200. กรอบความคิด Mindset มุมมองที่นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต

กรอบความคิด Mindset

มุมมองที่นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต


logo

เขียน วันที่ 8 เดือน 8 ปี 2558

Istanbul_Photo (Small)

 

กรอบความคิด หรือ Mindset เป็นอีกปัจจัยแห่งความสำเร็จที่นำไปสู่ความเฮง

IMG_4880 (Small)Place:  Istanbul, Turkey

 

 

เท่าที่สังเกต คนในสังคมมี 2 แบบ

คนกลุ่มแรก  คิดและทำแบบ “เร็วกว่า-ดีกว่า-ถูกกว่า” คิดและทำ “กรอบแนวคิด” ใดๆ แล้ว จะจบลงด้วย “ลดต้นทุน” เงิน-เวลา-โอกาส ซึ่งคนเราเมื่อลดต้นทุนได้แล้ว ก็จะนำมาซึ่ง “การเพิ่มผลผลิต” คือ รายได้งอกงามและงอกเงย

ส่วนคนอีกกลุ่ม คิดและทำแบบเชื่อมั่นตัวเองในกรอบเก่า กรอบเดิม ไม่เคยเปลี่ยนแปลง จบชะตาชีวิตลงด้วยหนี้สินรุงรัง คิดและทำการใดๆ ก็เป็นเรื่องเดิมๆ เสียเงิน-เสียเวลา-เสียโอกาส ทำการใดๆ แล้ว สุดท้าย เจ๊ง-เจ็บ-จน ตามสูตร

กรอบแนวคิด  คือ “จุดหมาย”  หรือ “เป้าหมาย” ที่ยาก แต่เรา “ฝัน” และ “ใฝ่” จะไปให้ถึง!

อาจเป็นได้ทั้ง “ความคิด” “ความฝัน” และ “จินตนาการ” ที่ซ่อนอยู่ลึกๆ ในใจ

“กรอบแนวคิด” ฝึกได้ ด้วยขั้นตอนและวิธีการง่ายๆ ดังนี้

กรอบแนวคิดแรก  “คิดไปเรื่อย”   คนที่จะเฮง คือคนที่คิดไปเรื่อย คิดเรื่อยเปื่อย เห็นนั่นเห็นโน่นเห็นนี่ก็เก็บสิ่งที่พบเห็นข้างทางหรือรอบตัวเอามาบันทึกไว้ในสมอง

ความแตกต่างระหว่าง “กรอบแนวคิด” กับ “จินตนาการ” คือการโฟกัสหรือคิดจนตกผลึก “คม” “ชัด” “ลึก” เห็นสิ่งที่เป็น “จุดหมาย” หรือ “เป้าหมาย” ชัดเจน จาก “เหลวไหล” “เพ้อเจ้อ” “ไร้สาระ” เป็น “เป็นไปได้”

คนที่มี “กรอบแนวคิด” และฝึกฝนวิธีคิด สร้าง “กรอบแนวคิด” เป็นประจำ จะค้นพบ “โอกาส” ที่เกิดจาก “ความเฮง” ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในลักษณะที่เรียกว่า “ซ้ำๆ”

กรอบแนวคิด
2 “ย้ำคิดย้ำทำ”  กรอบแนวคิดใดที่เรา “คิดเป็น” จน “เห็นโอกาส” จะต้องหมั่นฝึกฝน บ่มเพาะ อบรมด้วยการ “ย้ำคิดย้ำทำ” ซ้ำแล้วซ้ำเล่า จากลางเลือน และพร่าเลือน หรือเลือนลาง ก็เด่นชัด แจ่มชัด กระจ่างชัด เช่นคิดที่จะ “มีเงิน-มีบ้าน-มีรถ-มีรายได้เข้ามาประจำสม่ำเสมอ”

กรอบแนวคิด 3 “ค้นหา” เมื่อคนเรามี คิดและฝัน ที่ยังไกลและจะต้องไปให้ถึง เราก็ต้องออก “เดินทางไกล” ค้นหา “สินค้าและบริการ” รวมถึง “ทีม” “ทุน” และ “เทคโนโลยี” เพราะความสำเร็จจะเกิดได้ มาจาก “สินค้าและบริการ” “ทีม” “ทุน” และ “เทคโนโลยี” ที่ทันสมัยและเปลี่ยนแปลงตอบโจทย์ตลอดเวลา

“กรอบแนวคิด” ต้องเป็น “เรื่องใหญ่” ไม่ใช่ “เรื่องเล็ก” หรือ “เรื่องง่ายๆ”

