บทความทั้งหมด

221. สัจจกิริยา

221. สัจจกิริยา  คอลัมน์   How to Heng  9 กุมภาพันธ์ 2561  “การบริการวิชาการสู่สังคมเป็นวิทยาทาน” โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก ทวิปริญญา Ph.D.  &  D.B.A.

Read More »

220. อย่ายอมแพ้

220. อย่ายอมแพ้  คอลัมน์   How to Heng  23 มกราคม 2561  “การบริการวิชาการสู่สังคมเป็นวิทยาทาน” โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก ทวิปริญญา Ph.D.  &  D.B.A.

Read More »

219. กุญแจไขประตูทองคำ

219. กุญแจไขประตูทองคำ คอลัมน์   How to Heng  7 มกราคม 2561  “การบริการวิชาการสู่สังคมเป็นวิทยาทาน” โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก ทวิปริญญา Ph.D.  &  D.B.A. in

Read More »

218. เปลี่ยนแปลงโลก เริ่มต้นจากที่นอน

218. เปลี่ยนแปลงโลก เริ่มต้นจากที่นอน คอลัมน์   How to Heng  21 ธันวาคม 2560  “การบริการวิชาการสู่สังคมเป็นวิทยาทาน” โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก ทวิปริญญา Ph.D.  &  D.B.A.

Read More »

217. แรงอธิษฐาน กว่าร้าน 7-11 จะเปิดได้ครบ 10,000 สาขา

217. แรงอธิษฐาน กว่าร้าน 7-11 จะเปิดได้ครบ 10,000  สาขา  คอลัมน์   How to Heng  6 ธันวาคม 2560  “การบริการวิชาการสู่สังคมเป็นวิทยาทาน” โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก

Read More »

216. ทศกร ทศกัณฐ์

216. ทศกร ทศกัณฐ์ คอลัมน์   How to Heng  23 พฤศจิกายน 2560  “การบริการวิชาการสู่สังคมเป็นวิทยาทาน” โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก ทวิปริญญา Ph.D.  &  D.B.A.

Read More »

215. การบริหารเวลา 24 ชั่วโมง

215. การบริหารเวลา 24 ชั่วโมง  คอลัมน์   How to Heng  6 พฤศจิกายน 2560  “การบริการวิชาการสู่สังคมเป็นวิทยาทาน” โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก ทวิปริญญา Ph.D.  & 

Read More »

214. อิทธิปาฏฺิหาริย์

214. อิทธิปาฏิหาริย์ คอลัมน์   How to Heng  21 ตุลาคม 2560  “การบริการวิชาการสู่สังคมเป็นวิทยาทาน” โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก ทวิปริญญา Ph.D.  &  D.B.A. in

Read More »

213. อนุสาสนีปาฏิหาริย์

213. อนุสาสนีปาฏิหาริย์ “การบริการวิชาการสู่สังคมเป็นวิทยาทาน”  โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก ทวิปริญญา Ph.D.  &  DBA in Business Administration Charisma University, Providenciales, TC and 

Read More »

212. จริต ๖ กับคน Gen Y

จริต ๖ กับคนเจนวาย พิมพ์ครั้งแรก  วารสารทางเดิน กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๙ —————— อุทิส ศิริวรรณ* ————— *ป.ธ.๙, พ.ม., พธ.บ., ศษ.บ., อ.ม., MBA (USA), DIBA (USA)

Read More »

211. โชคดี โชคร้าย

โชคดี โชคร้าย ดร. อุทิส ศิริวรรณ ศาสตราจารย์ประจำ  และผู้อำนวยการ  โครงการปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแคริสมา เมืองโพรวิเดนเชียลส์ สหราชอาณาจักร บทความวิชาการ ตีพิมพ์เผยแพร่ใน หนังสือพิมพ์เส้นทางนักขาย รายปักษ์ ๑๖ –

Read More »

208. ประโยคโบราณวิชาแปลมคธเป็นไทย ป.ธ. ๖

๒๐๘. ประโยคโบราณ วิชาแปลมคธเป็นไทย ป.ธ. ๖   งานเพื่อบวรพระพุทศาสนา ในการสร้าง “ศาสนทายาท” สืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าของผมคือ “การทำคู่มือ” สนับสนุนให้การเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี สะดวก และคล่องตัว เรียนได้ง่าย เรียนได้เร็ว เรียนได้ดีกว่าเดิม โดยที่คุณภาพและมาตรฐานการเรียน ยังคงอยู่ในระดับสูง และระดับเดิมเช่นเดียวกับเมื่อหลายร้อยปีก่อน

Read More »

206. บทความวิชาการพระพุทธศาสนา “ยุทธศาสตร์ในการบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ”

บทวิเคราะห์เชิงลึก “ยุทธศาสตร์ในการบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ” ฉบับ PDF click Download  ที่นี่ –> บทความวิชาการพระพุทธศาสนาFinal สถานที่   ระหว่างจาริกแสวงบุญ ณ บริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธคยา อินเดีย เมื่อ ๒,๕๐๐ ปีเศษ วิเคราะห์และนำเสนอโดย

Read More »

205. Case Study: Social Entrepreneurship, Thailand, Xanthip Gold Brand

205. Case Study : Social Entrepreneurship, Thailand Xanthip Gold Brand http://www.xanthipgold.com **เชิญแนะนำบุคคลและกิจการที่น่ารู้จัก ผมยินดีสัมภาษณ์และนำมาเขียนเผยแพร่เป็น Case Study เป็น “วิทยาทาน” ฟรี   เงื่อนไข

Read More »

204. ภาพกิจกรรม International Conference: Beijing Conference 2015

ประมวลภาพกิจกรรมเกี่ยวกับการวิจัยระดับนานาชาติที่ได้รับเกียรติให้ไปเป็นประธานมอบรางวัลนักวิจัยผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น 5 ท่าน จาก 5 ประเทศ เป็นงานที่ “นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยอเมริกา” แต่่ “เชื้อชาติและสัญชาติไทย” ได้รับเกียรติจากเวทีวิจัยระดับโลก ในฐานะนักวิจัยผู้มีผลงานตีพิมพ์ใน วารสารระดับนานาชาติต่อเนื่อง ให้เป็นผู้มอบรางวัล และได้รับเชิญให้พูดให้กำลังใจแก่นักวิจัยทั่วโลก   ผมเลือกที่จะนำเสนอ MF4s Model  ไว้ว่างๆ

Read More »

203. Know Who & Know How ลาว

Know Who & Know How ลาว   สถานที่ :  อนุสาวรีย์ ประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอล์น กรุงวอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ เขียน

Read More »