๒๕๔. ข้ออรรถ ข้อธรรม “วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา เป็นคนควรพยายามจนกว่าจะประสบความสำเร็จ”

๒๐.๖.๒๕๖๖
ข้ออรรถ ข้อธรรม
“ วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา
เป็นคนควรพยายามจนกว่าจะประสบความสำเร็จ”
อุทิส ศิริวรรณ
เขียน
===========
ปกติ Hero ทั้งหลาย
จะเลือกเล่าเฉพาะ “ความสำเร็จ”
แต่ผมชอบ “พระพุทธเจ้า”
ยกตัวอย่าง ชาดก ในพระไตรปิฎก
จะเล่าชีวิต ที่พระองค์พบเจอ
ในแต่ละชาติ ที่เวียนว่ายตายเกิด
ครบถ้วน ทั้ง ด้านดี ด้านชั่ว
ด้านความสำเร็จ และด้านความล้มเหลว
ที่พบพาน ในชีวิตที่ผ่านเลย
ผมเอง ก็จะเล่า ด้านขึ้นๆ ลงๆ ของผม
ให้อ่าน แต่เล่าเท่าที่พอเล่าได้
เพราะต้องระมัดระวังไม่พาดพิง
คนที่เคยเป็นชาติเวรกันมา
ชะตาชีวิตมนุษย์
มีคติเป็น ๒
• อย่างแรก ไม่ต้องต่อสู้ ไม่ต้องดิ้นรน ทำบุญทำทานมาดี
มีพรรสวรรค์ gift from God / past merit
• อย่างหลังชีวิตไม่เคยสบาย กว่าจะได้ดีมีเป็น
อะไรสักอย่าง
ต้องต่อสู้ ต้องดิ้นรน ต้องขวนขวาย ต้องพากเพียร
ต้องพยายาม จึงจะได้มา
ชีวิตคนที่มีบุญเกิดมาสร้างบารมี
คืออย่างหลัง
ผมวิจัยโดยสังเกต พบว่า
ผู้นำทุกวงการ มีชะตาชีวิต อย่างหลัง
ชีวิตไม่เคยสบาย เหมือนคนอื่นเขา
ต้องเสียสละสูง ต้องอดทนมากๆ
ลำบากลำบน ลำบากยากเย็น ลำบากใจกันทั้งนั้น
ยามยาก ผมชอบขับรถเอง คนเดียว
ขับยาวๆ
ช่วงปี ๒๕๔๐ เคยลงทุนในตลาดหุ้นไทยแล้วเจ๊ง
ราว ๒ ล้านบาท แทบสิ้นเนื้อประดาตัว
• ชีวิตยามนั้น ตะลอนไหว้พระ ๙ วัด
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั่วเขตพระนคร เยาวราช
ฝั่งธน จนทะลุปรุโปร่ง ยามแพ้ในเกมส์ชีวิต
ตอนเริ่มต้นชีวิต ผมชอบพาตัวไปไหว้และนั่งอยู่กับ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ช่วงปี ๒๕๔๗ เคยลงทุนเป็น SMEs กับผองเพื่อน
ที่คุ้นเคย ผล เจ๊งย่อยยับอีกราว ๒ ล้านบาท
ตัวเลขใกล้เคียงปี ๒๕๔๐
• ผล เดินสายไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทำบุญทำทาน ตั้งแต่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
จนถึงให้ทุนการศึกษาเณรน้อย วัดสำนักบาลี
ตลอดเส้นทาง เชียงใหม่ยันกรุงเทพ
ช่วงปี ๒๕๕๒ อีก ๖ ปี ต่อมา เจ๊งย่อยยับ
สูญเสียตำแหน่ง ทรัพย์สิน กว่า ๑๐ ล้านบาท
