55. คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย

คอลัมน์    How to Win

คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย

   ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ

Research Director  MBA & DBA Program, Deming Business School, W.H. Taft University

www.demingbusinessschool.com

หนังสือพิมพ์เชียงใหม่ธุรกิจ

วันพุธที่ 12 กันยายน 2555

ผมชอบคำพังเพย หรือคำสอนโบราณว่า “คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย”

ตีความว่า เวลาจะทำโครงการในระดับใดๆ ก็แล้วแต่ อย่าคิดคนเดียว อย่าทำคนเดียว

มิฉะนั้น จะประสบสภาวะ “จนซ้ำซ้อน ซวยซ้ำซาก” เรียกว่า “ทั้งจน ทั้งซวย”

ในชีวิตจริง คนที่จะชนะมักจะมีฝ่ายหนึ่งคอยสนับสนุน คอยผลักดัน ส่งเสริม

ส่วนฝ่ายปรปักษ์คอยคัดค้าน เห็นแย้งทุกเรื่องที่ดี ต้องหลีกหนีให้ห่าง

คนที่ชนะในเกม หรือชนะในรัก ส่วนใหญ่ที่สังเกตดู พบว่าชีวิตไม่โดดเดี่ยวเดียวดาย

เบื้องหลังความสำเร็จ มักจะมีคนคอยช่วยเหลือ สนับสนุน แอบลุ้นอยู่เงียบๆ

เป็นดั่งคำโบราณอีกเช่นกันว่า “อยู่คนเดียวให้ระวังความคิด อยู่กับมิตรให้ระวังวาจา”

คนที่คิดคนเดียว พูดคนเดียว ทำคนเดียว แล้วสำเร็จเป็นเรื่องเป็นราว

เทียบอัตราส่วนแล้ว มีจำนวนน้อยกว่าคนที่ช่วยกันคิด ช่วยกันพูด ช่วยกันทำ

ที่ผมเห็นชัดเจนคือ โมเดลความสำเร็จที่ผมเรียกว่า “The Twin Model”

ตามประสา ผมนำเสนอแนวคิดนี้ เกิดจากการพิสูจน์จนค้นพบว่า

คนจะสำเร็จ คนจะเฮง คนจะรวย ต้องมีคู่คิด มีมิตรคู่กาย มีคนรู้ใจ อยู่เคียงข้าง

ย้อนอดีตประวัติศาสตร์ จะพบว่าความสำเร็จของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเกิดจากทรงมีเพื่อนคู่คิด มิตรคู่กาย อยู่เคียงข้าง

กษัตริย์แต่โบราณ ถึงต้องมี “วังหน้า”  เคียงคู่กับ “วังหลัง”

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก็ทรงมี “สมเด็จพระเอกาทศรถ” เป็นเพื่อนคู่คิดเช่นเดียวกัน

มองมาถึงยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ จากการค้นคว้าประวัติศาสตร์

ผมพบข้อเท็จจริงอันน่าพิศวงว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ก็ทรงมีคู่คิดที่ดีคือ “กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท” หรือ “วังหน้า”

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ทรงมีกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นคู่คิด

คิดและทำร่วมกับสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศ

ในส่วนของกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ก็ทรงมีพระสหายร่วมคิดร่วมทำคือเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) ซึ่งคอยเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่กาย เพียงแค่มองตาก็รู้ใจ

ถ้าไม่อยากตกอยู่ในสภาวะ “คนเดียวหัวหาย” ผมมีข้อเสนอแนะที่นำไปใช้ได้ทันที ดังนี้

ประเด็นแรก ต้องฟังให้มาก คนที่มีเพื่อนมาก คือคนที่เป็นนักฟังที่ดี เงียบ ไม่ขัดคอคน

ประเด็นที่ 2 ต้องมีอัธยาศัยไมตรีดี คนที่เป็นกันเอง มนุษย์สัมพันธ์ดี จะไม่ตกอยู่ในสภาวะ “หัวเดียวกระเทียมลีบ” และจะมีเพื่อนพ้อง พวกมาก

ประเด็นที่ 3 ต้องเป็นกันเอง บ่อยครั้งที่พบว่า ผู้ที่ไม่โดดเดี่ยว มากด้วยญาติสนิทมิตรสหาย คือคนที่เป็นกันเอง ใครเห็น ใครก็อยากพูดคุยด้วย อยากรู้จัก เช่น โก๊ะตี๋ หรือหม่ำ จ๊กมก

ประเด็นที่ 4 ต้องไม่ดื้อรั้น หัวแข็ง คนที่ไม่ดื้อดึง คิดแต่จะเอาชนะ สุภาพ อ่อนโยน เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง คือคนมีโอกาสสูงที่จะชนะในระยะยาว

ประเด็นที่ 5 ต้องเป็นคนจริง คนที่มีคนเคียงข้างตลอด คือคนที่ไม่ทอดทิ้งเพื่อน แม้ในยามตกอับ พร้อมอยู่เคียงข้าง ไม่ว่าจะประสบสุขหรือทุกข์ นี่คือคนที่ไม่มีวันเดียวดาย

อยากชนะยั่งยืน ขอให้นำประเด็นทั้ง 5 ไปใช้  รับรองว่า “ชนะ” 100 % ครับ

Comments

comments