156. ความฝัน-ความเฮง-ความจริง

ความฝัน-ความเฮง-ความจริง

ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ

คอลัมน์    How to Heng ต้นฉบับ 07 มิถุนายน 2557

พิมพ์เผยแพร่ใน หนังสือพิมพ์ เส้นทางนักขาย

เพื่อนๆ นักขายครับ  ผมได้วิจัยต้นแบบคนที่สำเร็จหลายคน หลักฐานต่างๆ ที่ค้นพบยืนยันว่า “ความเฮง” เป็นเรื่องที่อยู่ตรงกลางระหว่าง “ความฝัน” กับ “ความจริง”

คนที่จะทำฝันให้เป็นจริง ส่วนมากจะมีบุคคลต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจ

ถ้าท่านยังไม่มีใครในดวงใจ  ฮอนด้า โซอิจิโร เป็นอีกคนที่ผมขอแนะนำ หาอ่านไม่ยากจากกูเกิ้ล

ส่วนหนังสือที่แนะนำให้อ่านเพิ่มเติมชื่อ “ฮอนด้า โซอิจิโร:ชายผู้สร้างความฝันให้เป็นความจริง”

ชีวิตต้นแบบของชายคนนี้ที่ผมประทับใจเป็นพิเศษคือเขาจะไม่เอาเงินส่วนตัวปน กับเงินบริษัท ไม่เอาเปรียบพนักงานในบริษัท คิดแต่จะช่วยเหลือคนด้อยโอกาสและคนพิการในสังคม รวมถึงไม่เอาญาติพี่น้องมาทำงานในบริษัทฮอนด้าแม้แต่คนเดียว

เขาคิดฝันและต้องการให้ฮอนด้าเป็นบริษัทมหาชนที่ถือหุ้นโดยคนทั่วโลก และเขาทำฝันให้กลายเป็นจริงได้อย่างแท้จริง และเกษียณตามกาลเวลา ไม่ยึดติดในลาภ-ยศ-สุข-สรรเสริฐ-อำนาจ-วาสนา

ฮอนด้า เป็นคนต้นแบบ เป็นตัวอย่างคนสู้ชีวิตมีชื่อเสียงระดับโลกที่ประสบความสำเร็จ

เป็นบุคคลที่ผมกล้าอ้างอิงพูดได้เต็มปากเต็มคำว่า “คนผู้หนึ่งไม่ว่าชายหรือหญิงศาสนาใดๆก็แล้วแต่สามารถประสบความสำเร็จได้ ด้วยการทำความฝันที่ยิ่งใหญ่ให้กลายเป็นความจริงได้”

เป็นการปลุกใจให้ฮึกเหิมและเชื่อมั่นว่าคนเราไม่จำเป็นต้องร่ำรวยมั่งมีเงินทองมากมายมาแต่กำเนิด

เป็นแรงบันดาลใจว่าคนเราไม่จำเป็นต้องเรียนสูงจบมหาวิทยาลัยชั้นนำ

ในเมืองไทย โดยเฉพาะแวดวงนักขายและนักธุรกิจ ผมเชื่อว่าคนแบบฮอนด้ายังมีอยู่อีกมาก

เป็นตัวอย่างมีพลังเอาไว้ปลอบใจยามท้อแท้ได้ว่าคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้ด้วยความรู้มีจริง

เป็นคนที่เราแปะไว้ข้างฝาเป็นแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่ได้ว่าคนที่เริ่มจากศูนย์ด้วยความสามารถเคยมี

เป็นคนที่เรายกตัวอย่างได้ว่าคนที่สร้างเครดิตด้วยความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมามีอยู่จริงๆ

นี่คือตัวอย่างคนที่ไม่แสวงหาความร่ำรวยด้วยการฉ้อฉลคดโกงยักยอกทุจริต คอรัปชั่น แต่สามารถสร้างทรัพย์ศฤงคารสร้างฐานะขึ้นมาได้ด้วยความกตัญญูซื่อสัตย์ขยัน อดทนประหยัดมีจริยธรรม

นี่คือคนมีเสน่ห์น่ารัก สร้างความประทับใจให้ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ มวลมนุษยชาติ อมนุษย์ทั้งพระภูมิพระพรหมพระยมเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนทั้งต่อหน้าและ ลับหลังต้องนับถือกราบไหว้!

