31. โอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน Free Dowload

ดาวน์โหลดไฟล์ โอวาทสี่ของท่านเหลียวฝาน ไปอ่านได้

บางตอนจากหนังสือโอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน

เคราะห์กรรมย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่ากับใครๆ
หากลูกพบเห็นคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยาก ลูกจะ

ต้องเข้าช่วยเหลือให้ทันท่วงที และจะต้องช่วย

แก้ไขสถานการณ์ ด้วยสติปัญญาของลูกอย่าง

รอบคอบ เพื่อให้การช่วยนั้น ประสบความสำเร็จ

ท่านชุยจื่อ ซึ่งเป็นขุนนางในราชวงศ์หมิง ใน

ปลายสมัยพระเจ้าเซี่ยวจงฮ่องเต้ (พ.ศ. ๒๐๓๑-

๒๐๔๘) ท่านกล่าวไว้ว่า การช่วยเหลือนั้น ไม่

ควรคำนึงว่า จะได้บุญได้คุณสักเพียงไร ขอให้

ช่วยให้ได้ทันท่วงทีจึงจะควร

คลิก ที่นี่ เพื่ออ่านหนังสือฉบับเต็มในรูปแบบ PDF

Comments

comments