107. ปัจจัยที่มีผลต่อความเฮง

ปัจจัยที่มีผลต่อความเฮง

คอลัมน์    How to Heng

ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ

ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศวิจัยอาเซียน

Deming Business School, W.H. Taft University, Colorado, USA

www.demingbusinessschool.com

นายกสมาคมบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

www.dba.or.th

ตีพิมพ์ใน หนังสือพิมพ์เส้นทางนักขาย

และหนังสือพิมพ์ธุรกิจเครือข่ายขายตรง

ปักษ์แรก ๑-๑๕ เมษายน ๒๕๕๖

______________

 

เพื่อนๆ นักขายครับ วันนี้จะขอเสนอ “ปัจจัย” ที่มีผลต่อความเฮง

ความเฮงหรืออีกนัยหนึ่งคือโชคลาภ กับโอกาส และชะตาฟ้าลิขิต พรหมลิขิต กรรมลิขิต ล้วนเป็น “ไวพจน์” คือคำที่ใช้แทนความหมายของอีกคำ

เมื่อเราปล่อยให้ “ความเฮง” เป็นเรื่องของปัจจัยที่ “ควบคุมมิได้” “ไร้ทิศทาง” “ไร้การควบคุม”

เราจึงมองข้าม และละเลย “ปัจจัย” ที่มีผลต่อความเฮง

ซึ่งประกอบด้วย  ความคิด จินตนาการ การลองผิดลองถูก นวัตกรรม ความฝัน ความหวัง ความจำเป็น ความอยาก อุปสงค์ ปณิธาน ความมุ่งมั่น ความตั้งใจแน่วแน่  เป้าหมาย และแผนที่ทำแล้วสำเร็จได้จริง

14 ปัจจัยที่มีผล และมีอิทธิพลต่อความเฮง เป็นประเด็นที่ผมอยากนำมาบอกเล่า แบ่งปัน และพูดคุยกับผู้อ่านทุกท่าน

ทั้ง 14 ปัจจัยจะสำเร็จเร็วหรือช้า ใช้เงินน้อยหรือเงินมาก ใช้พลังงานน้อยหรือมากขึ้นอยู่กับ “จิตสำนึก” ซึ่งประกอบด้วย จิตระดับ “จิตที่มีสามัญสำนึก” “จิตใต้สำนึก” และ “จิตเหนือสำนึก”

เป็นความลับ ที่ซ่อนเร้น อยู่ใน “กายวิภาคศาสตร์” ซึ่งมีเส้นแบ่งระหว่าง  “กาย” “วาจา” และ “จิต”

คนจะดวงดี ดวงเฮง คือคนที่มีความคิดเชิงบวก ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดว่าเป็นไปได้ และลงมือทำโดยปราศจากความลังเลหรือมีข้อสงสัยใดๆ ว่าทำไม่ได้ หรือเป็นไปไม่ได้

ถ้าเราดูจาก “อดีต” จะค้นพบว่า คนที่เป็นถึงระดับ “ผู้นำ” และเป็น “บุคคลสำคัญ” ในประวัติศาสตร์ ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ใช้ “จินตนาการ” สูง ลึกล้ำ กว้างไกล เหนือกว่าคนปกติธรรมดาทั่วไป

โดยเฉพาะการประสานพลัง “ความคิด” “คำพูด” และ “การกระทำ” เพื่อทำสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดว่า “เป็นไปไม่ได้” ให้ “เป็นไปได้”

ตอนที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสร้าง “วัดพระศรีรัตนศาสดาราม” พระบรมมหาราชวัง และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เสียงคัดค้านดังกระหึ่มจากทั่วทุกสารทิศ เพราะใช้เงิน ใช้คน ใช้แรงมากมายมหาศาล แต่ด้วยพลังศรัทธาแรงกล้าเหนือกว่าสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ “ข้าวยากหมากแพง”  ต่อจากปลายรัชสมัยพระเจ้าตาก

ถ้าไม่ “คิด” ไม่ “ฝัน” ไม่ “จินตนาการ” ไม่ “ศรัทธา” ไม่มี “ปณิธาน” แน่วแน่ ไม่ยอม “เริ่มต้น” ที่จะสร้าง “กรุงเทพมหานคร” เมืองใหญ่ที่ชุมนุมของเหล่าเทพยดาฟ้าดิน ก็จะไม่มีทางที่ “เป็นไปได้”

ถึงวันนี้ พวกเราได้อยู่ดีมีสุขใช้ชีวิตในเมืองหลวงคือ “กรุงเทพมหานคร” ก็เพราะ ความคิด ความฝัน และปณิธานที่แน่วแน่ของรัชกาลที่ 1 ซึ่งภายหลังทรงได้รับยกย่องให้เป็น “มหาราช”