โดนยัดเยียด ปรักปรำ รับหมายตำรวจ
รับหมายศาล นับสิบคดี จากกลุ่มคนโลภ
คนอาสัตย์ คนอาธรรม์ เพียงแค่ ๕ คน
แต่ไปเอาคนบริสุทธิ์กว่า ๒๐๐ คน
มาเป็นตัวประกัน ยัดเยียด ปรักปรำ สารพัดข้อหา
เวลาชีวิตตกยาก ก็เป็นอะไรที่
ไม่มีนิมิตรหมาย ไม่มีสัญญาณเตือน
ตกวูบ ดิ่งลง เร็ว แรง รวด
ผมถามรายที่เคยเป็นใหญ่ แล้วตกต่ำ
ติดคุก เสียเงิน เสียชื่อ
ยืนยันตรงกันว่า
ไม่เคยคาดคิด ว่าจะต้องมาลำบาก
ติดคุกตอนแก่
วิธีแก้ ทำบุญทำทาน สะสมไว้ ตลอดเวลา
รักษาสุจริต อย่าโลภ อย่าคบคนอาสัตย์
• ผล เปิดสมรภูมิรบ เปิดสนามรบ
• ขณะเดียวกัน เดินสายทำบุญทำทาน
ในไทย และต่างประเทศ
ต่อสู้นานกว่า ๘ ปี กว่าจะรบจนชนะขาดลอย
• หลังสงครามสงบ ได้เงินชดเชย “เยอะมาก”
ที่เสียไป ได้คืนหมด ได้มากกว่าที่ลงทุนแล้ว
เจ๊ง เจ็บ จน
• เวลาชีวิตเปลี่ยน เป็นขาขึ้น
ก็ peak สุดขีด
• เวลาชีวิตเป็นขาลง ก็กระแทกพื้น ร่วงลงเหว
ถ้าเป็นคนอื่นเจอ ใจไม่ฝึกจนแข็งแกร่ง
“บ้า” “เพ้อ” “ประสาท” แน่ๆ
สรุป ผมผ่านชีวิตตอนล้มลุกคลุกคลานมาได้
เพราะ
• สวรรค์ ทดสอบ สภาพจิตใจ
• บุญรักษา พระคุ้มครอง
• เทวดาดี คอยปกป้อง ปกปักรักษา คุ้มครองตลอดเวลา
• สุจริต เป็นเกราะกำบัง ชีวิตผม
• มือสะอาด ไม่มีแผล ให้อริ โจมตี แม้แต่ด้านเดียว
• เชื่อคำสอนพระพุทธเจ้า เลยแคล้วคลาด และมีชัย
เหนือทุกสรรพสิ่ง ด้วยความจริง
============
หลังผมปราบศัตรู
จนชัยชนะเป็นปลายทาง
ผมเดินทางตามรอย
พระเจ้าอโศก บรมจักรพรรดิ
ดั้นด้นบินไปถึงมหาสถูปสาญจิถึง ๓ ครั้ง
ภายในปีเดียว
บิน ๒ ต่อ กรุงเทพ เดลี สาญจิ
เดินทางมีความสุข ไม่ลำบากลำบน แต่อย่างใด
เหตุผล ผมประทับใจ จารึกอโศก
สตฺยเมว ชยเต
ความจริงมีชัยชนะ เหนือทุกสรรพสิ่ง
เป็นเหตุให้ ในปี ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๗๕
ผมลุกขึ้นสานพระราชปณิธาน
พระเจ้าอโศก
ทำการค้นคว้า วิจัย “บาลี”
ภาษารักษาคำสอนพุทธดั้งเดิม
ผมจะกราบทูลท่านและบุรพมหากษัตริย์
เทวดาสัมมาทิฐิทั้งหลายว่า
“ให้ผมทำงาน แบบ
สุขา ปฏิปทา
สบายๆ อย่าแบบ
ทุกฺขา ปฏิปทา
แนวปฏิบัติ ลำบากยากเย็น”
พบความจริงว่า ทุกการ ราบรื่น ลุล่วง เรียบร้อย
มหาสถูปธัมมเจดีย์ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์
กระจายไปสถิต ทั่วโลก ได้
