143. บรรยาย “Buddhism Innovation”

เมื่อเทศกาลวันมาฆบูชาที่ผ่านมา  ได้รับเชิญจากองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก หรือ ยพสล. ในฐานะ “อนุกรรมาธิการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา”

ในคณะกรรมาธิการ การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม วุฒิสภา ให้ไปบรรยายให้ชาวพุทธจาก ๔๐ กว่าประเทศทั่วโลกรับฟังในหัวข้อ Buddhism Innovation แปลเป็นไทยว่า  “นวัตกรรมชาวพุทธ”

 

ดีใจที่ได้ทำบุญใหญ่ทางปัญญาแบบนี้ และยินดีเป็นอย่างยิ่งขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีโอกาสเปิดอ่านเชิญรับบุญกันถ้วนทั่วครับ

ยินดีรับเชิญไปบรรยายงานวิชาการสำหรับสถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา วัด สมาคม และมูลนิธิต่างๆ ตามหัวข้อและความถนัดที่มี

ติดต่อเชิญบรรยายได้ที่ Contact Us ยินดีรับงานการกุศลทุกงานครับ

ผมเองรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจที่ได้เป็นตัวแทนชาวไทยกว่า ๖๐ ล้านคนทำงานเพื่อสถาบันพุทธศาสนา หากสถาบันการศึกษาอื่นใดต้องการให้ไป
บรรยายเช่นนี้ ก็ยินดีที่จะไปพูดคุย ไปเล่าประสบการณ์ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้ฟังนะครับ

 

บทความนี้เล่าด้วยภาพ โดยภาพจะเคลื่อนไหวทุก ๓ วินาที

Comments

comments