59. Faster Model: งานหนักไม่เคยฆ่าใคร

คอลัมน์    How to Win

Faster Model: งานหนักไม่เคยฆ่าใคร

ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ

Research Director  MBA & DBA Program,

Deming Business School, W.H. Taft University

www.demingbusinessschool.com

หนังสือพิมพ์เชียงใหม่ธุรกิจ

วันพุธที่3 ตุลาคม 2555

เดือนนี้ ผมได้พบปะพูดคุยกับผู้คนในหลายแวดวง

ทั้งวงการทหาร ตำรวจ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ อาจารย์ การเมือง การปกครอง การค้า การลงทุน พระสงฆ์ ต่างชาติ จีน-แขก-อาหรับ-ฝรั่ง  รวมถึงกิจการ SMEs

ใดๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ถือว่าเป็น “โอกาสทอง” ครับ ที่จะทำให้ได้เรียนรู้ ได้ศึกษาอุปนิสัยใจคอผู้คนในแต่ละวงการ และได้ฝึก “ความอดทน”

ผมว่า “การเป็นนักฟังที่ดี” เป็นการฝึกความอดทนที่ดีอย่างหนึ่ง ทำให้เราต้องทนฟังสิ่งที่ไม่อยากฟัง เบื่อหน่ายแค่ไหน หรือรู้ดีแค่ไหนเพียงไร ก็ฟังเอาไว้ จะได้เก็บมาเป็นข้อคิด ข้อสังเกต ข้อเขียน

เรื่องดี ก็เตือนสติสอนใจเราว่า ควรนำมาปรับใช้กับชีวิตได้ในด้านใดบ้าง เรื่องไม่ดี ก็เก็บมาตักเตือนตัวเราว่าอย่าได้เป็นแบบนี้ หรือมีพฤติกรรมเช่นนี้

ประเด็นที่ผมอยากนำเสนอวันนี้คือ  Faster Model หรือแปลเป็นไทย

ว่า “ต้นแบบแห่งชัยชนะด้วยการนำเสนอสินค้าและบริการที่เร็วกว่า”

ในบ้านเมืองเรา และในโลกเรานี้ มีคน 3 กลุ่ม ปรากฏแทรกอยู่ทุกวงการ

เสมอ

กลุ่มแรก คนที่ทำงานสำเร็จรวดเร็ว  สร้างผลงานได้มากมายมหาศาล

 

กลุ่มที่ 2 คนที่เชื่องช้า ทำงานสำเร็จช้า นานๆ จะสร้างผลงานได้เป็นชิ้นเป็น

อัน

 

กลุ่มสุดท้าย  ไม่เร็ว ไม่ช้า ไปเรื่อยๆ สบายๆ

ถ้าถามผมว่า การเตรียมคนไว้แข่งขันในประชาคมอาเซียนปี 2558  เราสมควรจะนำต้นแบบเช่นไร เพื่อเป็นแรงบันดาลใจไปสู่ความสำเร็จ

ขอตอบจากประสบการณ์ตรงว่าต้องแข่งกันที่ “เร็วกว่า”

โลกยุคนี้ ใครเร็วกว่า ได้เปรียบ

 

เราต้องส่งเสริมคนวัยเด็กและวัยทำงาน ให้เกิดค่านิยมการทำงานที่ “เร็วกว่า”

ในทุกเรื่อง

ทั้งด้านการบริหาร การจัดการ การทำงาน การศึกษา การค้า การลงทุน การเมือง

การปกครอง กฎหมาย เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี

 

ต้องเร็วกว่าจึงจะ “เหนือกว่า” ได้เปรียบกว่าคู่แข่งขัน

ส่วนคนวัยกลางคน แม้จะทำงานไปเรื่อยๆ สบายๆ แต่ก็ต้อง “เร็วกว่า” อย่าดึง อย่าดอง อย่าถอง อย่าทุบงานไว้ทำคนเดียว  งานที่จะเกิด และรวดเร็ว ต้องลดขั้นตอน ไม่มีบน-กลาง-ล่าง มีแต่ “แบนราบ”

สำหรับผู้สูงวัย ก็ให้ท่านอยู่เรื่อยๆ ทำอะไรช้าๆ  สบายๆ ไม่ต้องเร่งรีบ

สถิติระบุไว้ชัดเจนว่า คนที่สำเร็จในระดับโลก ล้วนแล้วแต่

คนที่ผ่านวัยเด็ก วัยทำงานมาด้วยต้นแบบ “เร็วกว่า” ทำงาน

หนักกว่าคนทั่วไป บิล เกต  สตีฟ จ็อปส์ หรือ ไทเกอร์ วูดส์

ล้วนเร็วและหนักกว่า

กลยุทธ์การทำงานให้เร็วกว่า และทำงาน

 

ได้หนักกว่า เคล็ดลับความสำเร็จ ต้องเริ่ม

 

ต้นที่ “กลั่นกรอง” สิ่งที่ต้องการไว้ไม่เกิน 5

 

อย่าง  “เงิน, งาน, บ้าน, รถ, รัก”

 

 

คนที่มีเงินเร็วกว่า มีงานประจำที่มั่นคงเร็วกว่า มีบ้านเร็วกว่า มีรถเร็วกว่า ก็

ย่อมจะมีคนรัก ความรัก ความอบอุ่น ความมั่นคง และชีวิตที่กินดี อยู่ดี สุข

สบายกว่าคนที่สร้างฐานะได้ช้ากว่า

เมื่อมีเงิน งาน บ้าน รถ รักครบครันแล้ว จะหันหน้าไปทำในสิ่งที่ใจรัก ไปทำงานที่ชอบ ทำในสิ่งที่เชื่อ ทำในสิ่งที่ใช่ ก็ทำได้ไม่ยาก เพราะไม่มีภาระเหลือแล้ว อารมณ์ก็จะดี  สมองก็จะปลอดโปร่ง แจ่มใส

ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่า จะเกิดขึ้นได้ ต้อง “เร็วกว่า” ปกติ โดยเฉพาะคนวัยเด็กและวัยหนุ่มสาว

เมื่อทำอะไรสำเร็จได้เร็วกว่า ไม่เกี่ยงว่างานจะหนักจะ

เหนื่อยกว่า ก็จะเหลือเวลาไปทำงานอื่นๆ ได้อีกมาก

มาย

 

เมื่อทำงานเร็วกว่าก็จะเหลือ

 

เวลาได้มากกว่า

 

 

ท่องไว้ดังๆ เลยว่า   

 

“ งานหนักไม่เคยฆ่าใคร”

Comments

comments