ตามฝันของพระเจ้าอโสก และพระอรหันต์ทั้งหลาย
จริง
============
คนเรา เวลาได้ดิบได้ดี มีแต่คนรุมล้อม
เป็นเรื่องจริง
เวลาตกทุกข์ได้ยาก ขาข้างหนึ่ง อยู่ในคุก
ไปออกปากผู้มีบารมีทั้งหลาย
แต่ละคน “ฟัง” แต่ “ไม่ได้ยิน”
ความจริงที่ค้นพบคือ อย่าเอาทุกข์
เอาความล้มเหลว ความรู้สึก
เจ๊ง เจ็บ จน ไปเล่าให้คนมีอำนาจ คนเป็นใหญ่ฟัง
บอกตรง
จากประสบการณ์ตรง
ไม่มีใครช่วยท่านจริงๆ
แต่ละราย กลัวมัวหมอง หม่นหมอง
เสื่อมเสียชื่อเสียงตามท่าน
ยามยาก นึกถึง “ผม”
ผมคนหนึ่ง เป็นเพียงไม่กี่คน
ชอบช่วยคน ไม่กลัวเสื่อมเสียตาม
เห็นอกเห็นใจ ยามตกต่ำ
จำไว้ว่า
ความคิดที่ถูกกลั่นแกล้ง ไม่ได้รับความเป็นธรรม
ถูกคนยัดเยียด ปรักปรำ ใส่ร้าย ใส่ความ
อย่านำความเดือดร้อน
ไปขอความเป็นธรรม ไปขอความเห็นอกเห็นใจจากใคร
นอกจากเขาไม่ช่วยแล้ว อาจถูกย้อน
“ไม่ผิด เขาจะฟ้องทำไม?”
ทางเลือกมีแค่ ๒ ทาง
• หนีหายไปเลย
• สู้ยิบตา
ผมเลือก “สู้ยิบตา”
ผมถึงสนใจ และชอบ กลยุทธ์
โดยเฉพาะแนวพระราชดำริ ๓ มหาราช
เป็นคนควรพยายามจนกว่าจะประสบความสำเร็จคือ
• อิสรภาพ เสรีภาพ ภราดรภาพ
==============
เดิมผมเคยคิดว่า ผมทุกข์ยากที่สุดแล้ว
ทว่าความจริง ผมพบว่า
ยังมีผู้คนมากมาย ที่ต่อสู้ดิ้นรน พากเพียร
พยายาม คล้ายผม แต่พวกเขา ล้มเหลว
ติดคุกก็มี หนีก็มี ฆ่าตัวตายก็มี
ตกระกำลำบาก ทุกข์ยาก ทรมานใจ
หนักยิ่งกว่าผม
=••••••====••••======
ดังนั้น ผมจึง “เขียน”
มุ่งสร้างกำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจ
คนสู้ชีวิต ทุกวงการ
อ่านแล้ว ได้คติชีวิต ในบางประเด็น
ที่คนทั่วไป ไม่เล่า
=•••••======•••••======
ข้างทาง ระหว่างทาง
ถ้าไม่แวะไหว้พระดัง สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีชื่อในท้องถิ่น
ผมก็แวะสถานที่เกี่ยวข้องกับ ๓ มหาราช
• นเรศวร
• ตากสิน
• จุลจอมเกล้า
ชะตาชีวิตของผู้นำทั้ง ๓ คล้ายคลึงกัน
เป็น “อุดมคติ” ที่ผมนำมาขับเคลื่อนชีวิต
ชีวิตจริง ตัดราชาศัพท์ทิ้ง
มองแบบคนทั่วไปมอง จะพบความจริงซ่อนอยู่ว่า
• ทั้ง ๓ พระองค์ เริ่มต้นชีวิตไม่ราบรื่น
• เริ่มจากศูนย์ ถึงติดลบ
• ต้องพยายามเพื่อความสำเร็จ
• ใช้สมองคิด ใช้ใจสั่ง ในการทำงาน
• ขาดอิสรภาพ เสรีภาพ ที่จะทำตามใจที่ต้องการ
