๒๖๑. ข้ออรรถ ข้อธรรม “บทสนทนา • หลวงพ่อธัมมชโย หลวงพ่อทัตตชีโว”

๑๙.๔.๒๕๖๗

ข้ออรรถ ข้อธรรม
“บทสนทนา
• หลวงพ่อธัมมชโย
• หลวงพ่อทัตตชีโว”

อุทิส ศิริวรรณ

เขียน

========
เกริ่นนำ
” วันหนึ่งหลวงพ่อธัมมชโยได้มา ปรารภกับหลวงพ่อว่า
#ทำอย่างไรถึงจะทำทานในชาตินี้แล้วไม่ต้องไปทำอีกในชาติต่อๆไป
แต่มีเสบียงพอใช้ ไปจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

#หลวงพ่อก็ถามท่านว่า…ทำไมเราจะต้องตุนอะไรกัน ขนาดนั้น
เราทำทานในชาตินี้แล้วก็ไปทำ ต่อในชาติหน้า
ทำไปเรื่อยๆ จะต้องใช้เวลาอีกกี่ร้อยกี่พันชาติ ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร

#ท่านก็กล่าวว่า “แล้วคิดว่าชาติต่อๆ ไปจะได้เจอเนื้อนาบุญอย่างนี้อีกหรือ
แล้วถ้าไม่เจอเนื้อนาบุญ ทำทานกันเป็นหมื่นปียังสู้กับที่เขา ตักบาตรทัพพีเดียว กับพระอรหันต์ไม่ได้นะ

จริงของท่าน อังกุระมาณพทำทานอยู่เป็นหมื่นปีกับบุคคลผู้ไม่มีศีล
ในยุคที่พระพุทธศาสนายังไม่บังเกิดขึ้น
เฉพาะผู้มีเตา ที่ก่อเอาไว้
สำหรับหุงข้าวเรียงกันแล้วยาวเป็นร้อยโยชน์ พันโยชน์
น้ำข้าวที่รินออกมา กลายเป็นคลองเอาเรือแล่นได้
#ทำทานกันขนาดนั้นยังได้บุญสู้กับที่อินทกมาณพตักบาตรกับพระอรหันต์
ซึ่งเป็นเนื้อนาบุญเพียงทัพพีเดียวไม่ได้เลย
แล้วเราจะเอาอะไรมาเป็นประกันว่า

ชาติต่อไปถึงแม้ทำบุญจนกระทั่งอายุยืนได้ ขนาดนั้น
แต่ไม่เจอเนื้อนาบุญ เราจะเอาอะไรไปเป็นเสบียงกันในชาติต่อๆ ไป
หมดเสบียงเมื่อไหร่ล่ะก็แย่นะ

