“วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา
เป็นคน ควรพยายาม จนกว่าจะประสบความสำเร็จ
Try hard and harder until you achieve your goal”

Note: 

ศ.ดร. อุทิส ศิริวรรณ

เขียน

บทความใหม่ล่าสุด

๒๕๓. พุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์

13 Jun 2021

  ความเรียง “พุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์” อุทิส ศิริวรรณ เขียน ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ***** ผมเป็นคนชอบ “สงสัย” และ “ตั้งคำถาม” ...

Read More

๒๕๒. ไม่ว่าเราเชื่ออะไร สุดท้ายอะไรที่เราเชื่อนั้นจะกลายเป็นความจริงตามที่เราเชื่อ

๒๕๒. ไม่ว่าเราเชื่ออะไร สุดท้ายอะไรที่เราเชื่อนั้น จะกลายเป็นความจริงตามที่เราเชื่อ อุทิส ศิริวรรณ เขียน  ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔...