168. กลยุทธ์อาเซียน

คอลัมน์  How to Win
กลยุทธ์อาเซียน

ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ

12 สิงหาคม 2557

“คนหนึ่งๆ มีหน้าที่หลายอย่าง เมื่อเรารู้จักหน้าที่ของตนดีอยู่และปฏิบัติให้เหมาะแก่หน้าที่
ก็จะรักษาไว้ได้ ทั้งบ้าน ทั้งเมือง ทั้งศาสนา ทั้งตนเอง ทั้งผู้อื่น”

สมเด็จพระญาณสังวร

 

               สัปดาห์นี้ ผมมีภารกิจสอนหนังสือมหาวิทยาลัยนานาชาติ Foreign Trade University กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
ชีวิตคนเราก็เหมือนความฝัน ! เป็นไปดังที่ใจคิดและฝันวาดหวังว่าจะสอนในระดับนานาชาติ และแล้วก็ได้สอนดังที่ใจคิด!
มหาวิทยาลัยการค้าระหว่างประเทศ เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ด้านการค้าระหว่างประเทศแห่งเวียดนาม มีนักศึกษานานาชาติจากทั่วโลกเดินทางมาเรียนที่นี่ ทั้งจีน-แขก-ฝรั่ง-เกาหลี-ญี่ปุ่น ฯลฯ
เวียดนามให้ความสำคัญแก่การศึกษาอาเซียนเป็นพิเศษ ท่านคณบดีที่นี่และคณาจารย์ต่างๆ ตื่นเต้นและดีใจที่ได้มาเจอผมซึ่งเป็นคนไทยแต่สอนมหาวิทยาลัยฝรั่ง
ผมบอกคณาจารย์ต่างๆ ว่า สมัยนี้โลกเปลี่ยน ผมเองก็ต้องปรับตัว

จะคิดแบบเดิม X เดิม กลายเป็น Y เดิม แบบในอดีตไม่ได้
โลกยุคใหม่ เราต้องคิดสมการใหม่ X  ใหม่ กลายเป็น Y ใหม่ จะสอนแค่ภาษาไทยไม่ได้อีกแล้ว!
คนเราลงว่ากล้าเปิดใจ ก็จะค้นพบโอกาสทางใหม่ๆ ได้สร้างผลงานใหม่ๆ ได้พบเพื่อนใหม่ๆ ได้คิดโครงการใหม่ๆ และได้รับความสำเร็จใหม่ๆ ที่แตกต่างจากเดิม
เสร็จจากภารกิจที่เวียดนาม เว้นวรรคอีกเพียงแค่สัปดาห์เดียว ผมก็ต้องบินต่อไปยังมหานครเซี่ยงไฮ้ เพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยในอเมริกาหรืออังกฤษที่ ผมมีคอนเน็คชันกับทาง Shanghai University of Finance & Economics (SUFE) ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางมหานครเซี่ยงไฮ้
ทั่วโลก รับรู้กันแล้วว่า เซี่ยงไฮ้ เป็นศูนย์กลางการเงินแห่งเอเชีย เช่นเดียวกับวอลสตรีท เป็นศูนย์กลางการเงินแห่งมหานครนิวยอร์ก
คนรุ่นใหม่ในเมืองเซี่ยงไฮ้ นิยมเรียนการเงินการลงทุนกันมาก ตอนนี้ทาง SUFE  ร่วมกับ Montpellier University  จากฝรั่งเศส เปิดหลักสูตรปริญญาเอกบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสำหรับผู้บริหารเรียกสั้นๆ ว่า EDBA เรียนเป็นภาษาจีนปนอังกฤษ ไม่เห็นจะต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสเลย!
สถาบันการฝึกอบรมเพื่อเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์แห่งเซี่ยงไฮ้ที่ได้รับการ ยอมรับทั่วโลก (CFA) ติดต่อมาที่ผมเพื่อให้ช่วยพัฒนาหลักสูตร MBA (CFA)  โดยขอให้ช่วยผลักดันให้ผู้เรียนสำเร็จหลักสูตรดังกล่าวได้รับปริญญาโท MBA จากมหาวิทยาลัยในอเมริกาหรืออังกฤษเท่านั้น!
วันนี้ที่เซี่ยงไฮ้ คนรุ่นใหม่ นิยมเรียนปริญญาโทสาขาการเงินและการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
ในฐานะที่ผมเองเป็นคนไทย และได้สอนทำวิจัยรวมถึงเชื่อมโยงศาสตร์แห่งการจัดการการเงิน-การลงทุน-การ ตลาด-ธุรกิจระหว่างประเทศกับประเทศต่างๆ  ผมมีแง่คิดที่ขอฝากไว้สัก 2-3 ประเด็น
ประเด็นแรก ต้องเปิดใจเรียนรู้เรื่องเงินๆ ทองๆ  การลงทุนและการประกันภัยรวมถึงภาษีและบัญชี ระดับนานาชาติ เพราะอนาคตอันใกล้ วิชาเหล่านี้ จะเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดต่างๆ
ประเด็นที่ 2 ต้องสร้างและขยายเครือข่ายระดับนานาชาติ อย่าคิดทำมาหากินแค่ในประเทศ ต้องมองหาโอกาสทอง และความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจข้ามพรมแดน อย่าคิดว่าตนเองทำไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ ต้องคิดและเชื่อมั่นว่าท่านสามารถทำได้ และอะไรก็เป็นไปได้
ประเด็นที่ 3  ต้องเรียนรู้เรื่องราวนานาชาติตลอดเวลา ต้องเปิดใจ เปิดความคิด เงี่ยหูฟังเรื่องราวสินค้าและบริการ รวมถึงความคิดใหม่ๆ และต้องท่องกูเกิล เข้าไปอ่านบทความใหม่ๆ และเปิดยูทูบ เรียนรู้เรื่องราวการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่ทันโลกทันเหตุการณ์ อย่าหยุดนิ่งอยู่กับที่
ทั้ง 3 ประเด็น เป็นแง่คิดที่ฝากไว้ สำหรับทุกกิจการที่ต้องปรับตัวรับมืออาเซียนในปีหน้าครับ

Comments

comments