ดูแค่ในชาตินี้ #ถ้าไม่มีเงินในกระเป๋า
ค่ารถมาวัดไม่มี อยากจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ ก็ลำบาก
#จะนั่งหลับตาทำสมาธิก็นั่งไม่ติดกันละ
หลวงพ่อทัตตชีโว
เล่า
==========
ดังที่ผมบอก
ผมไปมาหาสู่ได้ทุกวัด ทุกนิกาย
รวมถึง โบสถ์ มัสยิด สุเหร่า ศาสนสถาน
มีเพื่อนทั่วโลก ทุกศาสนา
แนวคิด
ประสบการณ์ ปฏิบัติ ทฤษฎีธรรมกาย
สายหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
ที่ธรรมกาย ๒ สาย
• ธรรมกายสายปทุมธานี
• ธรรมกายสายราชบุรี
เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กว้างขวาง
ในสังคมไทยยาวนาน
ต่อจากความเชื่อ
สายสันติอโศก
ล่าสุดมีสายพุทธวจนะ
ตรงตามคำสอนสมเด็จอาจ
• ไม่ได้เล่นการเมือง อย่าพูดเรื่องการเมือง
• ไม่ได้นุ่งผ้าเหลือง อย่าพูดเรื่องพระ*
* แต่น่าจะยกเว้น ส. ศิวรักษ์ เป็นต้น (ฮา)
==========
กรณีธรรมกายสายปทุมธานี
ยืดเยื้อยาวนาน
ผู้เกี่ยวพัน มีมาก
ทั้งองคมนตรี
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
กรรมการมหาเถรสมาคม
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ปยุตฺโต
ศาสตราจารย์พิเศษ เสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต
กอ.รมน.
รัฐสภา
วุฒิสภา
. ตำรวจ สภ. ในพื้นที่
• สื่อมวลชนยักษ์
• อัยการ
• ศาล
ฯลฯ
จนพบข้อยุติร่วมกัน
ที่หลวงพ่อปยุตโต ชี้ทางออก
• ตั้งสำนักศาสนศึกษา เรียนบาลีสนามหลวง
• ตั้งสำนักเรียนพระอภิธรรม
• ปรับคำสอน
• ปรับตัวเข้ากับคณะสงฆ์ไทย
==========
ผมถือคติอย่าง
อะไรค้นคว้าแล้ว ข้อมูลไม่ครบถ้วน
ผมจะไม่วิพากษ์วิจารณ์
แต่บางกรณี
มีข้อมูลครบถ้วน
แต่เล่าไปแล้ว ไม่เกิดคุณค่าใดๆ
ผมก็จะเก็บข้อมูลติดตัวไว้ ไม่แพร่งพราย
ที่ผมพอเล่าได้อย่าง
ประสบการณ์ที่ผมไปมา
พบเห็นพุทธศาสนา
เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป
ในฟาก นิกาย เถรวาท ตันตระ มหายาน วัชรยาน
ล้วนเป็นเรื่อง
ทิฏฐิพระ
ย้ำ พอพระเห็นต่าง
สถานการณ์ขัดแย้ง
ก็หนักเบาตามแต่ละพื้นที่
ถ้ามีคนวิจัยความขัดแย้งพระทุกนิกาย
รวมถึงนิกายเดียวกัน จะสนุก
ยกตัวอย่าง วัดไทยในอเมริกา
ที่ขยายมากถึงร้อยกว่าวัด
เพราะพระ กรรมการวัด ขัดแย้งกัน
เวลานี้ วัดพุทธาราม เนเธอร์แลนด์
ก็ขัดแย้งกันรุนแรง
อาจบานปลาย ขยายวัด เป็นแยกไปตั้งอีกวัด
คล้ายที่อเมริกา
จนผมสรุปประเด็นวิจัยได้อย่าง
กรณีพระ ทุกชาติ
ถ้ายึดคติ สามัคคี
พวกเราต้องรักกัน
Set zero เริ่มนับ ๑ กัน ก็จะจบ
ดังคำสอนพระพุทธเจ้า ให้สงฆ์ปวารณา
ทุกครั้ง หลังจำพรรษา และให้กิจวัตรสงฆ์ข้อ
ทุกวัน ต้องปลงอาบัติ
บอกกันว่า
ผมจะไม่คิดอย่างนี้ ผมจะไม่พูดอย่างนี้
