58. ทุนมนุษย์

คอลัมน์    How to Win

ทุนมนุษย์

   ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ

Research Director  MBA & DBA Program, Deming Business School, W.H. Taft University

www.demingbusinessschool.com

หนังสือพิมพ์เชียงใหม่ธุรกิจ

วันพุธที่ 26 กันยายน 2555

เมื่อเร็วๆนี้ ผมได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากรในการระดมสมองงานวิจัยระดับชาติที่จัดร่วมกันระหว่าง คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา เมืองพัทยา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวข้อการสัมมนาชื่อ “การพัฒนาบทบาทของเครือข่ายการท่องเที่ยว PTCC เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ในวิสาหกิจการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาเพื่อการแข่งขันใน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

จัดกันเมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรม ไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

วิทยากรร่วมอภิปราย ประกอบด้วย คุณชัยรัตน์ รัตนภาส เลขานุการชมรมสปาเมืองพัทยา คุณอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเมืองพัทยา และ คุณวิวัฒน์   วัฒนสิน  นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา

นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการ SMEs อีกเกือบร้อยชีวิตที่มาร่วมงานระดมสมองครั้งนี้

ผมได้นำเสนอแนวคิดเรื่อง “คุณภาพ” เพราะผมมองว่า ปัญหาของประเทศไทยเราเวลานี้ อยู่ที่เรื่อง “คน” ซึ่งจะแก้ปัญหาได้ ต้องทำคนให้มีคุณภาพให้ได้  ด้วยนวัตกรรมต่างๆ ทั้งการตลาดและการจัดการ

คำว่าคุณภาพในด้านงานบริการของผม ก็คือ จะต้องฝึกฝนจนมีจิตวิญญาณของการให้บริการ ซึ่งมีไม่กี่คุณลักษณะ ยิ้มแย้ม แจ่มใส โอภาปราศรัย ทักทาย มนุษย์สัมพันธ์ดี เสมอต้นเสมอปลาย

มีชีวิตชีวา กระฉับกระเฉง คล่องแคล่ว รวดเร็ว ทันที ทันใด ทันใจ กระตือรือร้น ไม่ทำงานแบบซังกะตาย อยู่ไปวันๆ เหมือนหน่วยงานภาคบริการหลายแห่งที่ผมได้ไปพบเห็น

บางหน่วยงาน แค่จะถ่ายเอกสารไม่เกิน 40 หน้า  รอไปเลย 3-4 วันรวด

และต้องนำเสนอด้วยแนวคิด “เร็วกว่า ดีกว่า” เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียนอีก 9 ประเทศ

แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเน้นย้ำ และตอกย้ำคือ แนวคิด “แพงกว่า”

ทุกคนทำสีหน้างงๆ ผมอธิบายเพิ่มเติมว่า ทุกวันนี้ ถ้าเราคิดนำเสนอบริการนักท่องเที่ยวด้วยแนวคิด “ถูกกว่า” เราจะมีคู่แข่งมากมาย ทั้งพม่า ลาว เขมร เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์

แต่พอเราเสนอบริการที่ “เร็วกว่า ดีกว่า แต่แพงกว่า” เราก็เพิ่มมูลค่าสินค้าได้ ขายของได้ในราคาแพง ก็เหลือทุนกลับมาบริหารพัฒนาคนในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น

โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้พนักงานในองค์กรอยู่ดีมีสุข กินอิ่มนอนอุ่น ก็มีกำลังใจอยากอยู่กับเราไปนานๆ แต่ถ้าค้าขายแล้วทุนหาย กำไรหด คนในองค์กรก็จะจากไปเรื่อยๆ ทีละคนสองคน

ส่วนวิทยากรอีก 3 ท่านเสนอว่า ต้องผลิตคนภาคบริการให้เพียงพอกับแรงงานมีฝีมือที่จากไป เช่น สายสปา การนวด ย้ายถิ่นฐานไปทำงานที่จีน เกาหลี รัสเซีย กันหมด

นอกจากนี้ต้องดูแลเรื่องความสะอาด สะดวก และความปลอดภัย ควบคู่กันไป

กิจการ SMEs ที่ต้องการชนะยั่งยืน สามารถนำแนวคิด “ทุนมนุษย์” ไปปรับใช้ได้ และเพียงแค่ไม่กี่แนวคิด ท่านก็จะชนะได้จริง และชนะได้ในระยะยาว…นิรันดร์กาล

Comments

comments