๒๓๓. เทคโนโลยีสั่นสะเทือนทุกวงการ


บทความที่ ๒๓๓

“เทคโนโลยีสั่นสะเทือนทุกวงการ
Technology Disruption”

—–

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

—–

ผมสนใจ มอง “โลก” กว้างๆ
พยายามไม่จำกัดแค่ “สยาม”
ซึ่งยังคงวนเวียนอยู่กับ
กลุ่มคน “ขี้ขโมย” “ขอทาน”
“ปรสิต” คล้ายสมัยสงครามเย็น
ยุคที่คอมมิวนิสต์และทุนนิยม
ปะทะกันดุเดือดในช่วงกึ่งพุทธกาล

——-

วันนี้ “ความเชื่อ”
กำลังถูกเทคโนโลยี “สั่นสะเทือน” อย่างน้อย ๒ เทคโนโลยี
Robot เทคโนโลยีหุ่นยนต์
AI (Artificial Intelligence) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
disrupt สั่นสะเทือน
ทุกวงการ
ในยุคนี้

แต่เมืองไทย
ยังคงวนเวียน
“แก้” และ “รื้อ” กฎหมาย
ออก “กฎหมาย” เอื้อประโยชน์
พวกตน และพวกพ้อง !

——-

ยุคนี้ เป็นยุคที่ “หุ่นยนต์” ผงาด
ปัญญาประดิษฐ์ กำลังเติบโตแบบพุ่งพรวดพราด

หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
กำลังทดแทน “คนจริง”

อนาคต ตามวัดวาอารามต่างๆ
อาจมีแต่ “หุ่นยนต์” พระ “หุ่นยนต์” สามเณร
“หุ่นยนต์” แม่ชี
“หุ่นยนต์” รปภ. คนงานวัด

ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ
อนาคต อาจเห็น
“อาจารย์หุ่นยนต์”

เพราะข้อดีคือ
หุ่นยนต์ ไม่ต้องการสวัสดิการ
ไม่ต้องการ ค่าจ้าง
ไม่ต้องการค่าตอบแทน
ไม่ต้องการการลาพักร้อน การลาหยุด
การรักษาพยาบาล
กระทั่่ง การดูแลรักษาสวัสดิการ หลังเกษียณอายุ

แพทย์
ทนายความ
วิศวกร
นักบริหาร
ดร.
นักบัญชีชั้นสูง
พนักงานโรงงาน
พนักงานสำนักงานต่างๆ
ต่างกำลังตกเป็น “เป้าสังหาร”
ของหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

Adidas ประกาศว่า
จะผลิต “รองเท้า” ในเยอรมันและสหรัฐอเมริกา
แทนที่จะเป็นไทย จีน หรือเวียดนาม

บริษัทฟอกซ์คอนน์
ได้สั่งซื้อ “หุ่นยนต์” ๑ ล้านตัว
มาแทนที่คนงาน ๓ ล้านคนแล้ว
เพื่อผลิตสินค้าหลักส่ง Apple

ที่สิงคโปร์ วงการค้าขาย
กำลังพูดถึง หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
ไม่ต่างจากที่ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา

——-

วงจรชีวิต
-แต่งงาน
-มีลูก
-หาโรงเรียนดีๆ ให้ลูกเรียน
-หาครูดี คนสอนเก่งๆ ค่าตัวแพง ๆ ติวเข้ม
-หามหาวิทยาลัยดีๆ ให้เรียน
-หางานดีๆ ทำ
-อดออม ออมทรัพย์
-ไม่เป็นหนี้สิน
-ลงทุนระยะยาวในตลาดหุ้น

กำลังถูกสั่นสะเทือนด้วย
“หุ่นยนต์” และ “ปัญญาประดิษฐ์”

ยุค Gen B ใช้ได้ผล
พอถึงยุค Gen Z
กลายเป็น “ความเชื่อ” ที่ล้าสมัย !!!

Comments

comments