54. จากญี่ปุ่น ถึงอิหร่าน

คอลัมน์    How to Win

จากญี่ปุ่นถึงอิหร่าน

   ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ

Research Director  MBA & DBA Program, Deming Business School, W.H. Taft University

www.demingbusinessschool.com

หนังสือพิมพ์เชียงใหม่ธุรกิจ

วันพุธที่ 5 กันยายน 2555

ผมเพิ่งมีนัดคุยกับกลุ่มนักธุรกิจจาก “อิหร่าน” เช่นเดียวกันก็มีนัดคุยกับกลุ่มผู้ซื้อจากญี่ปุ่น

เป็นเรื่องน่าแปลกว่า ชีวิตคนเราอยู่ที่เราจะ “เลือก”

ผมเองเลือกที่จะเรียน “ปริญญาเอก” ด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  เลือกอยู่ในอุตสาหกรรม

หลังจากนั้น ชะตาชีวิต ก็มีเหตุให้ทำงาน เกี่ยวข้องกับ “ต่างชาติ” ตลอดเวลา

นับจากนิวยอร์กเป็นต้นมา นอกจากจะมีโครงการที่ต้องทำร่วมกับญี่ปุ่นแล้ว

ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน

อีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ก็มีแผนจะบินไปกรุงเตหะราน อิหร่าน

กลับมาแล้ว น่าจะมีเรื่องดีๆ มาเล่าสู่กันฟัง

เหตุที่ต้องติดต่อค้าขายกับญี่ปุ่น เพราะ “วัตถุดิบ” เป็นสาเหตุ

ญี่ปุ่นวันนี้ ขาดแคลน “ดีบุก”

เหตุไม่บังเอิญว่า “พม่า” เป็นประเทศมั่งคั่ง ทรัพย์ในดิน สินในน้ำมีอยู่มากมาย

โดยเฉพาะสินแร่ต่างๆ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสของผู้ค้าขายสินแร่ต่าง ๆ

ไม่ว่าจะเป็น แร่พลวง แร่ดีบุก แร่เหล็ก แร่แมงกะนีส ฯลฯ

สำหรับ “อิหร่าน”  นับแต่เกิดปัญหาระเบิด การก่อวินาศกรรม รวมถึงการสะสมนิวเคลียร์

เป็นเหตุให้นานาชาติ โดยเฉพาะยุโรป และสหรัฐอเมริกา สั่งยุติธุรกรรมการค้า การเงินทุกชนิดกับอิหร่าน

เป็นการลงโทษสั่งสอน เช่นเดียวกับอิรักเคยประสบ

น้อยคนนักจักรู้ว่า ที่อิหร่าน สินค้าอย่างน้อย 2 ชนิด อุดมสมบูรณ์ มั่งคั่งเหลือเกิน

หนึ่งคือ “น้ำมันดิบ” อีกชนิดคือ “ถ่านหิน” ประเทศที่ต้องการสินค้ากลุ่มนี้มากที่สุดคือ “จีน”

2 ชนิดนี้ ทุกประเทศทั่วโลก ต้องซื้อ ต้องหา ต้องใช้ เพื่อการผลิตในแวดวงอุตสาหกรรม

ไม่กี่คนที่รู้ว่า บรรพบุรุษของ “อินเดีย” ซึ่งก็รวมถึงบรรพบุรุษพระพุทธเจ้า และบุคคลสำคัญอื่นๆ ล้วนเดินทางไกล อพยพมาจาก “อิหร่าน”

วิถีแห่งชัยชนะแบบญี่ปุ่นและอิหร่าน เท่าที่ผมพยายามสรุป ได้แง่คิดสำคัญเป็นดังนี้

แง่คิดแรก โลกนี้ ไม่เคยสมดุลระหว่าง “แรงซื้อ”  กับ “แรงขาย” ถ้าคนที่สนใจศึกษา เรียนรู้ วิเคราะห์ เจาะลึก แสวงหา ค้นหาจนพบช่องว่าง และจุดลงตัวระหว่าง “ซื้อ” กับ “ขาย” ได้ คนนั้นก็ชนะ

แง่คิดที่ 2 ประเทศที่พัฒนาแล้ว ไม่เคยรู้ซึ้งถึงความ “ขาดแคลน” แตกต่างจากประเทศที่ถูก “ปิดกั้น” แรงซื้อจะมีมากมายมหาศาล ต้องการซื้อกระหน่ำสินค้าทุกชนิด ทุกราคา ซื้อเป็น “เงินสด” ก็ยอม

ใครที่ “เจาะ” ประเทศที่เป็นประเทศปิดเช่น พม่า หรืออิหร่านได้สำเร็จ คนนั้นก็ชนะ

สถิติค้าขายระหว่างไทยกับอิหร่านต้นปี 2555 คือ 30,000 กว่าล้านบาท ขายกันแบบเงียบๆ

แง่คิดที่ 3 สินค้าบางชนิด เป็นของหาง่าย ฟุ่มเฟือย ในบางประเทศ แต่เป็นสินค้าที่ขาดแคลน หาซื้อยาก ราคาแพงในบางประเทศ เช่นบ้านเรา  “น้ำมัน” หรือ “ถ่านหิน” เป็นสินค้าหายาก ราคาแพง ไม่มีในไทย

ใครที่สามารถ “เข้าถึง” และ “นำออก” มาเสนอยัง “ผู้ซื้อ” ได้  คนนั้นก็ชนะ

ศาสตร์และศิลป์แห่งความร่ำรวย ต้องเดินทางไปมาระหว่างประเทศ “พัฒนาแล้ว” กับประเทศ “กำลังพัฒนา” ก็จะค้นพบ “ช่องว่าง” ที่นำไปสู่ความสำเร็จ

ชีวิตต้องเดินทาง อยากสำเร็จ อยากร่ำรวย อยากชนะ ต้องออกเดิน  และลงมือทำ!!!

Comments

comments