172. กลยุทธ์ 3Ss: Scale Scope Speed (1)

คอลัมน์  How to Win
กลยุทธ์ 3Ss: Scale Scope Speed (ตอน 1)

ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ

10 กันยายน 2557

“ชิฆจฺฉาปรมา ทุกฺขา เศรษฐกิจฝืดเคือง ทำมาหากินลำบาก เป็นทุกข์อย่างยิ่ง”
พุทธภาษิต, ขุททกนิกาย ธรรมบท

 

โลกธุรกิจ ที่น่าสนใจคือมี “พลวัต”  เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  และไม่ใช่เป็นวันเป็นปี แต่จะเปลี่ยนแปลงเร็วมาก นับเพียงแค่ วินาที นาที ชั่วโมง และต้องจับตาดูกระแสการเปลี่ยนแปลงนาทีต่อนาที

กลยุทธ์สู่ชัยชนะที่ยั่งยืน มีประเด็นใดบ้างที่น่าสนใจในระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ

ทุกคนสามารถเรียนรู้ธุรกิจได้จากนอกห้องเรียน ผ่านการเดินทาง ไปดู ไปรู้ ไปเห็นด้วยสายตา ได้ยิน ได้รับฟัง ได้ทราบ ด้วยสองหู ได้ซึมซับบรรยากาศ สถานการณ์ ที่เกิดขึ้นจริง ด้วยตนเอง
กลยุทธ์สู่ชัยชนะสมัยใหม่ ยังคงเป็นเรื่องราวที่เรียกว่า 3Ss แบ่งเป็น 3 ตอน

               Scale  ขนาดของกิจการ   Scope  การรวมกลุ่ม  Speed ความรวดเร็ว

ตอนแรกนี้ผมขอเริ่มต้นจาก Scale   เม็ดเงินจะมีน้อยหรือมาก ไม่ใช่เรื่องสำคัญ

ขอตอกย้ำให้มั่นใจเต็มร้อยว่า จะมีเงินน้อย หรือมีเงินมาก ไม่ใช่เรื่องสำคัญ

สำคัญอยู่ที่ “คิดเป็น” “พูดเป็น” “ทำเป็น”

คนที่ “ชนะ” คือคนที่คนทั่วไปยอมรับว่า เก่ง กล้า แกร่ง มีเครดิต นิสัยดี อารมณ์ดี อ่อนน้อม ถ่อมตน น้อยครั้งที่จะพูดถึง “ตัวเอง” มองว่าความสำเร็จเป็นเรื่องของ “ทีม” มิใช่ “ตนเอง”

มองเห็น  “โอกาส” และ “ความเป็นไปได้” ในทุกหนทุกแห่งที่ได้เกี่ยวข้อง
ส่วนคนที่แพ้ มีในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่ยกตัวอย่างข้างต้น
“ขนาด” ใหญ่หรือเล็ก ไม่สำคัญ คนที่จะล้มเหลว ต่อให้มีเงินทองมากมายมหาศาล ก็ยังล้มเหลวได้
ตรงข้ามกับคนที่ “สำเร็จ” ต่อให้ไม่มีเงินทองเลย ก็คิดและทำการใหญ่จนสำเร็จได้

การเอาชนะ “ขนาด” ที่ใหญ่ สำหรับคนตัวเล็กๆ ต้องสู้ด้วย  “ความกล้า”
เริ่มต้นที่  กล้าที่จะคิด กล้าที่จะฝัน กล้าที่จะทำ และกล้าที่จะนำการเปลี่ยนแปลง
วันนี้มิใช่การที่จะเอาชนะกันด้วยกลยุทธ์การตลาดเดิมๆที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการด้วยราคาที่ลูกค้ายอมรับได้ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายด้วยการลดแลก แจกแถม
ผมมองว่าคนตัวเล็กจะชนะกิจการขนาดใหญ่ได้ก็ด้วย  “เทคโนโลยี” “นวัตกรรม” และกึ๋นในการบริหารจัดการ  “คน” ให้ทำงานเป็น “ทีม” ด้วยหลักการที่ทันสมัย มีเครือข่าย และทำงาน “เร็วกว่า” เวลา

อย่าเอาแต่มองกระจกหลัง เล็กจะชนะใหญ่ได้ ก็ด้วยการมองกระจกหน้าเท่านั้น!
ล้มเหลวในอดีต ก็อย่านำมาคิดวกวน แก้อะไรไม่ได้ ต้องมองไปข้างหน้าอย่างเดียวเพื่อชัยชนะ!
กูเกิ้ล เฟซบุ๊ก อาลีบาบา เป็นตัวอย่างของ “ขนาดเล็ก” ที่ชนะขนาดใหญ่อย่าง IBM เป็นต้นได้
ร้าน MK สุกี้ ก็เป็นกรณีศึกษาของ “ขนาดเล็ก” ในไทยที่คิดและทำจนเบียดเอาชนะ “ขนาดใหญ่” อย่าง KFC McDonald’s ซึ่งเป็นแบรนด์ระดับโลก
กระเป๋าแบรนด์ “นารายา” แบรนด์ไทยเล็กๆ แข่งกับกระเป๋าโค้ชและหลุยส์ได้ ก็เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ

เมื่อรู้ตัวว่าเป็น “ขนาดเล็ก” ก็จงเฟ้นหาเลือกหาสินค้าที่มี “นวัตกรรม” และ “เทคโนโลยี” มี “การจัดการ” ที่ทันสมัย และจงเป็นเครือข่ายพันธมิตรทำธุรกิจกับกลุ่มที่มีเทคโนโลยีและการจัดการดัง กล่าว
ขนาดเล็ก ก็สามารถเอาชนะและล้มยักษ์ได้ ถ้ารู้จัก “เลือก” รบในพื้นที่ซึ่งเราถนัดและชำนาญกว่า!

Comments

comments