216. ทศกร ทศกัณฐ์

216. ทศกร ทศกัณฐ์

คอลัมน์   How to Heng 
23 พฤศจิกายน 2560

 “การบริการวิชาการสู่สังคมเป็นวิทยาทาน”

โดย

ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ
ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก ทวิปริญญา
Ph.D.  &  D.B.A. in Business Administration Program
Charisma University, Providenciales, TC
and Apollos University, Great Falls, Montana, USA

เพื่อนๆ นักขายครับ วันนี้จะนำเสนอ “ทฤษฎีเฮง” ในหัวข้อ “ทศกร ทศกัณฐ์”

โลกยุคดิจิทัล  การเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้น ภายในเวลา 5 วินาที

คนยุคใหม่  จึงต้องปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเกิดขึ้นจาก 5 ปัจจัยหลัก

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ จากเดิม เคยทำมาหากินแบบหยาดเหงื่อ แรงงาน ก็เปลี่ยนมา และต้องปรับตัว เตรียมตัว รับมือกับการทำงานรูปแบบใหม่ ซึ่งต้องใช้มันสมอง สองมือ ตลอดทั้งต้องเล็งหา มองหาโอกาสใหม่ๆ จากข้อมูลใหม่ๆ ทันสมัย โดยค้นหาจากฐานข้อมูลออนไลน์คือกูเกิ้ล และเปิดยูทูบ ชมโอกาสใหม่ๆ ข้อมูลใหม่ๆ

การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม พฤติกรรมผู้บริโภคของคนในสังคมยุคดิจิทัลเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่เคยทำงานแบบต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำต่างคนต่างอยู่ ก็รวมตัวกัน ทำงานแบบสังคมเครือข่าย ชุมชนออนไลน์ จากเปิดหน้าร้าน ร้านค้า ตามตลาด ตามแหล่งชุมชน ตามห้าง ก็เปลี่ยนมาเปิดกิจการในระบบซื้อขายออนไลน์ ใช้เฟซ ใช้ไลน์ ใช้เว็บเพจ เป็นช่องทางทำงาน ทำเงิน

การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง  จากเคยเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เมื่อการเมืองในรูปแบบประชาธิปไตยหยุดนิ่ง ห้ามเคลื่อนไหว คนที่เคยทำงานในแวดวงการเมือง ก็ต้องปรับเปลีย่นโฉมหน้า ไปทำงานในวงการอื่นๆ แทน นักการเมืองยุคดิจิทัล ก็ต้องกลายเป็นนักการเมืองสายพันธุ์ใหม่ เข้าใจกระแสเทคโนโลยี  ความรับผิดชอบต่อสังคม การทำสงครามกับทุจริตคอร์รัปชัน

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี จากเดิมเคยติดต่อสื่อสารด้วยโทรศัพท์บ้าน แฟกซ์ มือถือ ก็ปรับเปลี่ยนกลายเป็นใช้ “สมาร์ทโฟน” ใช้ “ไวไฟ” ใช้ “อินเทอร์เน็ต” ในการเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆ ให้ทันสมัย แทนที่จะค้นหาจากห้องสมุด ทีละเล่ม ทีละสองเล่ม เหมือนการศึกษาในยุคเก่า

เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไป  “ความเฮง” ในยุคดิจิทัล ก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน จากเดิมเคยทำงานแบบมันสมอง สองมือ ทุกอย่างจบลงที่ตัวเองเพียงคนเดียว ก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับการตลาดยุคใหม่

การเตรียมตัว เตรียมพร้อม เตรียมใจ เตรียมการ ในยุคดิจิทัล  นักขายยุคใหม่ ต้องกลายเป็น “ทศกร” คือทำงานเหมือนมี 10 มือ หาคนช่วยคิด ช่วยทำ หลายๆ คน และเหมือน “ทศกัณฐ์” คือคิดและทำแบบคนมี 10 หน้า

“ทศกร”  ต้องกล้าคิด กล้าฝัน กล้านำ กล้าทำ กล้าเปลี่ยน

กล้าคิด คือช่วยกันคิด หลายๆ คน หลายๆ หัว  โบราณว่า “คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย”  ในยุคดิจิทัล “หลายหัว สบาย”

