116. ผลงานวิจัย IJAS ที่เยอรมัน

update: 19 May 2556

ปณิธาน

ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ

Social Innovation

สร้างคนไทยที่ดี ให้เป็นคนไทยที่เก่ง

สร้างคนไทยที่ดีและเก่งให้เป็นคนไทยที่มีสมรรถนะ

มีความรู้ ความสามารถด้านการวิจัยระดับ “เป็นเลิศ”

มีคุณภาพ มีคุณธรรม ที่สังคมวิจัยระดับโลกยอมรับ

มุ่งสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างภูมิปัญญาไทย สู่ภูมิปัญญาโลก

ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีข้อจำกัด

ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การศึกษา การเงิน การศาสนา

 

ภาพบน: ความคิดสร้างสรรค์ สร้าง “เมือง” กลางทะเลเวิ้งว้างที่ดูไบ

ภาพที่พบเห็นขากลับจาก IJAS ที่เยอรมัน ขณะแวะทัศนศึกษา “ดูไบ” ขุมทรัพย์ใหม่กลางทะเลทราย

“วิจัย” ทำให้เปลี่ยนจาก Impossible เป็น I’m possible

ผลงานวิจัย

International Journal of Arts and Sciences

นำเสนอที่เวทีวิจัยระดับโลก

เยอรมัน

 

ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ

ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก 3 สถาบัน

JOINT DBA

International American University, California, USA

Deming Business School, W.H. Taft University, Colorado, USA

University of Atlanta, Georgia, USA

www.demingbusinessschool.com

www.dba.or.th

www.uofa.edu

www.iau.la

IJAS ทำให้ได้ไปเยือน “ตึก” สูงที่สุดในโลกที่ดูไบ

IJAS ทำให้ผลงานของพวกเราได้รับการยอมรับในระดับ “World Class”

 

งานวิจัยที่ไปนำเสนอที่เยอรมัน ได้รับตีพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หลังผ่านเวทีวิจัยไปเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2555

ระยะเวลา 5 เดือนเศษ

คลิกอ่านฉบับเต็มได้ที่

 

http://www.druthit.com/uploads/files/RHS172_2.pdf

สารบัญผลงานวิจัยนักวิจัยจากทั่วโลกที่ได้รับตีพิมพ์พร้อมกันในฉบับนี้
IJAS : Table of Content in PDF

เวทีวิจัยนี้ สร้างชื่อเสียงให้แก่คนไทยและประเทศไทยเป็นอันมาก เพราะเราจะให้คนต่างชาติยอมรับและยกย่อง

พวกเราคนไทยว่าเก่งได้ เราก็ต้องช่วยกันทำวิจัย และเผยแพร่ตีพิมพ์ในเวทีวิจัยระดับโลกเช่น IJAS

ดัชนีรายชื่อนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลกที่ได้รับตอบรับเผยแพร่ผลงาน

ใน IJAS, 2013, Volume 06, Number 01, May 2013

IJAS: Index of Researchers

 

งานวิจัยชุดนี้ มี blind reviewers อ่านผลงาน 2 คนเป็นอย่างน้อย เมื่อได้รับตอบรับให้ตีพิมพ์ก็ย่อมแสดงให้เห็นถึง

เนื้องานว่ามีคุณภาพ

 

ใครบอกว่าคนไทยทำอะไรเป็นทีมไม่เป็น ชอบเก่งคนเดียว ดีคนเดียว

 

เวทีวิจัยนี้ แสดงให้เห็นว่า คนไทยทำงานเป็นทีมได้ เก่งเป็นทีมได้ ดียกทีมได้

 

ขอยกเครดิตให้แก่คณะนักวิจัย

 

รศ. ดร. โชติกา รามบุตร

International American Unversity, USA

รศ. ดร. ณัฏฐ์ชุดา ฐิติกัลยาณ์

Nobel University, USA

 

รศ. ดร. รัฐนันท์ พงษ์วิริทธร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

 

Comments

comments