106. โมเลกุล อะตอม อิเล็กตรอน

คอลัมน์  How to Win

โมเลกุล อะตอม อิเล็กตรอน

ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ

วันที่ 3 เมษายน 2556

———–

              ชัยชนะที่ยั่งยืน คือค้นพบและเข้าใจการทำงานของ “โมเลกุล อะตอม อิเล็กตรอน”

เมื่อต้องจ่ายค่าไฟแพงกว่าทุกปี เมื่ออุณหภูมิเกิน 40 องศาผมก็ต้องคิดวิเคราะห์ธาตุสาย “เคมี”

แล้วก็พบบางประเด็นน่าสนใจ นั่นคือ โดยย่อ โลกเราประกอบด้วย

              โมเลกุล อะตอม อิเล็กตรอน

โมเลกุลคือกลุ่มของอะตอมที่เกาะกันอยู่ ขนาดเล็ก มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า หมุนคว้างไปเรื่อยๆ คล้ายกับโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์

ส่วนอิเล็กตรอนเป็นอนุภาคส่วนย่อยของอะตอมซึ่งเสถียรมีประจุลบและมวลน้อยมาก เป็นองค์ประกอบของสสารทั้งปวง เป็นหน่วยพื้นฐานของไฟฟ้า

ตามปกติอิเล็กตรอนจะวิ่งรอบนิวเคลียสของอะตอม

เวลาเรามองดูดวงดาว เม็ดทราย แร่ธาตุ เงิน ทอง ธนบัตร ท่อนเหล็ก ทั้งหลายทั้งปวงที่เรามองเห็นคือการรวมตัวกันของโมเลกุล อะตอม และอิเล็กตรอน

มองด้วยตาเปล่า เสมือนวัตถุต่างๆ จะนิ่งเฉย แต่แท้จริง วัตถุต่างๆ ที่มองเห็นคือโมเลกุล-อะตอม-อิเล็กตรอนที่หมุนคว้างรวดเร็ว  ไม่มีอะไรหยุดนิ่ง

 

เป็นแง่คิดว่า คนจะประสบความสำเร็จ ต้องมีชีวิตชีวา คล่องแคล่ว ปราดเปรียว ว่องไว

มนุษย์และสัตว์มีชีวิตเกี่ยวข้องกับ ไนโตรเจน ออกซิเจน คาร์บอน และไฮโดรเจน

พืชชนิดต่างๆ ต้องการ “ไนโตรเจน” มากที่สุด เพราะทำให้เจริญเติบโตรวดเร็ว

การหายใจแบบใช้  “ออกซิเจน” ของมนุษย์และสัตว์ชั้นสูงให้พลังงานมากกว่าปกติถึง 19 เท่า

ข้อเท็จจริง สสารต่างๆ ในโลกมีเพียงแค่ 4 คือ ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ออกซิเจน และคาร์บอน

อะตอม 2 ชนิดรวมตัวกับอะตอมชนิดอื่นๆ กันเมื่อหลายพันล้านปีก่อนแล้วก็เกิดเป็นโลกขึ้นมา เป็นสถานที่สั่งสมแร่ธาตุชนิดต่างๆ รวมถึง เงิน ทอง พลังงานธรรมชาติ เช่น ถ่านหิน น้ำมัน และกาซธรรมชาติ

พลังงานทั้งหลายทั้งปวง ก่อให้เกิด “กฎแห่งการดึงดูด” ซึ่งโดยย่อคือขั้นตอน วิธีการ กระบวนการ และหลักการ “อธิษฐาน-ขอ-เชื่อ-รับ”

มนุษย์ทุกคนมี “คลื่น” ที่เรียกว่า “คลื่นความคิด” เหมือน “คลื่นวิทยุ” สามารถทะลวงผ่าน “อากาศ” ที่เต็มไปด้วย “โมเลกุล-อะตอม-อิเล็กตรอน”

ความคิดคนเรามี 2 แบบ แบบแรกเกิดจากศึกษาเล่าเรียนคิดทบทวนและลงมือทำ

อีกแบบคือคิดและวูบขึ้นเอง

คนดังในหลายวงการ  กลายเป็น “แม่เหล็ก” ดึงดูด เรียกขวัญกำลังใจคนรอบข้างได้ตลอดเวลา

เมืองไทยที่เป็น “แม่เหล็ก” มีชื่อเสียง เช่น หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ครูบาศรีวิชัย นักบุญล้านนา ตัน ภาสกรนที สรยุทธ์ สุทัศนจินดา

ในระดับโลก เช่น ท่านทะไลลามะ นางอองซานซูจี มาร์ก ซักเกอร์เบิร์ก สตีฟ จ็อบส์ บิล เกต

ความสำเร็จของคนส่วนใหญ่ เกิดจาก ศึกษา เล่าเรียน เรียนรู้ ลอกเลียน และเลียนแบบ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ จำแนก แยกแยะ เปรียบเทียบ ตีความ ทบทวนไปมา และลงมือทำ ลงมือปฏิบัติ

คลื่นความคิด เมื่อจูนเข้ากับ “สถานีรับส่ง” ที่ดี คือคนที่ “คิด” และ “เห็น” ในทิศทางเดียวกัน เมื่อร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันทำกิจการใดๆ ก็จะเกิดเงิน เกิดทอง เกิดผลผลิต เกิดรายได้ ตามมามากมายมหาศาล

อยากชนะยั่งยืน ต้องปรับจูน “คลื่นความคิด” คิดและนึกถึงแต่ความสำเร็จในสิ่งที่เรารักชอบและถนัดก็จะสำเร็จดังที่คิด

Comments

comments