ผมจะไม่ทำอย่างนี้ กับท่าน
ผมแจ้งท่าน ท่านรับทราบแล้ว
ขอสมาลาโทษ อภัยโทษยกโทษให้ผมด้วยเถิด
สั้นๆ แค่นี้
ที่พบเจอในวัดต่างๆ ที่สามัคคี จะยึด
วัตรปฏิบัติ เช่นนี้
หลายวัดที่เป็นข่าวดัง
วัดไม่สามัคคี เจ้าอาวาสก็ใช้อำนาจขับไล่พระ
พระลูกวัดไม่ยอม
เจ้าอาวาสก็เอาทนายใช้กฎหมายข่มขู่
พระลูกวัด มีชาวบ้านสนับสนุน มีทนายรับใช้
ก็ใช้กฎหมู่สู้กฎหมาย
กินไม่ได้ นอนไม่หลับ ทุกฝ่าย
เหตุการณ์บานปลาย จบยาก
ถ้าปวารณา และปลงอาบัติกันทุกวัน
ก็เลิกรากันไป
คนคุย คอมพ์ลิงก์ ก็จบ
คนไม่คุย คอมพ์ไม่ลิงก์
สื่อสารคนละช่องทาง
ปัญหาก็ไม่จบ
เพราะทิฏฐิพระ
ระนาบเดียวกันกับมานะกษัตริย์
คือความคิด ความอ่าน ความเชื่อ
แนวปฏิบัติ ลักลั่น ไม่ลงรอยกัน
ถ้าที่พอปรับตัวเข้าหากันได้
เช่นแนวปฏิบัติ สมาธิ วิปัสสนา ในไทย
• สายพุทโธ
• สายยุบหนอ พองหนอ
• สายวิปัสสนา ยืน เดิน นั่ง นอน
• สายโคเอนก้า
• สายสัมมาอรหัง
• สายหลวงปู่ดู่ ที่เน้นบริกรรมคาถาจักรพรรดิ
• สายเกจิ ที่มีคาถาบริกรรมเฉพาะสำนัก
เอาเข้าจริง มีแค่ ๒ คือสายสมถะ กับสายวิปัสสนา
แต่ละสำนัก ท่านก็คงมีคนถูกจริต
คล้ายกาแฟ ผมชอบอินทนิน บางจาก
ผมชอบวัด สายนิรุตติ บาลีสนามหลวง
บางคน ชอบคาเฟ่อเมซอน
ชอบวัดสายเกจิ
บางคนไฮโซ ชอบสตาร์บัคส์
ชอบวัดป่า
หลายคนชอบกาแฟลาว กาแฟเวียดนาม
วัดบ้านๆ ทั่วไป แค่หิ้วถังสังฆทาน
ใส่บาตร ไม่ยุ่งเรื่องพระ
เมื่อแต่ละคน ชอบแต่ละสำนัก
สำหรับผม มองว่า
• Globalization ชอบอย่างเดียว เหมือนกัน
ทั่วโลก เช่น ชอบรถเบนซ์ ว่าไฮคลาส
มองพระมาตรฐานเดียว ระดับโลก
ต้องเป็นอริยะ อย่าเป็นปถุุชน
คาดหวังสูง
นักบวชคือพระ
ปลงผม ห่มเหลือง
ต้องเป็นพระอยู่ส่วนพระ
เป็นพระอย่าใช้เงิน
เป็นพระอย่าจับเงิน
เป็นพระ
ต้องลดละเลิก
ต้องไปนิพพานเท่านั้น
คนคาดหวังพระไปนิพพาน
แต่ตัวตกสู่อบาย
มีมากมายในสังคม
คืออยากเห็นพระเป็นคนดี
แต่ตัวชั่วแสนชั่ว ไม่เคยส่องตนเอง
ตน ไม่สามารถ ทำดี เป็นต้นแบบ
ให้ลูกหลานเห็น นับถือ แล้วเจริญรอยตาม
พ่อแม่รังแกฉัน ประมาณนี้
• Localization ชอบหลากหลาย ตามแต่ละ
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เช่น พระมหาเถระปกครองสงฆ์
ท่านเคยเล่าว่า วัดแต่ละภาค ต้องแยกปกครอง
วัดภาคเหนือ พระเสียโยมดี วัดภาคอีสาน
พระดี โยมเสีย วัดภาคกลาง พระกับโยม พอๆ กัน
จึงอยู่ร่วมกันได้
ท่านอธิบายประกอบความย่อด้วย
ว่า พระเสีย โยมดี พระดี โยมเสีย
พระกับโยม พอๆ กัน
เพราะถ้าผมเล่าหมด
พระที่เสีย จะพลอยเกลียดชังผม
แต่รู้นัยกันดี ว่าพระเสีย ท่านหมายถึงใคร
==============
ที่จริง ผมก็มีฝัน
อยากคุยกับหลวงพ่อธัมมชโย
ตัวต่อตัว
อยากปุจฉา
ให้ท่านวิสัชนา
