93. ทฤษฎีเฮง: อดทน-เยือกเย็น-สุขุม-รอบคอบ

อดทน เยือกเย็น สุขุม รอบคอบ

คอลัมน์    How to Heng

ตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกใน หนังสือพิมพ์เส้นทางนักขาย

หนังสือพิมพ์ธุรกิจเครือข่าย

ปักษ์แรก เดือนกุมภาพันธ์ 2556 (1-16 กุมภาพันธ์ 2556)

เพื่อนๆ นักขายครับ เคยสังเกตคนรอบตัวเราแล้วนำมาวิเคราะห์

ให้ละเอียด

แล้วจะพบว่าแต่ละคนที่อ้างว่า “เก่ง” “ดี” “ฉลาด” “สวย” “หล่อ”

“ตระกูล” ดีอย่างนั้นอย่างนี้

สุดท้ายแล้วสู้คนดวงดี ดวงเฮงไม่ได้?

นี่จึงเป็นเหตุผลที่ผมต้องนำคำว่า “เฮง” มาวิเคราะห์เป็นเรื่อง เป็นกรณีศึกษา เป็นระบบ

ล่าสุด ผมเพิ่งค้นพบว่า คนที่ต้องการจะเฮง สามารถ “เฮง” ได้โดยไม่ “บังเอิญ” หรือ “เหนือความคาดหมาย” หากลงมือทำและเชื่อถือศรัทธาในน้ำโดยยึดหลัก “อดทน” “เยือกเย็น” “สุขุม” “รอบคอบ”

น้ำ ในที่นี้ หมายรวมถึง แม่น้ำ แม่พระคงคา และน้ำในความหมายเชิงปรัชญา

ว่ากันว่าในบรรดาธาตุ 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ  ธาตุที่ “อมตะ” ที่สุด สรุปเป็นหลักทางวิทยาศาสตร์ได้โดยปราศจากเสียซึ่งข้อสงสัยคือ “น้ำ”

คนที่เหมือนน้ำ จะเป็นคนที่ “อดทน” สูง ไม่วู่วาม จิตใจ “เยือกเย็น” จะคิด จะอ่าน จะตัดสินใจก็อยู่บนพื้นฐาน “สุขุม” และที่สำคัญเป็นคนละเอียดลออ “รอบคอบ” ตัดสินใจโดยยึดหลักการและเหตุผล

4 หลักการดังกล่าว “อดทน-เยือกเย็น-สุขุม-รอบคอบ” มีพื้นฐานจากความพร้อม 6 ด้าน

โดยตรวจสอบตนเองก่อนว่ามีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงหรือไม่ เพราะถ้าสุขภาพอ่อนแอ สามวันดี สี่วันไข้ เป็นโรคเรื้อรัง เบาหวาน ไขมัน ความดัน ปวดหัวข้างเดียว เจ็บป่วยตลอด ก็ยากที่จะเฮง

ต้องซ่อมเสริมสร้างบำรุงสุขภาพตัวเองให้แข็งแรง กระฉับกระเฉง สดชื่น

ต้องมีกำลังใจ ซึ่งรวมถึงกำลังความคิดทักษะความรู้ความสามารถและสติปัญญา

จะเฮงได้อย่างน้อยต้องมีกำลังทรัพย์ เพราะถ้าไม่มีเงินเลย ก็ยากจะทำอะไรให้สำเร็จได้รวดเร็ว

ที่ละเลยไม่ได้คือกำลังหรือพลังอิทธิพลจากเครือข่าย พวกพ้อง ญาติพี่น้อง คนคิดเห็นคล้ายกัน ชอบในสิ่งที่เหมือนกัน ศรัทธา เชื่อมั่นในแนวทางเดียวกัน คนจะเฮงได้ต้องมีคนช่วยเหลือ สนับสนุนจริงจัง

นายรัก น้องหนุน ลูกน้องดัน เพื่อนเสริม ครอบครัวส่ง ถึงจะเฮง

กำลังจากสรวงสรรค์ คนลิขิตบางครั้งมิสู้ฟ้าลิขิต หลายสิ่งที่คิด ที่พูด และที่ทำ ถ้าไม่สอดรับกับแนวทางสวรรค์ ก็ยากจะสำเร็จ แนวทางของสวรรค์คือ

คุณต้องเป็นคนดี คนดีต้องได้รับการพิสูจน์ ทดสอบ เมื่อผ่านขั้นตอนว่าเป็นคนดีจริง สวรรค์ก็จะเปิดทางให้คุณได้พบความเฮง และความสำเร็จตามที่คุณต้องการ

คิดเงิน ก็จะได้เงิน คิดทอง ก็จะได้ทอง ดังนั้นห้วงเวลาที่สวรรค์ทดสอบ ความยากลำบาก ต้องท่องไว้ดังๆ ต้อง “อดทน” ต้อง “เยือกเย็น” ต้อง “สุขุม” ต้อง “รอบคอบ”

