171. เหตุผล อารมณ์ จิต

เหตุผล อารมณ์ จิต

คอลัมน์    How to Heng

ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ

Research Chair of DBA Program

University of Atlanta, Georgia, USA

Research Chair of Ph.D. Program

Charisma University, Turks and Caicos, UK

Research Professor

M.Sc. in Mathmethiccal Finance,

Xi’an Jiaotong – Liverpool University, Suzhou, China

e-mail: druthit@druthit.com

เพื่อนๆ นักขายครับ เคล็ดลับ ความสำเร็จ คนสำเร็จ มีอยู่ไม่กี่ข้อ

ข้อแรก การใช้เหตุผล ข้อต่อมา การควบคุมอารมณ์ ข้อสุดท้าย การฝึกจิตให้มีพลัง
ทุกข้อ มีความสำคัญทัดเทียมกัน ยากจะพูดว่า เหตุผลเหนืออารมณ์  และยากจะแยกจิตออกจากเหตุผลหรืออารมณ์
เพราะสรรพสิ่ง เริ่มต้นที่จิตหรือความคิด ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ใจเป็นผู้นำ

จะสำเร็จหรือล้มเหลวก็อยู่ที่ใจ

ความสำเร็จ และล้มเหลวอยู่ที่การฝึกและใช้จิตใต้สำนึก จิตสำนึก จิตเหนือสำนึก และจิตไร้สำนึก

ดังนั้น คนที่ต้องการเป็นคนเก่งบวกเฮง จะต้องทุ่มเทเรียนรู้การฝึกจิตให้มีพลังมหัศจรรย์ครบ 4 ด้าน

ฉบับนี้ ผมขอนำเสนอแนวคิด การใช้เหตุผล – การฝึกอารมณ์ – การควบคุมจิต เพื่อให้เกิดความเฮง อันจะก่อให้จิตเกิดอิทธิฤทธิ์และปาฏิหาริย์อันจะนำไปสู่ “เป้าหมาย” คือความสำเร็จในชีวิต

อันดับแรก การใช้เหตุผล เราสามารถฝึกได้โดยเริ่มต้นที่ “ตาดู-หูฟัง” ยึดหลัก “กาลามสูตร” อย่าเชื่อตามคำบอกเล่าโดยปราศจากหลักฐานอ้างอิง อย่าเชื่อตำนาน อย่าเชื่อข่าวลือ อย่าเชื่อแนวคิดทฤษฎีหรือตำรา อย่าเชื่อเพราะคิดเข้าข้างตนเอง อย่าเชื่อโดยการคาดเดา  อย่าเชื่อสิ่งที่ตาเห็น อย่าเชื่อเพราะชอบ อย่าเชื่อคนที่พูด (เพราะอาจพูดผิดก็ได้)  และอย่าเชื่อเพราะนับถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ (เพราะอาจสอนผิดได้)
การฝึกใช้เหตุผล การนำเหตุผลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ จะทำให้ท่านไม่ลุ่มหลง มัวเมา ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนเกินพอดี จะทำให้ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกสินค้า บริการ ผลงาน แผนการตลาด แผนธุรกิจ แผนการลงทุน หุ้นส่วนทางธุรกิจ ทีมทำธุรกิจ และโอกาสทางธุรกิจได้ไม่ผิดพลาด

หลายคนที่เผชิญสภาวะ “เจ๊ง-เจ็บ-จน” เพราะใช้ “อารมณ์” และ “ความรู้สึก” เหนือ “เหตุผล”

อันดับต่อมา การฝึก “ใจ” ไม่ให้ตกเป็นทาสอารมณ์

ผมศึกษา “หลักการทำธุรกิจ” ของกิจการระดับโลกหลายแห่ง สรุปตรงกันว่า ผู้ที่จะก้าวจากผู้จัดการไปเป็น “ผู้บริหาร” ชั้นนำชั้นแนวหน้าได้ ต้องนิ่ง และคุม “อารมณ์” ให้ได้

หลักการฝึกตนเองไม่ให้ตกเป็นทาสอารมณ์ ทางตะวันออกทำได้ดีกว่าตะวันตก มีหลายหลักการ
ข้อ 1 ต้องหัดแผ่เมตตาบ่อยๆ เพราะจะทำให้ใจเย็น ข้อ 2 ต้องหัดสวดมนต์เพราะจะทำให้จิตมีพลังอักขระและเสียงบทสวดมนต์จะทำให้จิตเข้า สู่ภวังค์ เจ้ากรรมนายเวรจะทำร้ายมิได้ขณะกำลังสวด ข้อ 3 ให้อภัย ปล่อยวางเป็นใจก็จะโล่งและเบา ข้อ 4 ต้องฝึกมุทิตาจิตชื่นชมยินดีกับคนที่ประสบความสำเร็จ ข้อ 5ต้องฝึกอโหสิกับคนที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีกับเรา อารมณ์คนที่ขุ่นมัวส่วนใหญ่เกิดจากไปพบไปเห็นไปเจอกับคนที่ขวางหูขวางตา ถ้าฝึกจิตไม่เก็บมาคิดนำมาเป็นอารมณ์ จบตรงนั้น ทิ้งตรงนั้น ก็จะมีความสุข

