บทความทั้งหมด

๒๕๒. ไม่ว่าเราเชื่ออะไร สุดท้ายอะไรที่เราเชื่อนั้นจะกลายเป็นความจริงตามที่เราเชื่อ

๒๕๒. ไม่ว่าเราเชื่ออะไร สุดท้ายอะไรที่เราเชื่อนั้น จะกลายเป็นความจริงตามที่เราเชื่อ อุทิส ศิริวรรณ เขียน  ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ ------ "เทวานุภาพ" นอกเหนือจาก "พระรัตนตรัย" ผมยัง "เปิดใจ" นับถือเทพด้วย ในพระไตรปิฎก มีระบุถึง "เทพ" หลายองค์ แต่เทพที่ผมสนใจ กลับเป็น "เทพ" …

๒๕๑. “จาก ๑๑ เมษายน ๒๕๓๗ ถึง ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เริ่มต้นชีวิตใหม่จากศูนย์”

“จาก ๑๑ เมษายน ๒๕๓๗ ถึง ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เริ่มต้นชีวิตใหม่จากศูนย์" เรื่องเล่าคนสู้ชีวิตที่ล้มเหลวในบั้นต้น และสำเร็จในบั้นปลาย เรื่องราวคนที่เดินขึ้นหุบผาสูงชัน และหล่นลงเหวลึกเจียนอยู่เจียนตายมาแล้ว แคล้วคลาดปลอดภัยภัยอันตรายมาได้ เพราะคำว่า "บุญ" เพียงคำเดียว เหมาะสำหรับ "คนสู้ชีวิต" ที่ต่อสู้เอาชนะโชคชะตา ที่ดีงามและโหดร้าย ด้วย "หลักคิด - หลักทำ …

๒๕๐. ชีวิตเราเป็นผู้เลือก เราเป็นผู้เขียนเส้นทางเดินชีวิตเรา

๒๕๐. ชีวิตเราเป็นผู้เลือก เราเป็นผู้เขียนเส้นทางเดินชีวิตเรา อุทิส ศิริวรรณ เขียน เสาร์ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦     ในสังคมทั่วไป ถ้าค่อยๆ สังเกต  จะเห็น "ผลงานเชิงประจักษ์" ว่า ชีวิตคนเรานั้น แต่ละคนแตกต่างกัน ไม่มีวันที่จะเหมือนกัน ได้แค่คล้ายคลึงกัน คนเราที่สำเร็จ  สมหวัง มั่งคั่ง ร่ำรวย …

๒๕๐. ชะตากรรมของพระพิมลธรรมสมัยแผ่นดินกรุงธนบุรี

ชะตากรรมของพระพิมลธรรม สมัยแผ่นดินกรุงธนบุรี อุทิส ศิริวรรณ เขียน ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ---------   สืบเนื่องจากเดินทางไปร่วมงานสมาคมศิษย์วัดพระเชตุพน เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา  เดินผ่านตำหนักวาสุกรี คณะกุฏิ น. ๑๖ แล้วหวนรำลึกถึงชะตาตนและชะตาท่าน ครั้งหนึ่งในชีวิต สมัยปี ๒๕๓๐ เคยพำนักอยู่ที่คณะกุฏิ น. …

๒๕๐. สมถะและวิปัสสนาตามนัยแห่งเปฏโกปเทสปกรณ์

๒๕๐. สมถะและวิปัสสนาตามนัยแห่งเปฏโกปเทสปกรณ์   อุทิส ศิริวรรณ เขียน ๘ เมษายน ๒๕๖๔     ผมสนใจค้นคว้า "พระไตรปิฎก" และคัมภีร์บริวารต่างๆ เพื่อประกอบการวิจัยพุทธศาสนาชั้นสูง พบประเด็นน่าสนใจคือคำอธิบาย คำว่า "สมถะ" กับคำว่า "วิปัสสนา" สมถะ คือ ภาวะที่จิตตั้งอยู่ ตั้งอยู่ด้วยดี ตั้งลง ดำรงอยู่ ปรากฏอยู่ …

๒๔๙. ผลการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่โพสต์ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ผลการสอบบาลีสนามหลวงประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ เครดิตข้อมูลจาก "พระธรรมราชานุวัตร" วัดโมลีโลกยาราม เป็นไฟล์  PDFดาวน์โหลดได้ฟรี ตามคลิกนี้ สถิติประโยค ป.ธ. ๙ ปี ๒๕๖๔ สถิติประโยค ป.ธ. ๘ ปี …

๒๔๘. ปราชญ์บาลีฝรั่งกับผลงานทำพจนานุกรมบาลี

"ปราชญ์ฝรั่งกับผลงานทำพจนานุกรมบาลี" ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ แต่งแปลเรียบเรียงเป็นภาษาไทย ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ****** จิตสัทธา เขียนไว้เพื่อบูชาพระคุณบุรพาจารย์ครูบาลียุโรป ที่โลกลืม เนื่องในวาระสำคัญที่อีก ๓ ปีข้างหน้า ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จะเป็นวันครบรอบ ๒๐๐ ปี  ปราชญ์บาลีชาวเดนมาร์ก นามว่า …

