175. ปรัชญา ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ


Prof.Dr. Uthit Siriwan’s Philosophy
ปรัชญา ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ
๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

IMG_7754 (Small)

บานประตูแห่ง “โอกาส” มีหลายช่องทาง
จะค้นพบหรือไม่ อยู่ที่ “วิธีคิด” “วิธีทำ”
ทางออกแห่งปัญหาก็มีหลายช่องทาง
คนที่มีปัญญา จะจัดเตรียม  “ทางออกแห่งปัญหา” ไว้หลายช่องทางเสมอ

IMG_7466 (Small)

In reality, there are multiple gateways of what we called  “Opportunity”
Whether you will find it or not, it depends on “How to think” and “How to Do”
Meanwhile, there are multiple exits for “problems solving”
Wiseman should prepare “multiple exits” in order to solves any problems in real life

 

IMG_7935 (Small)

 

IMG_7948 (Small)

Comments

comments