166. ทฤษฎีรวย

คอลัมน์  How to Rich

ทฤษฎีรวย

ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ

ประธานบริหารโครงการปริญญาเอก Ph.D. Program

Charisma University, Turks & Caicos, UK

7 สิงหาคม 2557 : 09:09-10:53 น.

————————————————————

“สีเลน โภคสมฺปทา จะมั่งคั่งร่ำรวยได้ก็เพราะศีล”

       พระพุทธเจ้า

               จุดเริ่มต้นของคนรวยทุกคนจากการวิจัยพบข้อสรุปว่ามี  3 เส้นทาง ปฐม

 

มรรคาริเริ่มสร้างสรรค์

 

ได้ด้วยความคิด ทุติยมรรคาเริ่มเดินได้จากการสื่อสารด้วยคำพูด และปัจฉิมมรรคา

 

เลือกเดินได้ด้วยการ

 

ลงมือทำทันที ทำทันใด ทำทันใจ

บางคนคิดแล้วรวยก็มี เช่น หนังสือพ่อรวยสอนลูก ของโรเบิร์ต คิโยซากิ บางคนพูดแล้วรวย เช่น

อุดม แต้พานิช บางคนทำแล้วรวย เช่น ตัน ภาสกรนที
แต่คนที่รวยยั่งยืน คือคนที่ผสมผสาน ความคิด-คำพูด-การกระทำ เช่น เจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี เจ้า

สัวธนินท์ เจียรวนนท์  
จะรวยยั่งยืนได้ต้อง “ซ่อม” “เสริม” “สร้าง” นิสัย อุปนิสัย พฤติกรรม สันดาน วาสนา และชะตาแห่งความ

ร่ำรวยที่ถูกต้อง  ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการวิถีสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยได้ดังนี้

 

พระพุทธเจ้าทรงยืนยันไว้ชัดในพระไตรปิฎกว่า คนเรารวยได้ไม่ยาก รวยได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกเวลา ถ้า

อยากรวย!
ทฤษฎีรวยของพระพุทธเจ้าจำง่ายนำไปใช้ได้ทุกศาสนา เป็นคำสอนสากล ทรงเน้น 3 ข้อคือ

ดวงชะตาคน ไม่ว่าจะรวยหรือจนมี 4 ปัจจัยสัมพันธ์กันเขียนเป็นสมการได้ดังนี้


จากสมการข้างต้นจะพบความน่าสนใจว่า ข้อมูลอดีตประกอบด้วยกลุ่มวัน-เดือน-ปีเกิด-เวลาเกิด-เวลา

ตกฟากเราปรับแก้ไม่ได้ แต่ข้อมูลปัจจุบันซึ่งได้แก่ดวงชะตาคือความคิดคำพูดและการกระทำปรับแก้ไขได้ทุก

วินาที/นาที/ชั่วโมง

สำหรับข้อมูลอนาคตซึ่งประกอบด้วยเวลาเงินพลังงานซึ่งเท่ากับความสุขและความสำเร็จ เราสามารถ

ปรับแก้ไขได้ตามที่เราต้องการให้มี ต้องการให้เป็น

จะรวยมากหรือรวยน้อยอยู่ที่ความคิด-คำพูด-การกระทำในปัจจุบัน

ซึ่งจากสมการที่แสดงไว้ข้างต้นท่านจะเห็นชัดเจนว่า “ความร่ำรวยใครทุกคนก็สร้างได้”

ทุกคนสามารถลงมือสร้างลงมือทำดวงชะตาปัจจุบันคือความคิด-คำพูด-การกระทำให้ดีที่สุด

ซึ่งก็จะส่งผลถึงอนาคตที่ต้องการจะให้สำเร็จนั่นคือมีเงิน-มีเวลา-มีสุขภาพแข็งแรงมีพลังงานเหลือเฟือที่

จะไปทำความสุขและความสำเร็จอื่นๆ ตามมาซึ่งมีให้ทำอีกมากมาย

 

นี่คือ ปฐมบทของ “วิถีสู่ความร่ำรวย” ติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมว่าจะ

 

สร้างได้อย่างไร?

 

ในตอนต่อไป

Comments

comments