92.ชนะด้วยการถอดต้นแบบ

ชนะด้วยการถอดต้นแบบ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556

ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ

———–

              สัปดาห์นี้ ผมยังคงมีภารกิจกับการเตรียมการสอนปริญญาโท SMEs ที่คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี

ผมสอนหนังสือที่นี่มา ปีนี้เป็นปีที่ 11 ให้คำปรึกษาทั้งสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ จนลูกศิษย์จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยอันดับ 1 แห่งภาคตะวันออกนี้ไปแล้วหลายร้อยคน

มีลูกศิษย์ทั้ง ไทย-จีน-เขมร-เกาหลีใต้  เรียนสำเร็จแล้วออกไปทำงานรับใช้ประเทศชาติทั้งในองค์การภาครัฐ องค์การภาคเอกชน และองค์การธุรกิจข้ามชาติ

ทุกครั้งที่สอน ต้อง “ค้น” และ “คว้า” เพื่อให้ผู้มาเรียนได้รับองค์ความรู้ที่ “ทันสมัยที่สุด” “ดีที่สุด”

              วิชาที่สอนในเทอมนี้ ชื่อ “การศึกษาบูรณาการและแผนธุรกิจสำหรับการจัดการ SMEs”

รายละเอียดของชุดวิชาประกอบด้วยกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตลอดจนรูปแบบการ ลงทุนแบบร่วมทุนและระดมทุน มาจัดทำและพัฒนาเป็นแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจหรือกิจการ

1 ในทฤษฎีที่ผมสอนคือแนวคิดการ “ถอดต้นแบบ” หรือ “รหัสยนัยแห่งความสำเร็จ”

แนวคิดนี้ ผมเห็นว่าเหมาะสำหรับผู้ต้องการ “ความสำเร็จ” แบบว่า “เร็วกว่า ดีกว่า ถูกกว่า”

ที่มาของแนวคิดนี้เกิดจาก “นายโคห์เลอร์” ชาวเยอรมันซึ่งเดินทางไปพำนักที่เกาะแคแนรีในเครือจักรภพอังกฤษเพื่อวิจัย เชิงทดลองพฤติกรรมลิงที่อาศัยอยู่ในหมู่เกาะดังกล่าว

ผลการวิจัยค้นพบประเด็นน่าสนใจคือ “ความรู้” เรียนจากที่ไหนก็ได้!!! เมืองไทยมีปัญหาทุกวันนี้เพราะมหาวิทยาลัยต่างๆ เน้น “บรรยายหรือพูด” มากกว่า “ทำ” สร้าง “ตึก” มากกว่าสร้าง “คน” ก็เลยมีแต่ตึกใหญ่โต แตกต่างจากยุโรปอเมริกาหาตึกเรียนแทบไม่เจอ แต่คนของเขา “สำเร็จ” มากกว่าคนของเรา

ขั้นตอนการถอดต้นแบบสรุปได้ดังนี้

1) สังเกตคนที่จะเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จ

              2) ทำตามหลักคิดและหลักทำงานของคนที่เป็นต้นแบบ

3) ทำเรื่อยไปจนกว่าจะได้รับผลสำเร็จเหมือนคนที่เป็นต้นแบบ

ภาษาอังกฤษ สรุปสั้น กระชับ ง่าย Monkey See, Monkey do แปลว่า “ลิงเห็น, ลิงทำ”

โดยยึดหลักการ 4 ข้อ

ข้อแรก จะต้อง “ระบุ” หรือ “กำหนด” คนที่เป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จให้ชัดเจน อย่าหา “ต้นแบบ” ที่ “ยากเกินไป” จนยากจะ “ลอกเลียน” หรือ “เลียนแบบ”

ข้อ 2 ใช้ “คนต้นแบบ” เพื่อ “เปลี่ยน” พฤติกรรม ซึ่ง วิธีได้ผลที่สุดเท่าที่มีการทดลองคือเปลี่ยนแปลง “ทัศนคติ” และ “ความศรัทธา” เช่นเดิมเคยเชื่อว่าคิดและทำแบบ “ร้านโชวห่วย” เท่านั้นจึงจะรวยแต่ 7-11 ได้เปลี่ยนความเชื่อ SMEs ทั้งหลายว่าเห็นและทำแบบ 7-11 เท่านั้นจึงจะสำเร็จเร็วกว่าเดิม

ข้อ 3 เน้น “ทำ” ให้ดูแทนที่จะสอนโดยการ “พูด” การถอดต้นแบบเน้น “ปฏิบัติ” ไม่ใช่แค่ทฤษฎีพูดแล้วก็จบเรื่อง คนต้นแบบที่เป็นตัวอย่างคือคนที่มี “ผลงาน” สำเร็จเป็นรูปธรรม

ข้อ 4 ระวังช่องว่างระหว่าง “ทำ-กับ-พูด” ให้รำลึกเสมอว่า การถอดต้นแบบ วัดผลจาก “ทำ” มิใช่เพียงแค่ “พูด” ดังภาษิตไทยว่า “ทำใดๆ ก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ”

ทุกวันนี้ ธุรกิจขายตรงที่เติบโตรวดเร็วจนยอดขายทั้งระบบกว่าแสนล้านบาท เพราะคนเหล่านี้ล้วนหาคนต้นแบบที่ “สำเร็จ” เอามา “ถอดแบบ” ให้ทดลอง “ทำซ้ำ” จน “สำเร็จ” แล้ว “บอกต่อ”

เขียนเป็นสมการว่า “แสวงหาต้นแบบ-ถอดแบบ-ทำซ้ำ-สำเร็จ-บอกต่อ”

วิถีแห่งชัยชนะวันนี้ เริ่มต้นที่ต้องเฟ้นหา “ค้นต้นแบบ” หรือ “ธุรกิจต้นแบบ” ให้เจอแล้วพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะประสบผลสำเร็จ  ขอให้โชคดี และค้นพบ “คนต้นแบบ” ที่ท่านใฝ่ฝันและต้องการครับ

 

Comments

comments