หลักความเฮงในการสร้างฝันให้กลายเป็นจริงแบบฮอนด้า มีเพียงไม่กี่ข้อ

ประการแรก รู้ให้จริง ถึงความแตกต่างของ “เงินทุน” กับ “วิสัยทัศน์(ไอเดีย)(แนวคิด)”

ฮอนด้าเล่าไว้น่าฟังว่ายุคสมัยหนึ่ง เงินทุนเป็นสิ่งจำเป็นเบื้องต้นในการทำธุรกิจยิ่งกว่าไอเดีย เขาได้ยกตัวอย่างโรงงานผลิตเต้าเจี้ยวว่าจำเป็นต้องใช้ขั้นตอนและระยะเวลาใน กระบวนการผลิต ซึ่งเขามองว่าการจะเริ่มทำโรงงานเต้าเจี้ยวผู้ผลิตต้องมีเงินทุนสำรองก้อน หนึ่งจึงจะผลิตขายได้

แต่โลกทุกวันนี้หมุนและเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าเดิมถึง20-30 ปี “เงินทุน” ไม่ใช่ “ปัจจัยหลัก” อีกต่อไป เขานำเสนอว่า “วิสัยทัศน์ไอเดียหรือความคิด” ที่ก้าวทันสถานการณ์และยุคสมัยจะช่วยให้คนผู้หนึ่งและกิจการหนึ่งประสบความ สำเร็จได้ ถึงแม้จะมีเงินทุนนิดหน่อย กลับกันคนที่ทุนหนา แต่หากเจ้าของไม่มีไอเดียที่ดีและมากพอก็ไม่สามารถต่อสู้เอาชนะการแข่งขัน ที่รวดเร็วได้

เขาย้ำว่าที่บ่นกันว่ากิจการไปไม่รอดเพราะสายป่านไม่ยาวพอเป็น เรื่องไม่จริง แต่เป็นเพราะเจ้าของไม่มีกึ๋นไม่มีวิสัยทัศน์ที่รับมือและตามทันตกกระแสความ ต้องการผู้ซื้อที่มาเร็วไปเร็วเปลี่ยนเร็วต่างหาก!

ผมสำรวจดูความเป็นไปของคนและกิจการต่างๆ รอบตัว ก็เป็นเช่นนั้น ทุกวันนี้คนที่สร้างตัวยังไม่ได้เพราะตกกระแส และตามกระแสไม่ได้ไล่ไม่ทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

ส่วนตัวผมมองว่าคนที่จะเฮง คนที่จะสำเร็จในยุคนี้ ต้องคิดเร็ว-ทำเร็ว คิดใหม่-ทำใหม่ คิดต่าง-ทำต่าง และไม่ใช่เอาแต่นั่งคิด แต่คิดแล้วรีบทำฝันให้กลายเป็นจริง คิดแล้วต้องทำไม่เหมือนใคร

ประการที่ 2 ค้นคว้าและแสวงหา ฮอนด้า แนะนำว่าคนเราต้องออกเดินทาง-สังเกต-สนทนา-ค้นคว้า-คิด-แสวงหา จากนั้นต้องพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยคิดค้นนวัตกรรมตลอดเวลา ฮอนด้าเกลียดการลอกเลียนและเลียนแบบมากที่สุด เขาชื่นชอบ “ความคิดสร้างสรรค์” และ “นวัตกรรม”

ถ้าจะเฮง ในทรรศนะฮอนด้า ต้องค้นคว้าจนรู้ลึก-รู้จริง-รู้กว้าง-รู้ไกล-รอบรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์

แก่นแห่งความเฮงในทรรศนะฮอนด้า “รู้จริงในสินค้าที่ผู้ผลิต/ผู้ขาย/ผู้ซื้อยินดีและพึงพอใจสูงสุด”

ประการที่ 3 สร้างฝันให้กลายเป็นจริง โลกของนักศึกษาและอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยคือ ไม่เข้าใจจุดเชื่อมต่อระหว่าง Risk-Reverse-Return-Reward”

Risk คือ ความเสี่ยง ยิ่งเสี่ยงสูง ยิ่งได้รับผลตอบแทนการลงทุนสูง

Reverse คือไซต์เอฟเฟกต์ คนที่จะคิดใหญ่และจะสร้างฝันให้เป็นจริงได้ ต้องมีจิตใจเข้มแข็งแข็งแกร่งทนแรงเสียดทานที่สะท้อนกลับทั้งเสียง ตำหนิ-ติ-ก่น-ด่า-ใส่ร้าย-ใส่ความทุกรูปแบบ

Return คือผลตอบแทนที่คุ้มค่าเมื่อผู้ขายและผู้ซื้อพึงพอใจสูงสุด เห็นได้จากรถยนต์ฮอนด้าซีวิคหรือแอคคอร์ดที่ขายดีถล่มทลายสร้าง Reward  รางวัลเป็นตัวเงินที่ผู้ซื้อทั่วโลกอุดหนุนสินค้าในนามฮอนด้านับเป็นเงินถึง วันนี้หลายสิบล้านล้านบาทไทย ถูกต้องครับ สิบ-ล้าน-ล้าน-บาท

เพื่อนๆ นักขายครับ วิถีชีวิต ฮอนด้า โซอิจิโร หาอ่านได้ไม่ยากจากกูเกิ้ล นักขายที่ยังขาดแรงบันดาลใจ ผมแนะนำให้อ่านหนังสือเล่มนี้ แต่ถ้าสั้นๆ และย่อๆ หลักความเฮง 3 ประการข้างต้นนี่ก็คุ้มเกินคุ้มครับ

Comments

comments