219. กุญแจไขประตูทองคำ

219. กุญแจไขประตูทองคำ

คอลัมน์   How to Heng 
7 มกราคม 2561

 “การบริการวิชาการสู่สังคมเป็นวิทยาทาน”

โดย

ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ
ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก ทวิปริญญา
Ph.D.  &  D.B.A. in Business Administration Program
Charisma University, Providenciales, TC
and Apollos University, Great Falls, Montana, USA

 

 

เพื่อนๆ นักขายครับ วันนี้จะนำเสนอ “ทฤษฎีเฮง” ตอนว่าด้วย “กุญแจไขประตูทองคำ”

เท่าที่สังเกต  การเสริมดวง เสริมบารมี ที่ได้ผลดีที่สุด คือ “เสริมดวงและหนุนดวงด้วยความคิด”
จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว

จิตที่สั่งกายได้ มีคำเรียกแทนกันคือ  จิต มโน วิญญาณ
จิต สามารถเปลี่ยนแปลงคนเราได้ ด้วยสิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า “ความคิด”
คนที่อยากประสบความสำเร็จในชีวิต จึงต้องหาหนทางยกระดับพัฒนา และฝึกจิตให้
“มองกว้าง คิดไกล ใฝ่สูง”

คนเราจะมองกว้าง หูตากว้างไกลได้ ก็ด้วยการศึกษา

คนเราจะคิดไกลได้ บินไกลได้ หากินระยะทางไกลได้ ก็ด้วยการศึกษา

คนเราจะเกิดความใฝ่สูง ใฝ่ดี อยากเจริญก้าวหน้าได้ ก็เพราะการศึกษา

การศึกษาจึงเป็น “กุญแจ” ไขประตูทองคำ
ความคิด เป็นบ่อเกิด เป็นกำเนิดแห่งความสำเร็จและความล้มเหลว
คนที่จะสำเร็จ ก็เกิดจากการใช้ความคิด
คนที่จะล้มเหลว ก็เกิดจากการใช้ความคิด
ดังนั้น “การศึกษา” และ “การฝึกอบรม” จึงเป็นหัวใจสำคัญที่สุด สำหรับการเสริมดวง เสริมบารมี ด้วยความคิด

อริสโตเติล กล่าวว่า “สิ่งที่เราต้องเรียนเพื่อให้ทำได้นั้น เราเรียนด้วยการลงมือทำ”
คานต์ กล่าวว่า “มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเพียงอย่างเดียว ที่ต้องได้รับการศึกษา”
คาร์เวอร์ กล่าวว่า “การศึกษาคือกุญแจที่จะไขประตูทองคำไปสู่อิสรภาพ”
ซึ่งตรงกับฟอร์บส์ กล่าวว่า “สิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจ มีผลอย่างมากกับวิธีการหาเงินของคุณ”
ดาร์วินชี ยืนยันว่า “การเรียนรู้โดยปราศจากใจรัก ทำให้เสียความจำไปเปล่าๆ ไม่ว่าจะใส่อะไรเข้าไปในหัว มันก็จะไม่เก็บอะไรเอาไว้เลย”
สิ่งที่สำคัญที่สุดของการเสริมดวง เสริมบารมีคือ “ขับไล่ความกลัว”
สิ่งที่คนเราซวยซ้ำซ้อน ซวยซ้ำซาก คืออาการ “เจ๊ง เจ็บ จน”
การเจ๊ง ก็เกิดจาก “ความคิด”
การเจ็บจากการลงทุน ก็เกิดจาก “ความคิด”
ภาวะยากจน เป็นหนี้เป็นสิน ก็เกิดจาก “ความคิด”

ซึ่งถ้า “ความคิด” ได้รับการพัฒนา ปลูกฝัง ถ่ายทอดโดยการฟังที่เป็นระบบ การอ่านหนังสือที่เป็นระบบ ความคิดนั้นๆ ก็จะมีคุณภาพ และคุณธรรม ซึ่งฝึกฝน อบรมถึงระดับหนึ่ง ก็นำไปสู่ความเฮง ความรวยได้จริง
ความคิด สามารถเปลี่ยนได้ โดย 2 ทักษะ คือ ฟัง และอ่าน       คนที่ฟังคนอื่นมากๆ ทั้งโดยการเปิดยูทูบฟัง หรือติดตามข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ้ก หรืออ่านหนังสือดีๆ ก็ช่วยเสริมดวง เสริมบารมีได้
ในโลกนี้ มีหลายคนเป็นนักฟังที่ดี ได้นำเอาตัวอย่างเรื่องราวดีๆ ที่ได้รับฟัง เก็บมาคิด เอามาจินตนาการต่อ ก็ทำให้เกิดความสำเร็จได้
ยกตัวอย่างเช่น “ตัน ภาสกรนที”  รับฟังเรื่องราว “บุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่น” จากผู้บริหารระดับสูงในเครือเซ็นทรัล แล้วนำมาจินตนาการต่อ ลงลึกในรายละเอียด คิดจนเกิดผลิตภัณฑ์คือ “ภัตตาคารฟูจิ” และต่อยอดกลายเป็น “เครื่องดื่มชาเดียวตราฟูจิ” กระทั่งถึงบัดนี้ ก่อนที่จะถูกกิจการในเครือไทยเบฟ ซื้อกิจการไป

หลายคน สู้ชีวิตมาด้วย  “การเป็นนักอ่านตัวยง”  ยกตัวอย่างเช่น คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานบริหารกิจการ “พฤกษาเรียลเอสเตท”  ซึ่งอาศัยความเป็นนักอ่าน และทุ่มเทพัฒนาความคิดความอ่าน สร้างฐานะจนรุ่งเรือง กลายเป็นเจ้าสัวกิจการนับหมื่นล้านบาท

เจ้าสัวธนินทร์ เจียรวนนท์ ก็เป็นนักฟังที่ดี  การบริหารกิจการซีพี ที่เติบใหญ่ จนสร้างฐานะเป็นปึกแผ่นมั่นคง ก็เกิดจากการฟัง และการอ่าน ซึ่งทำให้ตกผลึกจนกระทั่งนำพากิจการประสบความสำเร็จ ก้าวเป็นกิจการแสนล้านในวันนี้ ก็เกิดจากการฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาความคิด

คำกล่าวว่า “การศึกษาคือกุญแจไขประตูทองคำ”  จึงเป็นคำกล่าวที่เป็นความจริง และสะท้อนความจริงที่เป็นรูปธรรม

ว่างๆ จากการขาย จัดเวลาให้ตัวเอง ได้ฟังเรื่องราวดีๆ จากยูทูบ ซึ่งมีรายการดีๆ เยอะแยะมากมาย และจัดเวลาตัวเองให้ได้ “อ่าน” ข้อคิด ข้อเขียนดีๆ ซึ่งหาอ่านได้ทั้งจากกูเกิล จากเฟซบุ้ค และเว็บไซต์ต่างๆ           เพื่อนๆ นักขายครับ รับศักราชใหม่ ด้วยการฟัง และการอ่านสาระดีๆ มากๆ ก็มีผลทำให้หนุนดวง เสริมบารมี ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จเป็นรูปธรรม

Comments

comments