แล้วนำความจริงทุกด้าน มาเล่ากลางๆ
สังคมจะได้ตาสว่างกับข้อมูลที่ชัด
แต่ฝันก็คงยากจะเป็นจริง
ผมเคยคุยหลวงพ่อทัตตชีโว
ท่านพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ
ผมมองว่า แต่ละท่าน มีครูบาอาจารย์
อบรมสั่งสอนมาดี
และเท่าที่ค้นคว้า อ่าน แนวคำสอนหลายเล่ม
สรุป แต่ละท่าน พยายาม
ค้นคว้าพระไตรปิฎก
นำมาปฏิบัติ
มุ่งปฏิเวธ คือ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑
ตามแนววิชชาธรรมกาย
สายหลวงพ่อสด
ว่าตกลงยังยึดแนวนี้
หรืออัพเดต ผันแปร ตามวันเวลา
อะไรคงที่
อะไรปรับ
อะไรเปลี่ยน
จะได้เลิกเคลือบแคลงสงสัยหวาดระแวง
เสียดาย ผมยังอ่านคำสอนหลวงพ่อสด
ฉบับพันหน้าขึ้น ได้เพียงแค่หลายร้อยหน้า
จึงยังวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้
เมื่อผมกำลังอ่าน อ่านอยู่ อ่านต่อไป
และนำหลักปริยัติตามแนววิสุทธมรรค
มาปฏิบัติ ผสมผสานที่ค้นคว้าจากพระไตร
และอรรถกถา ฎีกา แนวนิรุตติปฏิสัมภิทา
จึงอาจมีทางเดิน
ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ แตกต่างกัน
แต่ปลายทาง ทุกสาย
ยึดหลัก วิมุตติ หลุดพ้น
คล้ายกัน
แต่ผมยึนยันอย่าง
ทุกสาย ทุกสำนัก
ไม่ยุ่งกัน
ไม่ยกตนข่มพระพุทธ
ไม่บิดเบือนพระธรรม
ไม่ทำลายพระสงฆ์
ก็จะพ้นข้อยัดเยียดปรักปรำ
ใส่ร้ายใส่ความ
เรื่องใส่ร้ายกันประเด็นทิฏฐิพระ
รุนแรงระดับน้ำท่วมตะวันออกกลาง
ในเวลานี้
แต่ท่าที ถ้าพระแต่ละวัด
เลิกระแวงคลางแคลง หมั่นไส้กัน
ดิสรัป เอาตัวรอด ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงได้
พอไม่ว่าร้ายกัน
จะเกิดกระแสทางบวก
ล้วนน่าชื่นชมยกย่อง ทั้งนั้น
ทุกวัดทุกนิกาย
ที่เห็นผลงานชัดเจน
เวลานี้ คณะสงฆ์
พอมีสายวัดพระธรรมกาย
ขับเคลื่อนกิจการคณะสงฆ์
วัดวาอารามต่างๆ นับหมื่นวัด
ก็พลอยได้พึ่งพาใบบุญทานบารมี
มหาสังฆทาน การสร้างศาสนทายาท
การอุปสมบทหมู่นับร้อย นับพัน
นับหมื่น นับแสน ครั้งแล้วครั้งเล่า
คนเหล่านี้ ส่วนมากเป็นผู้นำครอบครัว
ลาบวชชั่วคราว
พอออกมา ก็นำคำสอนดีๆ มาปฏิบัติ
สั่งสอน อบรม เยาวชน คนในครอบครัว
ให้เป็นครอบครัวกัลยาณมิตร รักบุญ กลัวบาป
นับแสนครอบครัว นับล้านคน
ทุกคน ส่วนมากบูชาธัมมะในตัวหลวงพ่อ
ที่ยังไม่เข้าใจ ก็มีอีกมาก ไม่ใช่ไม่มี
ล้วนเป็นผลงานเชิงประจักษ์
ของหลวงพ่อธัมมชโย

ในวาระครบ ๘๐ ปี

ผมเอง ขอบูชาความดีในตัวหลวงพ่อ

ที่ทุ่มเท ตลอดชีวิต เพื่อพุทธศาสนา

จากผลงานที่หลวงพ่อ คิดและทำโดยย่อ

วันนี้ หลายคนยังไม่เข้าใจ
วันหน้า คงเข้าใจในความเสียสละ
ที่หลวงพ่อลำบากยากเข็ญเพื่อพระพุทธเจ้า

ส่วนตัวผม เชื่อมั่นเสมอ และบอกทุกคน

พระพุทธเจ้า ไม่เคยใช้ใครทำงานฟรี …

Comments

comments