67. โลกกลม:โลกแบน

คอลัมน์    How to Win

โลกกลม :  โลกแบน

   ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ

ASEAN Research Information Center Director

  MBA & DBA Program, Deming Business School, W.H. Taft University

www.demingbusinessschool.com

หนังสือพิมพ์เชียงใหม่ธุรกิจ

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555

วิถีแห่งชัยชนะที่น่าสนใจอีกประเด็นคือการทำความรู้จัก และเข้าใจกับแนวคิด “โลกกลม” “โลกแบน”

วันออกพรรษาปีนี้ ผมมีภารกิจสำคัญหลายเรื่องที่ต้องทำให้แล้วเสร็จภายในวันเดียว

เรื่องแรก “วีซ่าเชงเก้น” ของยุโรป ซึ่งปลายปีนี้ ผมมีเหตุจำเป็น ต้องเดินทางไปเยือน สวิส เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม และฝรั่งเศส

เมื่อต้องเดินทางไกลหลายประเทศ ก็ต้องเตรียมความพร้อมหลายเรื่อง

เริ่มตั้งแต่หนังสือเชิญจากทางยุโรปและสหรัฐอเมริกาให้ไปประชุมสัมมนาวิชาการระดับโลก

จากนั้นก็ต้องจองที่พัก โรงแรม สายการบิน รถไฟสายยุโรป ที่เดินทางคาบเกี่ยวกันหลายประเทศ

ยังไม่นับการเตรียมการเรื่องอาหาร และเตรียมพร้อมสถานที่สำคัญซึ่งจะต้องเดินทางไป

สำคัญที่สุดคือ “วีซ่า” เพราะยุโรป ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา เป็นที่รู้กันว่า “วีซ่า” ขอยาก

แต่ก็ฝ่าด่านนี้ไปได้ไม่ยาก อุณหภูมิ อากาศ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ก็ต้องเตรียมให้พร้อมเช่นกัน

นึกถึงสมัยโคลัมบัสออกเดินทางสำรวจโลกเมื่อหลายร้อยปีก่อน

นึกถึงคราวเสด็จประพาสยุโรปของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 ที่ทรงนอนอ้างว้างกลางมหาสมุทรนานเป็นเดือน

เดี๋ยวนี้ ไปเยือนยุโรป เพียงแค่สิบชั่วโมงเศษก็ถึง

ขากลับ ยังได้แวะตะวันออกกลาง  และได้แวะทัศนศึกษา “ดูไบ” มหาอำนาจแห่งตะวันออกกลาง

ก็คงมีเรื่องสนุก มีสาระ หลายประเด็นมาเล่าให้ฟัง

สถานการณ์แตกต่างกัน ตำนานเรื่องราวเล่าขานแตกต่างกัน  วิถีแห่งชัยชนะ ของแต่ละคน ย่อมไม่เหมือนกัน

ผมวิจัยและค้นพบคำตอบว่าโอกาสทองของประชาคมอาเซียนในปี 2558  พวกเราคนไทยต้องปรับตัวรับทฤษฎีแนวคิดเรื่อง “โลกกลม/โลกแบน”

วันนี้ ปี 2555 เรายังมีพลเมืองแค่ 60 ล้านคน แต่พอถึงปี 2558 เราจะมีพลเมืองเพิ่มขึ้นมากถึง 600 ล้านคน

นี่คือโจทย์แรก ที่ต้องเก็บมาสร้าง “โอกาสใหม่” แปลง “โอกาส” ให้เป็นสินค้าและบริการต่างๆ ให้จงได้

โจทย์ที่ 2 คือ “โลกไร้พรมแดน” สภาวะไร้พรมแดน ไร้ข้อจำกัด กำลังเป็น “โจทย์ใหม่” ที่จะนำไปสู่ชัยชนะแบบใหม่

สถานการณ์แตกต่างกัน เรื่องราวเล่าขานแตกต่างกัน ความสำเร็จยุคโลกกลมโลกแบนไม่มีสูตรสำเร็จที่เป๊ะๆ

ชัยชนะในยุคแห่งโลกไร้พรมแดน ไม่มีสมการแน่นอนตายตัวได้เช่นกัน

อยากชนะ อยากเฮง อยากรวย อยากสำเร็จ ต้องเตรียมการ เตรียมพร้อม และออกเดินทางสำรวจโลกด้วยการ “เปลี่ยนแปลง” และ “ปรับตัว” เข้ากับโลกกลมโลกแบนให้จงได้!!!

Comments

comments