• ค่อยๆ คิดอ่าน พยายาม ทำตามเป้าหมาย ช้าแต่ชัวร์
• การตัดสินใจ เด็ดขาด เด็ดเดี่ยว
• แต่ละองค์ ต่อสู้ ไม่เหมือนกัน ศัตรูคนละแบบ
ทว่า ทุกสมรภูมิรบ ต้องใช้สมอง เช่นกัน
• ตลอดการครองราชย์ ไม่ราบรื่นทุกองค์
มีปัญหามากมายพาใจเหนื่อยล้า อ่อนล้า ท้อแท้
ตลอดเวลา
• ทุกพระองค์ เชื่อเรื่อง กฎแห่งกรรม
พยายามรักษาศีล ๕ ทำบุญทำทานตลอดเวลา
ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมือง
และใช้ปาฏิหาริย์ครบถ้วน ทั้ง
อิทธิปาฏิหาริย์ อาเทสนาปาฏิหาริย์
อนุสาสนีปาฏิหาริย์
• ชอบคบหาคนเก่ง คนดี คนจริง
• เหมือนทำงานแบบตัวคนเดียว
เอาเข้าจริง ทำงานเป็นทีม ทุกองค์
=••=•=•=•=•
ช่วงหนึ่งของชีวิต
ไม่น่าเชื่อ
ผมสัญจรตามรอย
เส้นทางเดินทัพ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชไปจน
แทบทุกที่ ตั้งแต่พระนครศรีอยุธยาจนถึงหงสาวดี
วลีฮิตในใจยามนั้น
“แพ้เป็นโจร ชนะเป็นเจ้า”
กับวลีสั้นๆ แต่ลึกซึ้งกินใจว่า
“ต้องสู้ ตัองสู้จึงจะชนะ”
เฉพาะเรื่องราวพระนเรศวรมหาราช
เป็นคติสอนใจผมหลายเรื่อง
• multi skill คนเราที่เป็นผู้นำ ต้องมีทักษะหลากหลาย
เช่น แรงบันดาลใจ ในใจ กำลังใจ ในใจ
การตัดสินใจในการสำคัญ
ความรอบรู้ภาษา การฝึกฝน ฝึกอบรม ฝึกหัด เรียนรู้ตลอดเวลา
• long life education ต้องเรียนรู้ ยุทธศาสตร์
ยุทธวิธี พลิกแพลงตามสถานการณ์ตลอดเวลา
• Alone พยายาม และฝึกที่จำต้อง
โดดเดี่ยว เดียวดาย รับความรู้สึกอ้างว้าง
• adaptation ปรับใช้สิ่งดีๆ เข้าหาตัว
• sacrifice จิตคิดแต่จะให้
เสียสละจริงๆ ผลประโยชน์ส่วนรวมต้องมาก่อน
• set zero พร้อมที่จะเริ่มจาก 0
• discipline มีวินัยในตัวเอง เข้มแข็ง
• perfection คิดเสียว่า สวรรค์ส่งมาเกิดมาสร้างบารมี
• death ยิ่งใหญ่แค่ไหน สุดท้าย “ตาย”
• law of Karma ต้องปลูกจิตให้เชื่อกฎแห่งกรรม
พลังอำนาจของกรรม วิบากกรรม
• nobody heart nobody dies เลือกได้
อย่าทำให้ใครเจ็บ อย่าทำให้ใครตาย
• gratefulness รู้ว่าใครดีต่อตัว
• unity ยึดคติ พวกเราต้องรักกัน สามัคคี
ที่ผมใช้กลยุทธ์พระนเรศวรมหาราชแล้วประทับใจคือ
• update ต้องอัพเดต ตลอดเวลา
พิจารณาตนเอง ตักเตือนตนเอง แก้ไขตนเอง
ไม่ให้ผิดพลาด เอาแค่ครั้งเดียว “พอ”

Comments

comments