7. ฮิปปี้ ยัปปี้ ชิปปี้

คอลัมน์    How to Win

ฮิปปี้ ยัปปี้ ชิปปี้

   ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ

ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท-เอก MBA/DBA Program, W.H. Taft University

www.demingbusinessschool.com

หนังสือพิมพ์เชียงใหม่ธุรกิจ

วันพุธที่  25 เมษายน 2555

 

อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยี ได้เปลี่ยนแปลงโลกมาเป็นเวลากว่า 2 ทศวรรษนับแต่ปี 2533 เป็นต้นมา

หลังเกิดเวิล์ดไวด์เว็บ หลังปี 2000 เป็นต้นมา อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีก่อให้เกิดคนรุ่นใหม่ล่าสุดที่เรียกว่า “ซิปปี้” ต่อจากกลุ่มแรกที่เรียกว่าฮิปปี้และกลุ่มที่ 2 ที่มีนามว่ายัปปี้

วิถีแห่งชัยชนะที่ยั่งยืน เราน่าจะมาทำความรู้จัก คุ้นเคย และทำความเข้าใจ ฮิปปี้ ยัปปี้ และซิปปี้

Hippie หรือ Hipster เป็นกลุ่มคนรุ่นแรกๆ ที่ไม่ยอมรับค่านิยมทางการเมือง เชื่อมั่นและใช้ชีวิตอย่างอิสระและเสรีแบบสุดโต่งรวมถึงทัศนคติและมุมมองที่ มีต่อสังคม การเมือง และการศาสนา

บ้านเราเรียกฮิปปี้อีกคำว่า “บุปผาชน” ถือกำเนิดจากกลุ่มคนหนุ่มสาวในประเทศสหรัฐอเมริกายุค 60’s-70’s แล้วขยายอิทธิพลเกิดกลุ่มชนฮิปปี้ หรือบุปผาชนขึ้นทั่วโลก

ปี 60’s เป็นยุคที่เกิดการเผชิญหน้ากันอย่างตึงเครียดระหว่างระบอบคอมมิวนิสต์และ ระบอบประชาธิปไตย เกิดสงครามเวียดนาม เกิดดนตรีแนวร็อกอย่างวง The Beatles

ฮิปปี้ในยุคนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะเช่นแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าทำมือ ใช้เครื่องประดับคือลูกปัดหรือเชือกหนังถัก ไม่นิยมรอยสัก แต่นิยมเสพกัญชาและร่วมเพศอิสระเสรีแบบสุดขั้ว

หลังยุค 60’s ผ่านพ้นไป ฮิปปี้ได้กลายพันธุ์ไปเป็นเด็กพั๊งค์ เด็กแร็พ เด็กแนว และเด็กฮิปฮอป

ส่วนคนรุ่น 2 เรียกว่า “ยัปปี้” (Yuppie) ย่อมาจากYoung Urban Professional ช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี มีประวัติการศึกษาที่ดี มีหน้าที่การงานมั่นคง มีรายได้จากการทำงานที่ดี ใช้ชีวิตสะดวกสบายในเมือง เป็นชนชั้นวัตถุนิยมที่มีรูปแบบการทำงานและการใช้ชีวิตแวดล้อมด้วย 4Cs ประกอบด้วย 1) Condominium 2) Computer 3) Cell phone และ 4) Credit Card

ประเทศไทยวันนี้ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนยัปปี้ โดยเฉพาะเมืองหลวงและเมืองเจริญทั่วไป

ช่วงปี 60’s เกิดพวกฮิปปี้ พอยุค 80’s การปฏิวัติทางเทคโนโลยีสื่อสารและคอมพิวเตอร์ทำให้หลายคนกลายเป็นยัปปี้ จนมาถึงยุค 00’s  หลังกระแส Y2K และ 9/11  คนกลุ่มซิปปี้ (Zippie) ได้ก่อตัวขึ้น

ซิปปี้คือคนกลุ่มนี้มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการดำเนินชีวิตของโลกอย่างรวดเร็ว  ณ ปัจจุบัน ความรู้เรื่อง “ปี้ๆ” ทั้งหลาย มีผลโดยตรงต่อความสำเร็จของกิจการ SMEs

นิตยสารเอาต์ลุกของอินเดีย นิยามซิปปี้ว่าเป็นคนหนุ่มสาวในเมืองหรือนอกเมืองอายุระหว่าง 18-25 ปี เต็มเปี่ยมด้วยพลังและความกระตือรือร้นที่จะประสบความสำเร็จ อาจจะทำงานแล้วหรือยังเรียนหนังสือ แต่มีทัศนคติ ความใฝ่ฝันและความทะเยอทะยานแรงกล้า เป็นคนทันสมัย เชื่อมั่นในตนเอง ชอบความท้าทาย มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเสี่ยง กล้าแสดงออก ไม่เก็บกด และไม่ปล่อยชีวิตไปตามเวรตามกรรม

ซิปปี้ไม่ได้ทำงานเพียงเพื่อมุ่งหวังเงินตราเป็นสิ่งตอบแทน แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ รอบตัวเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีใหม่ของตน คนกลุ่มซิปปี้ไม่ว่าจะมีเงินหรือถังแตกจะไม่มีสภาวะ “เค็มเหนียวเขี้ยวเบี้ยว

ตัวอย่างผลงานของซิปปี้คือ “กูเกิ้ล” “เฟซบุ๊ก” ในเมืองไทยคือ “เถ้าแก่น้อย”

เคล็ดลับวิธีชนะวันนี้คือ พยายามทำความเข้าใจกับคนรอบตัวที่เป็นซิปปี้ที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่เกิดจาก อิทธิพลของกลุ่มคนซิปปี้

ซุนวูสอนไว้ว่าอยากจะชนะ เหมือนง่ายแต่ทำยาก  รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง ขอรับ

Comments

comments