 

เรื่องราวในอดีตยังมีอีกหลายเรื่อง อย่างเช่นนายเฮนรี ฟอร์ด ได้วิเคราะห์และศึกษา “ความเป็นไปได้” กับ “ความต้องการ” ของผู้คนในสมัยนั้นแล้วพบ “ความบังเอิญ” ที่เหมือนกันตรงที่ว่าคนส่วนใหญ่อยากใช้ “รถยนต์” มากกว่า “รถม้า”

ในที่สุด ฟอร์ดก็เป็น “นักคิด” “นักทำ” และ “นักขาย” ที่ดวงเฮง และยิ่งใหญ่ปลายศตวรรษที่ 20

อีกคนคือ “บิล เกต” มีความคิด ความฝัน ความหวัง ปณิธาน ความมุ่งมั่น และจินตนาการที่กว้างไกล ได้ “สำรวจ” ความต้องการของผู้คนทั่วโลก แล้วค้นพบ “ความบังเอิญ” ว่าคนทั่วโลกต้องการใช้ “โปรแกรม” ติดต่อสื่อสารกับคนทั่วโลก ด้วย “เครื่องมือ” สื่อสาร “ความคิด” เป็น “เอกสาร”

ในที่สุด บิล เกต ก็กลายเป็นคนที่ “สำเร็จ” และ “เฮง” จากโปรแกรมไมโครซอฟต์

 

เจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ คืออีกคนที่บูรณาการ “โชคลาภ” “โอกาส” และ “ชะตาฟ้าดิน” เข้าด้วยกันกับ “ความคิด” “จินตนาการ” “การประดิษฐ์คิดค้นใหม่ๆ” และ “นวัตกรรม”

ได้ใช้หลักการที่ไม่สลับซับซ้อน คิดและสร้าง “ระบบ” ให้ “คน” ดีเก่งและมีความรู้ความสามารถมารวมตัวกัน “ทำงาน” ด้วย “แผน” การทำงานที่ทำให้ “เจ้าสัว” และ “คนทำงาน” อยู่ดีมีสุขด้วยกัน

ด้วยการร่วมกัน “คิด” และ “ฝัน” เป็นทีม สำรวจความต้องการของผู้คนทั่วโลกแล้วค้นพบ “ความบังเอิญ” ที่ตรงกันว่า คนทั่วโลกชอบ “เลือก” ชอบ “ซื้อ” อาหารและของใช้รายวันเป็นประจำแบบ “เดิมๆ”

 

วันนี้ ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ผุดขึ้นทุกหนทุกแห่งทั่วประเทศ และ “ซีพี” กลายเป็น “ยักษ์ใหญ่” ระดับโลกในอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยสินค้าคือ “อาหาร” และ “ของใช้” ในชีวิตประจำวันที่ “สะดวก” “รวดเร็ว”

วันนี้ ไทยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลกในฐานะ “ครัวของโลก” ก็เพราะ “ซีพี” อยู่ในเมืองไทย

ด้วยการทำแบบ “คิด quick click” วันนี้ “ซีพี” กลายเป็น “มหาอำนาจด้านอาหาร” ในระดับโลก

แวดวงการค้าระหว่างประเทศวิเคราะห์เจาะลึกว่า ถ้า ซีพีหยุดผลิตอาหารเพียงแค่  1 สัปดาห์ จะมีประเทศต่างๆกว่า 100 ประเทศจากทุกทวีป “ยึดครอง” เมืองไทยเพราะสภาวะ “ขาดแคลนอาหาร”

เพื่อนๆ นักขายครับ ความเฮง โอกาส และ ฟ้าลิขิต เป็นตัวแปรที่สัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ 14 ปัจจัยคือ ความคิด จินตนาการ การลองผิดลองถูก นวัตกรรม ความฝัน ความหวัง ความจำเป็น ความอยาก อุปสงค์ ปณิธาน ความมุ่งมั่น ความตั้งใจแน่วแน่  เป้าหมาย และแผนที่ทำแล้วสำเร็จได้จริง ขอให้นำไปคิด และทำ ก็จะเห็นจริงตามนี้ว่า “ความบังเอิญ” กับ “โอกาส” แปรเป็น “เงิน” ได้จริง

อยากเฮง อยากรวย อยากสำเร็จ อย่าลืมนำ 14 ปัจจัยไปวิเคราะห์คิดแล้วทำก็จะสำเร็จได้จริงครับ

Comments

comments