10.จินดามณี แก้วสารพัดนึก

คอลัมน์    How to Win

จินดามณี แก้วสารพัดนึก

   ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ

ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท-เอก MBA/DBA Program, W.H. Taft University

www.demingbusinessschool.com

หนังสือพิมพ์เชียงใหม่ธุรกิจ

วันพุธที่  16 พฤษภาคม 2555

 

ชีวิตคนเราไม่ว่ายากดีมีจน เขียนเป็นสูตรสำเร็จได้ดังนี้

Time เวลา คิดเป็น 33.33% ของชีวิต

Money  เงิน  เท่ากับ 33.33% ของชีวิต

Energy พลังงาน มีเท่ากัน 33.33% ทุกชีวิต

                จะยากดี มีจน จะรวยล้นฟ้า หรืออดจนแทบไม่มีจะกิน

ประการแรก ทุกคน มีเวลาเท่ากัน เศรษฐีมีเวลา 24 ชั่วโมง ยาจกก็มีเวลา 24  ชั่วโมง

ประการที่ 2 เงิน เศรษฐีกับยาจกมีเงิน ไม่เท่ากัน

ประการที่ 3 พลังงาน ไม่ว่าจะเป็น กำลังกาย กำลังความคิด หรือกำลังใจ คนรวยหรือจนกลับมีสิ่งเหล่านี้ไม่เท่าเทียมกัน

กำลังใจ มี 2 แบบ กำลังใจทางลบ กับกำลังใจทางบวก แต่คนส่วนใหญ่ชอบใช้กำลังใจทางลบ คิดเล็ก คิดน้อย คิดหยุม คิดหยิม วิตก กังวล ฟุ้งซ่าน

แทนที่จะคิดบวก มองเห็นช่องทาง เห็นโอกาส มองโลกสดใส มองโลกในแง่ดี

ที่คนเรามีชัยชนะ หรือความล้มเหลว แตกต่างกัน เป็นเพราะคิดเห็น “โอกาส” แตกต่างกัน

คนที่ประสบความสำเร็จ มองวิกฤตเป็นโอกาส

                คนที่ล้มเหลว มองโอกาสเป็นวิกฤต

การที่คนจะรวย หรือยากจน จะสำเร็จหรือล้มเหลว จะชนะหรือแพ้ แต่ละผู้ แต่ละฝ่ายล้วนมีเวลา มีเงิน มีพลังงานไม่เท่ากันเพราะมี “จินดามณี” หรือ “แก้วสารพัดนึก” ในตัวแต่ละคนไม่เหมือนกัน

สิ่งหนึ่งที่สังคมไทยไม่ค่อยมีคือ ฝึกหัดคนในสังคมให้ “เก่งคิด” ใช้แก้วจินดามณีในตัวให้เป็น

ตัวอย่างคนเกาหลี คิดเก่ง ใช้แก้วมณีในตัวเป็น วันนี้เกิดสินค้าเกาหลีมากมาย นับแต่เสื้อผ้าเกาหลี เครื่องสำอางเกาหลี หนังเกาหลี เพลงเกาหลี อาหารเกาหลี ทัวร์เกาหลี  ฯลฯ

พอคนในสังคมเกาหลีใช้แก้วจินดามณีเป็น ถึงวันนี้แต่ละคนก็เริ่มมีฐานะที่ดีขึ้น

และเริ่มเปลี่ยนสถานะจาก “สังคมคนมีเงินจากล่างถึงกลาง” เป็น “กลางถึงบน”

สังคมไทยเอง วันนี้กำลังค่อยๆ เปลี่ยนจาก “ล่างถึงกลาง” เป็น “กลางถึงบน”

“แก้วจินดามณี”  หลักคิด หลักจัดการบัญชีการเงินการลงทุนการตลาดการลดต้นทุนการสร้างเครือข่าย  นวัตกรรมความคิด เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ การทำสมาธิ สมถภาวนา วิปัสสนาภาวนา ฯลฯ ต้องนำมาบอกเล่าแนะนำคนในองค์การให้รู้จักเพื่อทำงานให้เกิดผลผลิตมากใช้ พลังงานน้อย ใช้เวลาน้อย

ต้องใช้ความคิดเยอะๆ  ใช้สมองเยอะๆ วิจัย วิเคราะห์ คิดค้น สืบค้นข้อมูลให้มากๆ

มหาเศรษฐี สร้างฐานะจนมั่นคง มั่งคั่งได้เพราะมีหลักคิด มีเวลานั่งนิ่ง ภาวนา คิดทบทวน

คนที่เจ๊ง เจ็บ จน ส่วนใหญ่เป็นเพราะตกเป็นทาสอารมณ์ ทำงานใต้ความรู้สึก คิดซ้ำๆ วิตก หดหู่

คาถาป้องกัน “เจ๊ง เจ็บ จน” คือ “จินดามณี” ต้องคิดสารพัดคิด คิดใดๆ ก็แล้วแต่ ต้องคิดแล้วเห็นช่อง คิดเป็น เห็นโอกาส มองโลกในแง่บวก

คิดแล้วกลุ้ม เห็นวิกฤตเป็นโอกาส มิใช่แก้วจินดามณี นั่นเรียกว่า “เห็นกงจักรเป็นดอกบัว”

Comments

comments