สุดท้ายทุกคืนก่อนนอน ฝึกคิดดังๆ ในใจว่า “เราจะไม่คิดไม่ดีต่อใคร เราจะไม่พูดไม่ดีกับใคร เราจะไม่ทำไม่ดีใส่ใคร”  ฝึกและทำทุกคืน ก็จะนอนหลับฝันดี สุขกาย สบายใจ ตื่นนอน สมองก็โล่ง มีความสุข
อย่าให้ “อารมณ์” ปรุงแต่ง “จิต” จนเพ้อ เว่อ ฟุ้งซ่าน อย่าอยากมีบ้าน มีรถ มีเงิน มีเวลาจนเกินพอดี ต้องรู้เท่าทันอารมณ์ทั้งโลภ-โกรธ-หลง ฝึกใจให้คิดยอมรับและทำในสิ่งที่ทำได้ และเป็นไปได้
คนที่ฝึกอารมณ์ได้ดี คือคนที่คิดพูดทำไม่เกินเวลา เงิน และสุขภาพตามอัตภาพที่ตนเองมี
คนที่ไม่ฝึกอารมณ์จะใช้เวลาเปลือง ใช้เงินเกินตัว ทำตามอารมณ์จนสุขภาพย่ำแย่
อยากเฮง อยากรวย หมั่นดูแล “อารมณ์” อย่าบ้างาน บ้าเงิน บ้าความสำเร็จจนเกินพอดี!

อันดับสุดท้ายคือ “จิต” จะต้องฝึก ใช้ “สมาธิ” และ “วิปัสสนา” ในชีวิตประจำวัน อย่าคิดว่าสมาธิและวิปัสสนาเป็นเรื่องของคนวัด ความจริงคนทั่วไปและโดยเฉพาะคนที่ต้องการพบความสำเร็จยิ่งต้องนำมาใช้ให้ บ่อย ใช้ให้ถี่ ใช้ในชีวิตให้มาก

วิธีฝึก ไม่ยาก เฉพาะสมาธิก็ฝึกได้แบบ “ชั่วขณะ” เดินทางไปไหนก็กำหนดจิตอยู่ตรงปลายจมูกกำหนดลมหายใจเข้าออก ส่วนวิปัสสนาใช้ 4 หลัก ยืนอย่างคนมีสติ เดินอย่างคนมีสติ นั่งอย่างคนมีสติ นอนอย่างคนมีสติ เกณฑ์ชี้วัดการฝึกจิตที่ถือว่า “สำเร็จ” ในระดับหนึ่งคือ

จิตต้อง “นิ่ง” ไม่วอกแวก ไม่คิดฟุ้งซ่าน ทำสมาธิและวิปัสสนาได้ทุกอิริยาบถทั้ง ยืน-เดิน-นั่ง-นอน จะลืมตาหรือหลับตาก็ฝึกจิตให้นิ่งให้สุขุมให้เยือกเย็นได้ตลอดเวลา

พระพุทธเจ้าตรัสว่า “สติ สัพพัตถะ ปัตถิยา ในทุกสถานการณ์ ต้องการสติ ต้องรู้สึกตัวตลอดเวลา”

ดังนั้น คนที่ต้องการความสำเร็จ จะต้องฝึกกายและจิตให้มี “สติ” และ “สมาธิ”

คนที่ใช้ “เหตุผล” และควบคุม “อารมณ์” ได้ดี จะเป็นคนที่มี “พลังจิต”  เมื่อจิตมี “พลัง” ก็จะมี “อำนาจ” จะคิด จะพูด จะทำการใดๆ ก็จะทำได้สำเร็จ
และยิ่งถ้ามีเวลา ศึกษาค้นคว้าพลังอำนาจเกิดจากการใช้จิตใต้สำนึก, จิตสำนึก, จิตเหนือสำนึก และจิตไร้สำนึก กระทั่งสามารถนำมาปรับจูนใช้กับหลัก “อธิษฐาน-ขอ-เชื่อ-รับ” เป็น ก็จะพบกับความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

เพื่อนๆ นักขายครับ ลองนำหลัก “เหตุผล-อารมณ์-จิต” ไปใช้ให้ครบทั้ง 3 ประการ ก็จะเฮง จะรวย จะค้นพบวิถีแห่งความสำเร็จที่ “เร็วกว่า-ดีกว่า-ถูกกว่า” รับรองว่านำไปปฏิบัติแล้วได้ผลทันตาเห็นครับ!

Comments

comments