17.สถิติคนสำเร็จและคนล้มเหลว

สถิติคนที่สำเร็จและคนที่ล้มเหลว

 

แง่คิดวันนี้
50% คือคนที่ไม่คิด แล้วไม่ทำ
20% คือคนที่ทำโดยไม่ได้มีเวลาคิด
25% คือคนที่มัวแต่คิด ดีแต่พูด แต่ไม่ได้ทำ
5% คือคนที่ไม่คิดอะไรมาก ไม่พูดอะไรมาก ทำจนสำเร็จ แล้วให้ผลงานพูด

Comments

comments