18. คน Gen Y

คอลัมน์    How to Win                                                        

คน GenY

   ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ

ผู้อำนวยการวิจัยโครงการปริญญาโท-เอก MBA/DBA Program, W.H. Taft University

www.demingbusinessschool.com

หนังสือพิมพ์เชียงใหม่ธุรกิจ

วันพุธที่  6 มิถุนายน 2555

 

สมาคมบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ได้สำรวจสัดส่วนของประชากรในสังคมไทยทุกวันนี้ แล้วสรุปโดยย่อว่าสังคมไทยทุกภาคส่วน แบ่งออกได้เป็น 4 รุ่นตามหลักสากลว่าด้วยรุ่นทางประชากร

รุ่นแรกเรียกว่า  “คนรุ่น Baby Boomers”  คือคนที่เกิดช่วงประมาณปี พ.ศ. 2489-2507

รุ่นที่ 2 “คนรุ่น Generation X หรือคนพันธุ์ GenX”  คือคนที่เกิดช่วงประมาณปี พ.ศ. 2508-2522

รุ่นที่ 3 “คนรุ่น Generation Y หรือคนรุ่น GenY” คือคนที่เกิดช่วงประมาณปี พ.ศ. 2523-2533

รุ่นที่ 4 “คนรุ่น Generation Z หรือเรียกว่า GenZ”  คือคนที่เกิดช่วงประมาณปี พ.ศ. 2534-ปัจจุบัน

สังคมไทยวันนี้ ส่วนใหญ่คือคนรุ่นGenY เกิดมาในยุคสงครามเย็น บ้านเมืองเริ่มสงบสุข เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี กำลังปรับเปลี่ยนรวดเร็ว เติบโตในยุคสังคมโลกเปลี่ยนผ่าน

จำนวนประชากรไทยล่าสุด 2554 คือ 65.4 ล้านคน ประชากร GenY จะมีประมาณ 20% หรือ 13.8 ล้านคนเศษ

คนรุ่นเจนวายส่วนใหญ่ รักง่าย หน่ายเร็ว สมาธิสั้น กล้าแสดงออก หวือหวา ทันแฟชัน ทันโลก ทันเหตุการณ์ เกาะติดเทคโนโลยีใกล้ชิด ต้องการประสบความสำเร็จแบบเป็นตัวของตัวเอง

ข้อมูลที่น่าพิศวงคือ คนรุ่นนี้ ไม่ต้องการเป็นเจ้าคนนายคน แต่ต้องการทำงานแบบเป็นนายตัวเอง

ไม่ชอบให้ใครสั่ง ไม่ชอบให้ใครบังคับ ข่มขู่ ควบคุม

สังคมไทยวันนี้ กำลังขับเคลื่อนด้วยกฎ 80:20 รายได้หลักของประเทศเกิดจากกลุ่มคนรุ่น GenY หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพียงแค่ร้อยละ 20 ของคนทั้งประเทศ

หลักการนี้ตั้งชื่อตาม Mr. Vilfredo Pareto นักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลี ซึ่งตั้งข้อสังเกตไว้ว่า ร้อยละ 80 ของความมั่งคั่งในประเทศอิตาลีครอบครองโดยคนกลุ่มหนึ่งที่มีเพียงร้อยละ 20 ของประชากรอิตาลีทั้งหมด

เราอาจเทียบเคียงได้ว่า ตัวเลขและสัดส่วนความสำเร็จของคนรุ่นGenY คือความมั่งคั่งรวมของประเทศไทยทั้งหมดในเวลานี้

หมายความว่า ตลาดผู้บริโภครายใหญ่ กำลังซื้อ และอื่นๆ อีกมากมาย หมุนเวียนกับคนร้อยละ 20 ของประเทศ นั่นคือคน GenY

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับคนรุ่น GenY มีมากมายหลากหลาย ธุรกิจออนไลน์เช่น อีเบย์ ขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต ขายตรง ขายประกัน ขายมือถือ ขายซีดี ขายของตามตลาดนัด

แฟรนไชส์ต่างๆ คนรุ่น GenY ชอบนัก อะไรที่ทำแล้วรวยเร็ว คนรุ่นนี้ช๊อบชอบ

GenY บางคนหาจุดแตกต่าง ทำเต็นท์รถ รับซื้อขายรถมือสอง บ้างก็ส่องพระจนรวยไม่เลิก อย่างเช่นบอย ท่าพระจันทร์ บางคนตีเทนนิสจนดังก็มีเช่น ภราดร ศรีชาพันธุ์

อย่างไรก็ดี เหรียญมีหลายด้าน อย่ายึดติดกับตัวเลข 80:20 มากนัก เพราะในโลกแห่งความเป็นจริงร้อยละ 10 ของความพยายามนำไปสู่ผลสำเร็จ 90 หรือคิดเป็นสูตรสำเร็จคือ 90:10

วันนี้ คนที่มองหาวิถีแห่งชัยชนะ ลองเอาข้อมูล GenY ไปวิเคราะห์เจาะลึกศึกษาในเชิงลึก แล้วจะพบตัวเลขอันน่าทึ่งว่า ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่น่าค้าขายกับคนรุ่น GenY

Comments

comments