97. ชนะแบบเจ้าสัวซีพี

คอลัมน์  How to Win

ชนะแบบจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์

ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556

———–

              สัปดาห์นี้ ยังอยู่ในห้วงเวลาการสอนปริญญาโท SMEs ที่คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี

หลักสูตรที่ผมสอนคือ “การศึกษาบูรณาการและแผนธุรกิจสำหรับการจัดการ SMEs”

หนึ่งในองค์ความรู้ต่างๆ คือ “การถอดรหัสลับความสำเร็จ” ของ SMEs ที่สำเร็จแล้ว มีผลสำเร็จเป็นรูปธรรม

ผมเห็นว่า SMEs อื่นๆ จักได้ประโยชน์จาก “คำบรรยาย” และ “เอกสารการสอน” ซึ่งมีหลายเรื่อง เป็นองค์ความรู้ที่ สด ใหม่ และ SMEs จะได้อัพเดต เรียนรู้ไปด้วย

วันนี้ขอนำเสนอกรณีศึกษา “คุณธนินท์ เจียรวนนท์”  หรือ “เจ้าสัวซีพี”

ประเด็นอยากพูดคุยวันนี้คือ “ทักษะ” และ “ความชำนาญ”

ท่านเจ้าสัว เป็นสุดยอด “นักบริหาร” สามารถบริหารคน บริหารเงิน บริหารองค์กร และบริหารการจัดการต่างๆ ได้ระดับ “ดีเยี่ยม”

              โดยเฉพาะ “ทักษะและความชำนาญในการบริหารคน” 

ท่านเจ้าสัว คิด “แตกต่าง” จากคนอื่นๆ ผู้นำองค์การต่างๆ ส่วนใหญ่ใจคอคับแคบ ยึดติดอัตตา หลงตัวเอง หนักไปทาง “เกิน” เชื่อมั่นตัวเองเกิน มั่นใจตัวเองสูง คิดว่าตัวเองเก่งทุกเรื่อง รู้ทุกเรื่อง ฉลาดไปหมด

ที่น่ากลัวที่สุดคือ “อิจฉาริษยา” กลัวคนอื่นในองค์กรได้ดี กดได้ก็กด เหยียบได้ก็เหยียบ องค์กรก็เลยง่อยเปลี้ยเสียขา มีแต่คนประจบสอพลอ ใครไม่มาเอาอกเอาใจ ก็กระทำย่ำยี ไม่นำพาเสียงด่าว่าสาปแช่ง

มีแต่คนดีและคนเก่งรอบตัวแบบว่า “ได้ครับพี่ ดีครับนาย สบายครับผม เหมาะสมครับท่าน”

มีแต่ “เลขา” และ “เลียขา” พันแข้งพันขาเต็มไปหมด เก่งจริง ดีจริง ก็ซุกซ่อน หลบอยู่ตามซอกหลืบ

แตกต่างจาก “ท่านเจ้าสัว” ท่านมีนโยบายชัดเจนในการคัดสรรคนดีและคนเก่งให้เข้ามาอยู่ในองค์กร เน้นความซื่อสัตย์สุจริตและมีมุมมองเชิงบวกต่อองค์กร มีการฝึกอบรมพนักงานเป็นประจำสม่ำเสมอทุกปีอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ 7 ประการในการคัดเลือกคนดีมาปั้นให้เป็นคนเก่งของซีพี โดยเฉพาะ 7-11 ที่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องการศึกษา วัยวุฒิ และคุณวุฒิ ขอเพียงให้มี “ศรัทธา” และ “เชื่อมั่น” ในค่านิยม 7 ประการ

1. แกร่ง 2. กล้า 3. สัจจะวาจา 4. สามัคคี 5. มีน้ำใจ 6. ให้ความเคารพผู้อื่น 7.  ชื่นชมความงามแห่งชีวิต

แกร่ง คือ ขอให้ตั้งใจ พยายามทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่องค์การวางไว้

กล้า คือ กล้าที่จะทำงาน โดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรมที่องค์การกำหนด

สัจจะวาจา คือ พูดตรง พูดจริง ซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อองค์กร

สามัคคี คือ ร่วมแรง ร่วมใจทำงานด้วยความสบายใจเบิกบานใจ มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กิจการ

มีน้ำใจ คือ ยินดี เต็มใจ เอื้อเฟื้อและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยน้ำใสใจจริง ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ให้ความเคารพผู้อื่น คือ ให้เกียรติ ให้ความเกรงใจ ให้ความเคารพความคิดเห็น คำพูด และการกระทำของผู้อื่น น้อมรับฟังด้วยท่าที สุภาพ อ่อนน้อม และอ่อนโยน

ชื่นชมความงามแห่งชีวิต คือ มีความรู้สึกที่ดีและสนใจศึกษาคุณค่า หลักธรรม ความเชื่อต่างๆ ที่ตนและคนอื่นๆ นับถือ ใฝ่ใจและเรียนรู้ศิลปะวิทยาการความรู้แขนงวิชาต่างๆ โดยไม่มีอคติ

ทั้ง 7 ประการ คือ “วิถีแห่งชัยชนะ” กิจการ SMEs รวมถึงองค์การภาครัฐและเอกชนต่างๆ ที่ต้องการได้คนดีคนเก่งไปร่วมงาน อย่าลืม นำไปปรับใช้กับองค์กรของท่านครับ

 

 

Comments

comments