๒๔๗. บทความวิจัย “สถานการณ์พุทธศาสนาในโลกตะวันตก”

บทความวิจัย "สถานการณ์พุทธศาสนาในโลกตะวันตก"ตีพิมพ์ในวารสารธรรมธารา ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒คลิกดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์นี้https://www.tci-thaijo.org/index.php/dhammadhara/article/view/160787/115929คลิกอ่านจากวารสารธรรมธาราออนไลน์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/dhammadhara/article/view/16078

๒๔๖. บทความวิชาการพระไตรปิฎกศึกษา ตอน ๑ “คัมภีร์พุทธวงศ์และคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินี”

๔.๑๐.๒๕๖๒ บทความวิชาการ พระไตรปิฎกศึกษา ตอน ๑ “คัมภีร์พุทธวงศ์และคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินี” อุทิส ศิริวรรณ เขียน   สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ ให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง ------ เมื่อ “อายุ” ล่วงเลยมาถึงวันเวลาอันเหมาะสม ผมก็มีเวลา “เรียนรู้” ปริยัติคือพระไตรปิฎก ที่สนใจและอยากศึกษา ทว่า “ชีวิต” และ “โชคชะตา” ที่ขับเคลื่อนด้วย …

๒๔๕. บทวิเคราะห์คำบาลี “บุญ”

บทวิเคราะห์คำบาลี "บุญ" ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ สนใจอยากจะ วิเคราะห์ความหมาย ของคำว่า "บุญ" เป็นวิทยาทานและธัมมทาน ยามค่ำคืน สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ ให้ธัมมะ ย่อมชนะ ทานทุกชนิด อุทิส ศิริวรรณ เขียน ----- หลักฐานที่ค้นพบ "ปญฺญายติ เตนาติ ปุญฺญํ, กุลรูปมหาโภคิสฺสริยวเสน ปญฺญายตีติ …

๒๔๔. วิชาการอาถรรพณ์ และบทวิเคราะห์คำในพระไตรปิฎก “ปโรสหสฺสํ”

๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ วิชาการอาถรรพณ์ และบทวิเคราะห์ คำในพระไตรปิฎก "ปโรสหสฺสํ"  อุทิส ศิริวรรณ เขียน —— ปรับแก้นิดเดียว ก็เป็นตัวอย่าง “บทความวิชาการวิจัยคัมภีร์พระไตรปิฎก" ดังที่บอก ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน ผม "ทุ่มเท" ความคิดอ่าน มุ่งรับใช้ "พระ - เทพ - …

๒๔๓. ข้ออรรถ ข้อธรรม “การวิจัยซ้ำผลของทฤษฎีการฝึก ๑๐,๐๐๐ ชั่วโมง”

๒๖.๙.๒๕๖๒ ข้ออรรถ ข้อธรรม “การวิจัยซ้ำ ผลของทฤษฎีการฝึก ๑๐,๐๐๐ ชั่วโมง” อุทิส ศิริวรรณ เขียน  ——- เวลานี้ นักวิจัย ฝรั่งตะวันตก กำลังทดสอบ เพื่อหาหลักฐาน ยืนยันว่า ทฤษฎีการฝึกฝน การฝึกหัด การฝึกซ้อม การฝึกอบรม อย่างน้อย ๑๐,๐๐๐ ชั่วโมง จึงจะผ่านการรับรองผลว่า สิ่งที่ทำลงไป สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ พิสูจน์แล้วว่าได้ผลดีจริงหรือไม่? ประเด็นวิจัยดังกล่าว สืบเนื่องจาก แนวคิด ๒ แนวคิดที่ปะทะกัน ระหว่าง การเรียนรู้โดยธรรมชาติ คือลองผิดลองถูกก็เป็นเอง กับอีกแนวคิด คนจะมีความรู้ความสามารถได้ ต้องผ่านกระบวนการ และขั้นตอนการฝึกฝน ฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ ฝึกหัด และฝึกหนัก จึงจะเป็นคนเก่ง คำตอบล่าสุด น่าสนใจ ผลการวิจัยโดยทดสอบซ้ำพบว่า บางวงการ ฝึกแค่ ๒๐๐ ถึง …

๒๔๑. โชคดีที่เกิดเป็นชาวสยาม เงินน้อยของหลวงพ่อคูณ บุญคือการเล่าเรียนพระไตรปิฎก

๒๓.๙.๒๕๖๒ ข้ออรรถ ข้อธรรม ในภาพถ่ายที่อนุสาวรีย์ "ลินคอล์น" ผมชอบ "วิถีการต่อสู้" ของประธานาธิบดีท่านนี้ เป็น Hero ในดวงใจผม คล้าย "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" "โชคดีที่เกิดเป็นชาวสยาม" อุทิส ศิริวรรณ ------ สรุปว่า "แต่ละชีวิต" มี "โชคดี" ไม่เหมือนกัน สั้นๆ ง่ายๆ และทุกชีวิต ก็เหมือนกัน ต้อง …

๒๔๐. เล่าเรื่องงานวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนาในรอบ ๑๕ ปี ๒๕๖๐-๒๕๗๕

  เล่าเรื่องงานวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนาในรอบ ๑๕ ปี ๒๕๖๐-๒๕๗๕ อุทิส ศิริวรรณ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ ——— หลังทำงานวงการต่างๆ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๗-๒๕๕๙ รวม ๒๒ ปี ทั้งงานบริหารกิจการ งานวิชาการ งานสอน งานวิจัย สายบริหารธุรกิจ และบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยในไทยและต่างแดน ผมก็มาถึงความรู้สึกอิ่มตัว ในปี ๒๕๕๙ หรือเมื่อ ๔ ปีก่อน สืบเนื่องจาก “เบื่อหน่าย” การปั้นคน การสร้างคน โดยเฉพาะ …

๒๓๙. ความสำเร็จไม่มีลางบอกเหตุ ความล้มเหลวไม่มีนิมิตหมาย

๑๑.๙.๒๕๖๒ ข้ออรรถ ข้อธรรม “ความสำเร็จไม่มีลางบอกเหตุ ความล้มเหลวไม่มีนิมิตหมาย” อุทิส ศิริวรรณ เขียน  ------- เรื่องราวที่จะยกมาเป็น “กรณีศึกษา” คนสู้ชีวิตต่อไปนี้ เป็นเรื่องราวของ “ปาโบล เอสโกบาร์” มหาเศรษฐีเจ้าของฉายา “ราชาโคเคน” ที่ติดอันดับ ๗ มหาเศรษฐีของโลกติดๆ กันถึง ๗ ปี ตั้งแต่ปี ๑๙๘๗-๑๙๙๓ ขณะอายุน้อยมากเพียงแค่ ๓๘-๔๔ …

๒๓๘. “กฎ ๑๐,๐๐๐ ชั่วโมง ผลการฝึกฝน การฝึกหัด การฝึกอบรม และการเพาะบ่มนิสัยคนมีสมรรถนะสูง”

๙.๙.๒๕๖๒ ข้ออรรถ ข้อธรรม “กฎ ๑๐,๐๐๐ ชั่วโมง ผลการฝึกฝน การฝึกหัด การฝึกอบรมและการเพาะบ่มนิสัยคนมีสมรรถนะสูง" อุทิส ศิริวรรณ ------ ผมสนใจหลักธัมมะ ข้อว่าด้วย “วิริยะ” แปลว่า “ความพยายาม” เวลาอ่าน “กฎเกณฑ์” “หลักการ” “สมการ” และ “ทฤษฎี” …

๒๓๗. “สมการชีวิต : ความรู้+ความสามารถ+เกียรติยศ+อำนาจ+เงินตรา”

๑๘.๘.๒๕๖๒ ข้ออรรถ ข้อธรรม “สมการชีวิต : ความรู้+ความสามารถ+เกียรติยศ+อำนาจ+เงินตรา”   อุทิส ศิริวรรณ เขียน ----- คำสำคัญ “จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์” “จอมพล ป. พิบูลสงคราม” “ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์” “เจริญ กนกรัตน์” “สังข์ พัธโนทัย” “สังเวียร มีเผ่าพงษ์” “สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม …

๒๓๖. ทำดีเอาหน้า สร้างภาพเอาเงิน

๑๖.๘.๒๕๖๒ ข้ออรรถ ข้อธรรม “ทำดีเอาหน้า สร้างภาพเอาเงิน” อุทิส ศิริวรรณ เขียน --------   คนที่ใจบุญสุนทาน จิตใจจะคิดเพียงว่า “ให้” ดังนั้น คนที่ใจบุญสุนทาน พอทำบุญทำทานระยะหนึ่ง จะประสบพบพานกลุ่มคนที่เป็นปุถุชน ทั้งประเภท “เอาหน้า” และ “เอาเงิน” เป็นเช่นนี้ แต่ไหนแต่ไรมา  นับพันนับหมื่นปี ผู้รู้จึงสอนให้คนที่ชอบทำบุญทำทาน “วิจัย คัดเลือก เลือกเฟ้นแล้ว จึงทำทาน” สอนให้เกิด “หิริ …

๒๓๕. คิดแบบฮาร์วาร์ด : การเพิ่มผลผลิตอย่างยิ่งยวด

คิดแบบฮาร์วาร์ด : การเพิ่มผลผลิตอย่างยิ่งยวด คอลัมน์   Get Idia 5.0 8.8.2562 ตลอดเดือนพฤษภาคมปีนี้ ผมใช้เวลาส่วนมากที่ Harvard Business School มีเวลา ผมจะเล่ารายละเอียดให้ฟัง วันนี้ ขอเล่าเพียงแค่บางส่วน ประเด็นที่เรียนรู้จากฮาร์วาร์ด และน่าสนใจคือ …