ยามใดที่คิดทำขายสินค้าใดๆแล้วเจ๊งเจ็บจน ให้ท่องดังๆ ว่า “อดทน-เยือกเย็น-สุขุม-รอบคอบ” แล้วจะพบทางออกของปัญหา

สวรรค์จะเปิด หรือฟ้าจะประทาน คุณต้อง “ดี” จริงๆ หมั่นทำบุญ ทำทาน ทั้งกับพระ กับคน กับสัตว์ กับองค์การการกุศล มูลนิธิ หมั่นคอยรักษาศีล พยายามฝึกสติ เจริญภาวนา  มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาป ซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม ตรงไปตรงมา ไม่ฉ้อ ไม่ฉล ไม่คดโกง ทรยศ หักหลัง ทำร้ายผู้มีพระคุณ

สุดท้าย ต้องเรียนรู้วิธีเรียกพลัง เสริมพลัง โดยขอพลังจากจักรวาล เรียนรู้วิธีกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพลังงานจักรวาล ต้องเรียนรู้ศาสตร์แห่งธาตุทั้ง ๔ ดิน น้ำ ลม ไฟ ระบบสุริยจักรวาล ที่จะเสริมดวงชะตา ความเข้าใจเรื่องพลังของเวลา เวลาและฤกษ์งามอันดีของวันและคืน

ความรู้ทั้ง 6 ด้าน คุณต้อง “อดทน-เยือกเย็น-สุขุม-รอบคอบ” เหมือนสินค้าอยู่แดนไกล ที่ต้องดั้นด้นลำบากไปในท้องทะเลมหาสมุทรเวิ้งว้าง กว่าจะได้สินค้ามา

อยากจะเฮง ต้อง “อดทน-เยือกเย็น-สุขุม-รอบคอบ”

คนที่ลอยไปลอยมา ทำธุรกิจนี้ เปลี่ยนไปทำธุรกิจนั้น ทำธุรกิจตามกระแส ขายสินค้าตามกระแสเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว จับหลักไม่ได้ ร้อยละร้อย ดวงไม่ดี ดวงไม่เฮง “รวยไม่ทน จนยากนาน”

คนที่ร้อนแรง อารมณ์เสีย เดือดปุด หงุดหงิดตลอดเวลา ก็ยากจะเฮง เพราะตนเอง ใจไม่สงบ ไม่นิ่งก็ขาดสมาธิ จิตฟุ้งซ่าน ก็จะว้าวุ่น วิตก หวาดหวั่น ครุ่นคิด  โกรธง่ายตลอดเวลา

คนที่มัวแต่ตั้งรับอยู่กับที่ ไม่ไปไหน ไม่ปรับปรุงตัวเอง ไม่เปลี่ยนแปลงตัวเอง คอยรับแต่คำสั่ง คิดเอง พูดเอง ทำเองไม่เป็น ไม่กล้าคบเพื่อนใหม่ สังคมใหม่ ไม่กล้าเดินทางไปหาสิ่งแปลกใหม่ เสาะแสวงหา อบรม พัฒนาตนเองด้วยความรู้ใหม่ ก็ยากจะเฮง

แต่คนที่ทำตัวเหมือนน้ำ กลมกลืนกับสายน้ำ  ไหลไปตามกระแส เข้ากับคนได้ทุกสถานะ ทุกระดับชั้น พร้อมที่จะเดินทางไปไหนมาไหน เก็บกระเป๋าเดินทางได้ทุกเมื่อ

คนแบบนี้ มีโอกาสสำเร็จ ช่องทาง และลู่ทาง เปิดกว้างให้ทุกเมื่อ

อยากสำเร็จ อยากเฮง ต้องปลดปล่อยตัวเอง เหมือนสายน้ำ ไม่เอ๊ะ ไม่อ๊ะ ไม่ลังเล ไม่สงสัย พัฒนาตนเองไม่หยุดยั้ง พร้อมที่จะ “ทำวันนี้ให้ดีที่สุด” และ “ทำพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้”

ยึดหลักการ “อดทน-เยือกเย็น-สุขุม-รอบคอบ”  ก็จะเฮงเฮง รวยรวย ตลอดปี ตลอดไป

เพื่อนๆ นักขายครับ ขอเพียงแค่คุณ “อดทน” “เยือกเย็น” “สุขุม” “รอบคอบ” ใช้ชีวิตเหมือนสายน้ำ ดวงก็จะดี ดวงก็จะเฮง จะหล่อ จะสวย จะร่ำ จะรวย มีความสุขตลอดไป ลองพิสูจน์ดูได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

Comments

comments