ยกตัวอย่าง “กรอบแนวคิดทางการเงิน”  เป้าหมายต้องมีรายได้ 10 ล้านบาทให้ได้ “ครั้งหนึ่ง” ในชีวิต

คนเรา คิดที่จะ “มีเงิน” ระดับ 1 ล้านบาทเป็นเรื่องยาก และแทบจะเป็นไปไม่ได้ สำหรับคนที่มี “เงินเดือนประจำ”  ยิ่งบอกคิดจะมีเงินสด 10 ล้านบาท ยิ่งแทบที่จะเป็นไปไม่ได้

แต่ถ้าเราทำตาม “สมการ 3” ได้ครบถ้วน

“กรอบแนวคิด” + “ค้นหา” + “ย้ำคิดย้ำทำ”

ก็จะเป็น “แรงบันดาลใจ” ให้ออกค้นหา “สินค้าและบริการ” ที่แตกต่างโดดเด่นและตอบโจทย์ดีที่สุดเหนือคู่แข่งเป็นรายเดียวในตลาด ลูกค้าต้องการ วิ่งหา ไม่ใช่วิ่งหาลูกค้า และจะนำไปสู่การ “ทำทีม” “สร้างทีม” เพราะ “เงิน” จะมาก็จาก “คน” มี “คน” ก็ “มีเงิน” ไม่มี “คน” ก็ไม่มี “เงิน”

แต่จำไว้ว่า “คนและเงิน” มาจาก “สินค้าและบริการ” ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยเท่านั้น! รายได้จึงจะพุ่งพรวดพราดตาม “กรอบแนวคิด” ที่วางไว้

ถ้าเราเหลียวดู คนรอบตัว จะพบความน่าทึ่งตรงกันว่า คนที่เฮง คือคนที่มี “กรอบแนวคิด” “ค้นหา” และ “ย้ำคิดย้ำทำ” จนสำเร็จ

ตัวอย่างคนที่เชื่อ “กรอบแนวคิด” และเฮงๆ รวยๆ มีหลายคน เช่น  ร้านหนังสือออนไลน์ OOKBEE หรือบริการแท็กซี่คือ GRAPTAXI เป็นตัวอย่าง “คนรุ่นใหม่” ที่เฮงและสำเร็จได้เพราะ “กรอบแนวคิด”

มีคำกล่าวว่า “คุณจะเป็นอย่างที่คุณคิด” ผมขอเสริมว่า “คุณจะเป็นอย่างที่คุณเชื่อ”

เราต้อง “ฝึก” เชื่อ “กรอบแนวคิด” ที่นำเราไปสู่ “ความสำเร็จ” และ “ความเฮง”

ยกตัวอย่างวงการนักขาย กรอบแนวคิดสำคัญคือ “มีเงิน-มีบ้าน-มีรถ-มีเวลาเที่ยวทั่วโลก”

กรอบแนวคิดนี้ เป็นเรื่อง “ยาก” เพราะส่วนใหญ่คนในสังคมเป็น “มนุษย์เงินเดือน” แต่ถ้า “เชื่อ” กรอบแนวคิดนี้ แล้วรีบค้นหา และย้ำคิดย้ำทำ ตอกย้ำจน “มั่นใจ” แล้วรีบทำทันที ทันใด ทันใจ ก็จะพบกับรางวัลคือ “ความสำเร็จ”

ยกตัวอย่างง่ายๆ  “วงษ์พาณิชย์” เชื่อในกรอบแนวคิดว่า “ขยะทุกชิ้นคือเงิน” เพราะความเชื่อดังกล่าวก็ค้นหาวิธี “แปลงขยะให้เป็นเงิน” ด้วยเทคโนโลยีและการจัดการทันสมัย ซึ่งเริ่มต้นก็ถูกคนรอบตัวเยาะเย้ยดูหมิ่นเหยียดหยามสุดท้าย “ย้ำคิดย้ำทำ” ลองผิดลองถูกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจน “เฮง” และ “รวย” ได้ในท้ายที่สุด

เรื่องราวของ “วงษ์พาณิชย์” เป็น “ตัวอย่าง” ของคนที่เชื่อ “กรอบแนวคิด” อยากเฮง อยากรวย ต้องเชื่อมั่น “กรอบแนวคิด” ที่ตั้งใจและฝันใฝ่  ขอให้เฮงๆ รวยๆ ทุกคนครับ

 

 

Comments

comments