๒๔๙. ผลการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่โพสต์
๗ เมษายน ๒๕๖๔

ผลการสอบบาลีสนามหลวงประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔
เครดิตข้อมูลจาก “พระธรรมราชานุวัตร” วัดโมลีโลกยาราม

เป็นไฟล์  PDFดาวน์โหลดได้ฟรี ตามคลิกนี้

สถิติประโยค ป.ธ. ๙ ปี ๒๕๖๔

สถิติประโยค ป.ธ. ๘ ปี ๒๕๖๔

สถิติประโยค ป.ธ. ๗ ปี ๒๕๖๔

สถิติประโยค ป.ธ.๖ ปี ๒๕๖๔

สำหรับสถิติอื่นๆ

สถิติบาลีศึกษาประโยคต่างๆ ผลสอบครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๔

สถิติบาลีศึกษาประโยค ๖-๗-๙ ผลสอบครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๔

*บาลีศึกษา ๘ สอบตกทั้งประเทศ ไม่มีผู้สอบได้แม้แต่คนเดียว

Comments

comments