208. ประโยคโบราณวิชาแปลมคธเป็นไทย ป.ธ. ๖

๒๐๘. ประโยคโบราณ วิชาแปลมคธเป็นไทย ป.ธ. ๖

 

งานเพื่อบวรพระพุทศาสนา ในการสร้าง “ศาสนทายาท” สืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าของผมคือ
“การทำคู่มือ” สนับสนุนให้การเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี สะดวก และคล่องตัว เรียนได้ง่าย เรียนได้เร็ว เรียนได้ดีกว่าเดิม
โดยที่คุณภาพและมาตรฐานการเรียน ยังคงอยู่ในระดับสูง และระดับเดิมเช่นเดียวกับเมื่อหลายร้อยปีก่อน

 

ผมภาคภูมิใจที่ได้ทำงาน “เพื่อพระพุทธศาสนา”  แม้คนจะไม่เห็น แต่เทวดาก็ย่อมจะเห็น “ผลงาน” ของผมเป็นที่ประจักษ์ด้านนี้
เอกสารแนบคือ “แนวการอ่าน” ทบทวนข้อสอบ
ประโยคโบราณ ตติยสมนฺตปาสาทิกา สำหรับผู้เรียนบาลีชั้น ป.ธ. ๖ หรือ บาลีศึกษาปีที่ ๖

เชิญดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ไฟล์แนบนี้

Selected Pali_PG6_MagadhtoThai

 

สำหรับผู้จะสอบ ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๙ นี้ ยังอ่านได้ทัน

อนุโมทนาบุญกับทุกท่าน  สาธุ สาธุ ขอให้โชคดีสอบได้กันทุกท่านนะครับ

 

 

Comments

comments