144. สไลด์คำบรรยาย Buddhism Innovation

เนื้อหา “บทความ” ที่เล่าด้วยภาพนี้ น่าสนใจ สามารถนำไปปรับใช้ได้

กับทุกๆ องค์การที่ต้องการ “พัฒนา” กิจการด้วยหลักนวัตกรรมซึ่งใช้ผสมผสานกับการจัดการสมัยใหม่

 

เชิญคลิกอ่านได้จากสไลด์นี้ ซึ่งจะบรรยายภาพละไม่เกิน ๑๐ วินาที

Comments

comments