี้มียศเป็นใหญ่เป็นโต วันหน้าอาจไม่มีตำแหน่ง วันนี้กระหยิ่มยิ้มย่อง มีโชค มีชัย เฮงๆ รวยๆ วันหน้าอาจเจ๊ง อาจเจ็บ อาจจน ขอให้ลูกฉุกคิด คิดได้ คิดเป็น สำนึก รับรู้ ฟังแล้วเก็บมาคิด ระแมด ระมัดระวังตน ครองตนอยู่ในความไม่ประมาท ไม่เลินเล่อ ไม่เผลอสติ ไม่หลงผิด บริหารความโลภให้เป็น ไม่เป็นคนเค็ม ไม่เป็นคนเหนียว ไม่เป็นคนเขี้ยว ไม่เป็นคนเบี้ยวกับคนรอบข้าง ขอให้ลูกปิ๊งแวบ คิดแล้วคลิก รู้จักความพอเหมาะ ความพอประมาณ ความพอควร ทำให้สมกับฐานะที่มี ทำเท่าที่หน้าตักมี ไม่ทำเกินหน้าตัก ไม่ทำเกินทุนที่มี

 

ขอให้ผลงานจงปรากฏแก่สาธารณชน เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เกิดคุณค่าแก่สังคม สามารถบำเพ็ญประโยบน์ บำเพ็ญสิ่งดี สร้างสรรค์ผลงานที่ดี ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ ผู้เดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ขาดโอกาส ให้ได้รับโอกาส ให้ได้รับความสำเร็จตามลูก และพวกพ้องด้วยเทอญ

Comments

comments