112. วิธีสร้างความมั่งคั่ง

คอลัมน์  How to Win

วิธีสร้างความมั่งคั่ง

ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2556

———–

              สูตรสำเร็จในการสร้างความมั่งคั่ง ไม่มีแน่นอนตายตัว!

ผมได้สังเกตและเปรียบเทียบ “วิธีสร้างความมั่งคั่ง” ของผู้คนในประเทศต่างๆ ที่เดินทางไป

คนที่อาศัยอยู่ในกรุงโซล เกาหลีใต้ สิงคโปร์ เกาะฮ่องกง มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา มหานครแฟรงก์เฟิร์ต เยอรมัน ซูริค สวิส เซี่ยงไฮ้ จีน ดูไบ สาธารณรัฐอาหรับอิมิเรตส์ และนิวเดลี อินเดีย

เปรียบเทียบกับคนไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และหัวเมืองใหญ่อย่างเชียงใหม่ นครราชสีมา เชียงใหม่ หาดใหญ่ และพัทยาแล้ว ได้ข้อมูลน่าสนใจดังนี้

ประเด็นแรก การเตรียมตัว คนที่จะ “มั่งคั่ง” ระยะยาว จะต้องฝึกคน สร้างคนรอบตัวให้เป็นคนเก่ง และสามารถถ่ายทอดระบบ หลักคิด วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการนำไปสู่ความสำเร็จ ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เป็น “ดาบ” และ “อาวุธ” สำคัญในการนำมาซึ่ง “ความมั่งคั่ง”

สมาร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ต เป็นสื่อจุดประกายให้ “คิดแล้วคลิก”

แต่การจะ “ปิ๊งแวบ” ได้ ไม่ใช่นั่งคิดแล้วจะรู้แจ้งเห็นจริง ต้องมีองค์ประกอบอื่นๆ

ประเด็นที่ 2 ภาษา ดูไบ เจริญรวดเร็ว เป็นที่ประจักษ์ว่าคนที่นี่ใช้ “ภาษาอังกฤษ” เป็นภาษาหลัก เดินทางไปไหนมาไหนสะดวกสบาย ไร้กังวล คล้ายกับเดินที่นิวยอร์ก

สิงคโปร์ เป็นอีกประเทศที่นำประเทศอื่นๆ ได้ ด้วยจุดแข็งคือ “ภาษาเพื่อการสื่อสาร”

คนในประเทศนี้ ถูกบังคับว่าต้องพูดได้อย่างน้อย 5 ภาษา ถือเป็นความได้เปรียบในการสร้างความมั่งคั่ง

ทุกวันนี้ คนที่สามารถพูดได้หลายภาษา สร้างความมั่งคั่งได้รวดเร็วกว่าคนพูดได้เพียงแค่ภาษาเดียว

ประเด็นที่ 3 ความคิด จุดบกพร่องสำคัญที่สุดของคนไทยเมื่อเทียบกับคนชาติอื่นๆ คือคนไทยไม่ชอบคิด วิชาคิดหาเหตุและผล เป็นวิชาที่น่าเบื่อที่สุด คนไทยส่วนใหญ่ชอบฟังมากกว่าคิด มองว่าคิดแล้วทำให้เหนื่อย

ต้องฝึกฝนตนเองให้ “อ่าน” อ่านแล้วต้องเก็บมา “คิด” และ “วิเคราะห์” ตีแตกหาคำตอบให้จงได้!!!

“อ่าน” แล้วไม่ลงมือ “ทำ” ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จยั่งยืน

ประเด็นที่ 4 คือ “การลงมือทำ” นี่คือวิถีสู่ความมั่งคั่ง และวิธีสร้างความมั่งคั่ง อย่างแท้จริง

ประเด็นที่ 5 ห้าม “เอ๊ะ! อ๊ะ! ลังเล ! สงสัย” คนจะสำเร็จ ต้องไม่เอ๊ะ ไม่อ๊ะ ไม่เดี๋ยว ไม่ด๋าว ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ไม่รอคอยคนโน้น คนนี้ ทำก่อนแล้วค่อยเลียนแบบ คิดแล้วเมื่อตกผลึกให้ทำทันที

ประเด็นที่ 5 Work Hard Work Smart ต้องแยกให้ออกระหว่าง “Work Hard” ทำงานหนักกับ “Work Smart” ทำงานแบบฉลาด

อย่าติด “โมเดลเก่า” ทำงานหนัก 7 วันไม่มีเวลาหยุดพักผ่อน อย่าคิดว่าตนสำคัญกว่าทีม ต้องเฉลี่ยแบ่งปันประโยชน์แก่ทุกฝ่าย เขาอยู่ได้ เราอยู่ได้ แล้วจะค้นพบ “ความมั่งคั่ง” หรือ “ความสำเร็จ”

วิถีแห่งชัยชนะแบบใหม่ คือ ทำเป็นทีม ทำอะไรก็ได้ ใช้เวลาน้อย ใช้คนน้อย ใช้เงินน้อย ใช้พลังงานน้อย ซึ่งผมขอเรียกแบบสากลว่า Work Smart

ลองคลิกอ่าน “ต้นแบบการจัดการนำไปสู่ความสำเร็จ” ของกิจการแห่งหนึ่งดู

http://www.cpall.co.th/Franchise/สิทธิประโยชน์

ทั้ง 8 หลักการ อันประกอบด้วย 1) ระบบการจัดการ 2) Knowhow 3) ระบบการขนส่ง 4) วิธีการดูแลให้คำปรึกษา 5) ระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์ 6)  ระบบเทคโนโลยี 7) การวางแผนการตลาดและการส่งเสริมการขาย 8) ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

เริ่มต้นคิดสมาร์ทแบบนี้ ถ้านำมาปรับใช้กับกิจการของท่าน ก็จะค้นพบ “ชัยชนะ” ที่ยั่งยืนตลอดไป

 

Comments

comments