กล้าฝัน คือ กล้าที่จะฝันกลางวัน ฝันกลางแดด ฝันเห็นโอกาสและช่องทาง ที่คนอื่นๆ ไม่เคยคิด ไม่เคยฝัน และพยายามทำฝันให้กลายเป็นจริง

กล้านำ คือ กล้าที่จะลุกขึ้นเป็นผู้นำคนอื่น ในการนำเสนอการขาย สินค้า หรือบริการ ที่แตกต่าง และโดดเด่น มีความทันสมัย ไม่เหมือนคนอื่น

กล้าทำ คือ กล้าที่จะทำ ตามข้อมูลที่มีในมือ หลังจากที่ศึกษา แผน  และความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงจุดคุ้มทุน จุดคุ้มค่า จุดเสี่ยง ทำแล้วไม่เจ๊ง ไม่เจ็บ ไม่จน ไม่ขาดทุน ก็รีบลงมือทำ

กล้าเปลี่ยน คือเข้าใจ “หลักการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งเกิดขึ้นทุก 5 วินาที เข้าใจ “วงจรชีวิตสินค้า” กล่าวคือ ตั้งต้น เติบโต ตีบตัน ตกต่ำ ยุคนี้สินค้าหรือบริการต่างๆ มาเร็ว ไปเร็ว จบรอบเร็ว พยายามมองหาสินค้า หรือบริการตัวอื่นๆ มาหมุนเวียน เปลี่ยนแปลง ทำเงินต่อไป

ส่วนนิยาม “ทศกัณฐ์” ซึ่งแปลว่ามี 10 หน้า หมายความว่าอย่าใช้ใบหน้าเดิมๆ ทำงานเดิมๆ 5 ปี 10 ปี 20 ปี ก็ยังทำงานเก่าๆ เดิมๆ เดิมๆ เก่าๆ เคยชินกับระบบเดิมๆ  หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ไปเข้าคอร์สอบรม หาความรู้แปลกๆ ใหม่ๆ  คบหาเพื่อนในสังคมใหม่ๆ คบหาเพื่อนในหลากหลายวงการ ซึ่งจะทำให้เกิดการ “หล่อหลอม” และ “หลอมรวม” นำเราไปสู่ “โฉมหน้าใหม่” ไปสังเกตการณ์วงการนักขายค่ายอื่นๆ  ไปทำงานอดิเรก งานส่วนตัวที่ถนัดและชอบ เช่น ไปแฝงตัวและฝังตัวอยู่ในกลุ่มนักสะสม ของสะสมต่างๆ ไปทำสินค้าเกษตรแนวออร์แกนิค ไปเข้าชมรมกลุ่มสนใจทำบุญ แสวงบุญ ปฏิบัติธรรม ไปรวมตัวในกลุ่มนักชิม เดินทางชิมอาหารสถานที่ต่างๆ หรือไปฝังตัวทำวิจัย ฝึกอบรม ในกลุ่มนักวิชาการ นักวิจัย แขนงวิชาการต่างๆ หรืออาจมองหาเพื่อนในประเทศ และต่างประเทศผ่านทางเฟซบุ้ก เป็นต้น ซึ่งชอบ และสนใจในสินค้าและบริการที่เหมือนกัน เพราะคนที่ชอบสินค้าและบริการคล้ายคลึงกัน ก็จะนำไปสู่ความสนใจในประเด็นเดียวกัน สุดท้ายก็จะเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการซึ่งตนสนใจเหมือนกัน ยกตัวอย่าง วงการค้าเพชร อัญมณี เครื่องประดับ วงการหนังสือเก่า หนังสือสะสม หนังสือหายาก วงการพระเครื่อง วงการรถมือสอง วงการนาฬิกาเก่า วงการเครื่องถ้วยลายชาม วงการสุขภาพ วงการประวัติศาสตร์ เป็นต้น

เพื่อนๆ นักขายครับ  หมดยุคทำงานแค่มันสมองสองมือ แต่เป็นยุคของ “ทศกร ทศกัณฐ์” ดังนั้น เมื่อความเฮงในรูปแบบใหม่ เปลี่ยนแปลงไป ตัวเราก็ต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย!

Comments

comments